Hoppa till innehåll

Råtta reproduktion och avel

Reproduktion i det vilda

Om omständigheterna är rätt kan Brunråttor fortplanta sig året runt. En vild hona parar sig oftast många gånger med flera olika hanar och kan få upp till sju kullar per år.1 Det är vanligt att flera besläktade honor har sina kullar i samma bo där de sköter alla ungarna tillsammans.1

Etisk avel

Tamråttan är ett av de sällskapsdjur som idag ligger högst på listan över sjukdomsdrabbade arter. Många av sjukdomarna har en ärftlig disposition och sprids från föräldrar till kommande generation utan att uppfödaren vet om det. Det beror på att många av besvären visar sig först efter att kullarna är tagna. Att en råtta varit till synes frisk under sitt ditintills ettåriga liv, säger inte så mycket om dess lämplighet att gå i avel. Därför är det så viktigt känna till hur hälsan sett ut hos föräldradjuren och deras släktingar. Ansvaret för att inte sjukdomar ska spridas vidare ligger alltså till stor del hos uppfödaren som genom stambokföring, dokumentation och selektion .kan göra stor skillnad.

Avel

Tamråttan blir könsmogen vid 30-40 dagars ålder.3,4 Rekommendationen i Sverige är att honan är mellan 5 och 12 månader gammal första gången hon blir parad,5 detta är för att minska risken för komplikationer. Det finns de som förespråkar tidig avel och hänvisar till påståenden om att honans pelvic stelnar redan vid  6-8 månaders ålder men detta påstående är en myt och forskningen tyder på att detta sker först när råttan når klimakteriet vid 15-18 månaders ålder.

En fördel med att inte ta första kullen för tidigt är att man då hinner utvärdera råttans hälsa och temperament. Efter puberteten brunstar honan ungefär var femte dag.8,9 Det märks ibland om man kliar henne vid ryggslutet och hon vänder upp rumpan. Hon kan även bli mer aktiv och sprättig. När en hona brunstar uppmärksammar de andra honorna i gruppen detta genom att nosa henne i baken och rida henne.

När en hona och en hane möts för att para sig kan det hända att honan visar aggressivitet mot den uppvaktande hanen.Det är därför viktigt att hålla ett vakande öga på dem för att snabbt kunna ingripa om det blir slagsmål. Om honan gillar en hane kan det mycket väl hända att hon kissar på honom, som tecken på sin uppskattning.10 Dräktigheten varar i 21-24 dygn.1,9 Förlossningen brukar ta mellan en timme och ett dygn. Kullstorleken varierar, oftast föds 8-10 ungar1,9 men det är inte ovanligt att det blir fler. Hanen bör separeras från honan en vecka innan nedkomsten för att ge den blivande mamman lugn och ro samt undvika att flera kullar föds efter varandra. Hon blir nämligen mottaglig för parning igen strax efter att ungarna fötts1,11 och för många kullar efter varandra kan bli väldigt påfrestande för henne. De första dagarna bör honan få vara ifred med sina ungar, annars kan mamman bli stressad och överge eller till och med bita ihjäl ungarna. Vid sex veckors ålder är ungarna redo att flytta, de kan vid denna ålder bli könsmogna och bör separeras efter kön.

Ungarnas utveckling

Ungarna föds nakna med stängda ögon. De nyfödda små liven väger ungefär 5 gram.1 Efter ca två veckor öppnar de ögonen.1 De börjar strax efter det med att äta fast föda, även om de fortsätter att vara beroende av mammans mjölk tills de är 4 veckor gamla.12 I Sverige anses ungarna vara redo att flytta tidigast vid sex veckors ålder. Eftersom råttor kan bli fertila redan vid fem veckors ålder5,6 är det är viktigt att könsbestämma ungarna i tid så att honor och hanar kan separeras.

Om de separeras för sent (efter 4,5 veckas ålder) finns en risk att ungarna hinner bli könsmogna och para sig med varandra eller med sina föräldrar. När honorna är unga kan man ofta se deras bröstvårtor som små prickar på magen. Hanar saknar dessa men har långt avstånd mellan urinrör och anal medans honans avstånd är kortare.

Viktigt att tänka på vid avel

  • Förberedelser: Dräktiga, digivande mödrar och deras ungar behöver gott om nyttig mat med extra protein, fett, vitaminer och mineraler (främst Kalcium).13,14 Även om råttfödslar ofta går snabbt och smidigt är det möjligt att det kan uppkomma komplikationer.6,12,15,16 Det är därför extra viktigt att i förväg ta reda på vilken veterinärklinik i närheten som kan ta emot råttor akut, särskilt på natten. Det är även bra att ha pengar sparade och sin avelshona försäkrad. Annars kan det bli en riktigt dyr historia om det vill sig illa. Buren bör förberedas och göras ren inför nedkomsten för att undvika att störa när ungarna är nyfödda.
  • Lugn och ro: Under dräktigheten är honan extra känslig för stress. Oro under denna period kan leda till komplikationer och forskning har visat att det även kan ha negativ effekt över flera generationer.17
  • Bo: Råttor bygger egna bo.1 De behöver därför mjukt bomaterial i långa strukturer att bädda med, till exempel rivet hushållspapper.18 En bolåda i korrekt storlek brukar uppskattas men bomaterial måste alltid finnas.
  • Flera burar: När ungarna är 4,5 vecka gamla skall de hållas i könsneutrala grupper, det innebär att du behöver ha tillgång till, inte bara en, utan två eller tre burar som tillgodoser alla råttornas behov. Ytkravet för en hona med ungar är dessutom större än för en ensam råtta.

Vad säger lagen?18

En hona bör inte hållas kontinuerligt tillsammans med en könsmogen okastrerad hane om det innebär att honan utsätts för hälsostörningar på grund av upprepade betäckningar och födslar.

Ungar av kanin och gnagare ska hållas tillsammans med modern, eller en likvärdig ersättare för henne, så länge de behöver hennes mjölk och omvårdnad.

Ungar av kaniner och gnagare bör efter födseln hållas tillsam- mans med modern, eller hennes ersättare, enligt följande: brunråtta     minst 3 veckor
Kaniner, guldhamstrar, dvärghamstrar, gerbiler, brunråttor och möss ska ha bomaterial med långa strukturer så att det kan flätas samman.
 Flätbart bomaterial bör bestå av halm, hö, träull, rivet papper eller dylikt.

Referenser:

1 http://animaldiversity.org/accounts/Rattus_norvegicus/

2 http://www.ratbehavior.org/CommunalNesting.htm

3 S. F. LeibowitzA. AkabayashiJ. AlexanderO. Karatayev, and G.Q. Chang (2009) Puberty Onset in Female Rats: Relation to Fat Intake, Ovarian Steroids and the Peptides, Galanin and Enkephalin, in the Paraventricular and Medial Preoptic Nuclei. J Neuroendocrinol.21(6): 538-549 Full-Text alailable at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2782789/

4 http://ratguide.com/breeding/breeding/breeding_age.php

5 http://svenskarattsallskapet.se/

6 http://www.peteducation.com/article.cfm?c=18+1804&aid=889

7 http://www.ratbehavior.org/PubicSymphysis.htm

8 http://www.biobserve.com/downloads/maria-gulinello/Rodent-Estrous-Cycle.pdf

9 http://www.ratlife.org/Home/1General-sections/Languages/Swedish/Swedish_script.htm

10 http://www.ratbehavior.org/WhyDoRatsPee.htm

11 M. L. NORRIS & C. E. ADAMS (1979) Mating post partum, concurrent lactation and reproduction in the laboratory rat Laboratory Animals 13:167-170. Full-Text available at: http://lan.sagepub.com/content/13/2/167.full.pdf+html

12 http://ratguide.com/breeding/baby_development/birth_to_weaning.php

13 http://ratguide.com/breeding/pregnancy/fertility_problems_and_litter_loss.php

14 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK231925/

15 http://ratguide.com/breeding/birth/labor_and_birth.php

16 http://ratguide.com/breeding/birth/labor_emergencies.php

17 Youli Yao, Alexandra M Robinson, Fabiola CR Zucchi, Jerrah C Robbins, Olena Babenko, Olga Kovalchuk, Igor Kovalchuk, David M Olson and Gerlinde AS Metz (2014) Ancestral Exposure to Stress Epigenetically Programs Preterm Birth Risk and Adverse Maternal and Newborn Outcomes. BMC Medicine 12:121. Full-text available at: http://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-014-0121-6

18 SJVFS 2014:17 Saknr L 80 8 kap. 1 §, 5 §,15 § Available at: https://www.jordbruksverket.se/download/18.37e9ac46144f41921cd16327/1401795414737/2014-017.pdf