Välkommen!


Djurlycka är ett nystartat kunskapscenter om sällskapsdjur.

I min kunskapsbank om djur kan du läsa om olika arter. Jag håller även kurser och aktiviteter samt skriver artiklar om olika djurrelaterade ämnen.