Hoppa till innehåll

Råtta Geografi och Habitat

Geografi

Tamråttan är en domesticerad variant av Brunråttansom ursprungligen kommer från Kina men nu lever vilt på alla kontinenter utom Antarktis.2

Habitat

Från början höll sig Brunråttorna i Asien i buskmark men tack vare deras anpassningsförmåga finns de nu i många olika miljöer, ofta nära människor.2 Brunråttan är mestadels aktiv under skymning och nattetidoch spenderar stora delar av sin tid under marken, i gångar, hålor, avloppsrör och källare.4

De gräver ofta komplicerade underjordiska gångsystem i närheten av skydd, mat och vatten.2,3,4 Gångarna har olika kammare för bo, matförråd och toalett.2,3 De är belägna ca 10-20 cm under markytan och har en diameter på ca 8 cm. Bilden visar gångar som grävts av vilda råttor.

Referenser

http://www.afrma.org/historyrat.htm

http://animaldiversity.org/accounts/Rattus_norvegicus/

Calhoun, J. 1962. The Ecology and Sociology of the Norway Rat. Bethesda, MD: U.S. Department of Health, Education and Welfare. Full-Text available at: http://www.biodiversitylibrary.org/item/196028#page/25/mode/1up

https://icwdm.org/species/rodents/norway-rats/