Hoppa till innehåll

Natal social struktur

Gruppen

Nataler är väldigt sociala! De lever i flock och skall aldrig hållas enskilt.

Både honor och hanar trivs generellt sett bra i grupp. De är kända för sitt fredliga sinne mot varandra och mot andra gnagare. Enligt lag ska sociala gnagare hållas ihop med artfränder. Det finns fall då natalhanarna visar aggressivitet mot varandra efter könsmognad. Detta brukar vara ett resultat av hur uppfödaren selekterat i aveln och är vanligare inom foderavel.

Introducera nataler

Att sammanföra nataler som inte känner varandra kan vara svårt. Ju yngre de är, desto bättre brukar det gå. Vuxna nataler brukar ha mycket svårt att acceptera nya artfränder, särskilt honor. Hanar är lättare att föra samman än honor. Att sätta in en ny natal i en färdigetablerad grupp med vuxna honor går nästan aldrig. Även att få ihop en ensam äldre hona med en ny unge kan bli svårt men med rätt metod kan det fungera bra tillslut.

Graden av aggressivitet mot nykomlingar går i arv och det varierar därför beroende på uppfödarens val att selektera. Fråga gärna uppfödaren när du köper dina nataler om hur de gör vid introduktioner och om det brukar gå bra. Notera dock att en del foderavlare har dålig koll på djurens välfärd och därför accepterar en större grad slagsmål än andra uppfödare.


Ett första möte på en neutral plats brukar vara en bra början. En ny lekhage, en låda eller ett badkar med en filt i funkar bra. Det viktiga här är att välja en neurtral plats där ingen av dem brukar vistas. Poängen är att ingen av dem ser platsen som sitt revir. Övervaka mötet noga och ingrip endast om de börjar brottas eller på något sätt skadar varandra. Ibland går det bättre än väntat och ibland blir det jakt och brottning. Det gäller att övervaka situationen noga och länge.

Hanar har jag lyckats få ihop men nya yngre hanar ganska fort i en dunabur som neutral plats. Om det är äldre honor brukar jag först låta dem träffas separerade av galler i den neutrala hagen, tex med hjälp av en liten gallerbur som den nya natalen placeras i. Om honorna attackerar gallret när de vistas nära varandra är de inte redo att träffas fritt. Beroende på hur detta möte går väljer man hur man vill gå vidare. Om det går okej väljer många att antingen sätta dem tillsammans i en nystädad bur eller att köra tråklådametoden.

Här är en länk till en mer utförlig beskrivning av Tråklådametoden. Länk

Nataler ihop med möss?

Ja det brukar faktiskt gå bra. Generellt sett ska man aldrig ha olika arter av gnagare ihop på grund av territoriella beteenden och kommunikationssvårigheter lätt kan leda till stress och svåra slagsmål. Nataler och möss är ett väldigt speciellt fall där undantag ibland kan göras av erfarna ägare som har kunskap om båda arterna och därför har förmåga att läsa av djurens beteenden. Självklart är det viktigt att kunna se om de trivs bra ihop och introduktionen måste ske med stor försiktighet.

Det fina och ovanliga är att de ofta visar stor uppskattning av varandras sällskap. De sover ihop, putsar varandra och umgås fredligt. Den bästa kombinationen är av motsatt kön. Det händer att de parar sig men kan inte få ungar ihop. Även om de trivs samman kan de aldrig ersätta varandras artfränder helt. Därför bör man, om möjligt, ha minst två nataler ihop även om de bor ihop med möss. Det finns flera anledningar till att man kan vilja ha möss och nataler ihop:

  • I vissa fall händer det att man får en ensam natal kvar efter att dess kompisar gått bort. Det är inte alltid en vuxen natal som blivit ensam accepterar nya artfränder och ibland har de faktiskt lättare för att acceptera möss.
  • Det kan även vara ett utmärkt sätt för ensamma mushanar att få sällskap. En mushane och en grupp natalhonor kan trivas väldigt bra ihop om de introduceras när honorna är unga. Det gäller även här att vara vaksam eftersom mushanar kan vara lite väl ivriga med att para sig och det uppskattas inte av alla nataler.
  • En ensam natalhane som inte går ihop med andra hanar trivs ofta utmärkt i en grupp med mushonor som sällskap.

Referenser

Egen erfarenhet

Andra uppfödares erfarenhet

SJVFS 2019:15 Saknr L 80 Kap 8. Available at:  http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/djurhalsopersonal/veterinaraforfattningshandboken/ldjurskydd/jordbruksverketsforfattningarinomomradeldjurskydd.4.5fa25aa016d179872d24e5c5.html#h-L80villkorforhallandeuppfodningochforsaljningmmavdjuravseddaforsallskapochhobby