Hoppa till innehåll

Natal Geografi och Habitat

Geografi

Natalen är en av de vanligast förekommande gnagarna i Afrika.

Habitat

De trivs bäst i buskmarker samt kultiverat landskap kring savanner men förekommer i flertalet av Afrikas olika miljöer, med undantag för de varmaste och torraste platserna så som Namibi och Kalahariöknen. Nataler kan skapa egna underjordiska gångar men föredrar att använda andra gnagares hålor, till exempel skapade av ökenråttor (tatera).

Detta förklarar natalens naturliga fredlighet mot andra arter av gnagare. Hålorna används främst till att bygga bo i vid födsel av ungar. För att söka skydd från väder och vind kan de välja vad som helst, från människoskapade saker till växter och andra ting i naturen. Dess stora anpassningsförmåga har lett till att de förekommer i många olika miljöer.

Referenser

Isaäcson Margaretha (1975) The ecology of Praomys (Mastomys) natalensis in southern Africa. Bull world health organ. 52 (4-6) : 629–636. PDF: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/261095/PMC2366671.pdf?sequence=1&isAllowed=y