Hoppa till innehåll

Mus Vanliga sjukdomar

Luftvägarna

Symptom på problem i luftvägarna kan vara nysningar, hosta, inaktivitet, lutning av huvudet, ovårdad päls och ljud vid andning (rossel).1 Luftvägssjukdomar hör till de vanligast förekommande hälsoproblemen hos möss.1 Problemen orsakas av olika sorters bakterier och virus. Fjorton sjukdomsorsakande agenter har identifierats som påverkar mössens luftvägar, varav Mycoplasma är den vanligaste bakterien och Sendai det vanligaste viruset.1 Det är vanligt att möss är smittobärare av dessa agenter utan att visa symptom.1 När en mus väl uppvisar tydliga tecken på sjukdom är det ofta en kombination av olika infektioner som ligger bakom.1 När problemen uppstått kan de vara svåra att bli av med.1 Ibland administreras antibiotika med varierande resultat, det leder i vissa fall till återhämtning men det är inte ovanligt att problemen återkommer gång på gång.1 Vissa lyckas hålla symptomen i schack med hjälp av nyttig mat dagligen. Det bästa är att förebygga problemen så att mössen bygger upp ett bra immunförsvar genom att ge en varierad och näringsrik kost samt en bra miljö (god ventilering utan drag, bra bottenmaterial och god hygien). Havrekli innehåller Betaglukan som ökar immunförsvaret,2 vissa tipsar om att det har en positiv effekt vid förebyggande och återhämtning av luftvägsproblem.

Magen

Mag- och tarmsjukdomar kan orsakas av flera olika saker så som bakterier, virus eller parasiter.3,4 Symptomen kan variera men några tecken på sjukdom är minskad aptit, viktnedgång, diarré och ovårdad päls.4 Många gånger är symptomen diffusa eller frånvarande vilket kan göra att de förbises.3 Tillfällig, kortvarig diarré kan uppstå av stress eller för mycket grönsaker,5 ibland går det över av sig själv efter någon dag, i annat fall bör veterinär kontaktas.

Abscesser och tumörer

En abscess uppkommer genom att djuret får ett sår som blir infekterat. En ficka med var bildas då under huden. Dessa behöver tömmas, dräneras och rengöras. Om du inte vet hur detta ska göras på rätt sätt bör veterinär uppsökas.

Det finns flera olika sorters tumörer hos möss, vissa är godartade (benigna) och behöver då endast tas bort om dess storlek och placering skapar obehag för musen. Elakartade (maligna) tumörer kallas för cancer, av dessa är juvertumörer vanligast förekommande hos möss.6 Juvervävnaden sträcker sig från magen och upp längs musens sidor och hals. Därför kan dessa tumörer uppstå på flera olika ställen på kroppen. Mössens juvertumörer orsakas av ett virus: MMTV (Murine Mammary Tumor Virus).6 MMTV smittas från modern till avkomman bland annat via bröstmjölken.4,6 Studier pågår för att klargöra om detta virus är en bidragande faktor även till människans bröstcancer och om det i så fall kan smitta från mus, hund eller katt till människa.6 Forskningen är kontroversiell och vissa studier tyder på att detta inte är fallet medans andra påstår motsatsen.6 Lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV) är ett virus som orsakar cancer i lymfkörtlarna hos möss.7,8 Smittovägar från mus och hamster till människa har bekräftats och sker via saliv eller urin till sår i huden.9,10 Elakartade tumörer kan visserligen opereras men ofta leder det till återfall eftersom metastaser sprids och bildar nya tumörer.4 Vissa menar att det finns chans för återhämtning om tumören upptäcks och avlägsnas i tidigt stadie.4

Vårtor

Hudfärgade ojämna knölar kan vara Papillom, vårtliknande tumörer som orsakas av virus. Papillomet i sig är inte farligt men om det är stort och sitter illa till kan det lätt orsaka blödningar eller besvär.

Tänder

Tänderna hos en gnagare växer hela livet och slipas ner genom att djuret tuggar och gnager,11 därför är det viktigt att ge tillgång till mycket gnagmaterial så som grenar och papp. I vissa fall kan tandproblemen bero på genetiska faktorer men det kan också orsakas av yttre trauma, till exempel av att bli tappad i golvet.11,12 En mus med förlängda tänder behöver regelbundet få dem klippta eller nerslipade av en veterinär.11

Parasiter

Det finns olika typer av parasiter som lever på möss. Klåda, sår och gles päls kan vara tecken på yttre parasiter, sk ektoparasiter (kvalster, loppor och löss).13,14  Vissa ektoparasiter kan även ses direkt med ögat om man särar på pälsen och tittar noggrant.14 Yttre parasiter är ganska vanligt på möss. Det brukar upptäckas genom att musen kliar sig, får gles päls med rodnad hud och eventuellt sår kring huvud, nacke och bakom öronen. Symptom som diarré, viktnedgång, aptitlöshet och uttorkning kan vara tecken på invärtes parasiter.14,15 Vid misstanke om parasitangrepp bör veterinär uppsökas för provtragning, diagnos och administrering av korrekt preparat. I Sverige är alla lämpliga medel mot ektoparasiter hos smådjur receptbelagda.

Svamp

Ringorm syns som kala runda fläckar på huden där pälsen har försvunnit, gerbilen kliar sig oftast där. Det är inte så vanligt hos just gerbiler men förekommer och behandlas då med svampdödande salva (Canesten/Pevaryl) från Apoteket. En veterinär kan även behöva skriva ut recept på ett preparat som administreras i munnen. Ringorm orsakas av mikroskopisk hudsvamp och är mycket smittsamt. Det kan även smitta mellan olika arter inklusive till människor.

Snedskalle
Musen håller huvudet lutat. Orsaken är oftast långt gången öroninfektion men kan i vissa fall vara stroke, tumör eller annan infektion. Veterinär måste uppsökas fortast möjligt.16

Sår

Sår kan lätt uppkomma, särskilt om det blir gnabb mellan individer i en grupp. Öppna sår bör göras rent dagligen om de är infekterade. Till exempel med vatten och mild tvål eller koksaltlösning. Uppsyn hålls tills det läkt. Om såret blir rött och svullet utan bättring bör veterinär kontaktas.

Benbrott

Benbrott kan lätt uppkomma hos små gnagare på grund av olyckor. Näringsbrist kan försvaga skelettet och öka risken för frakturer, exempel på sådana brister är kacium och vitamin D.17 I många fall kan de läka ett brutet ben på egen hand med hjälp några veckors burvila, det vill säga lugn och ro i en bur utan klättermöjligheter, motionshjul eller annan berikning som lockar till rörelse. Hantering bör minimeras under denna period. Det kan vara bra att låta en veterinär titta på djuret för att avgöra om det är troligt att skadan kommer att självläka, samt för att skriva ut smärtstillande. En gnagare visar sällan att den har ont. Smärtstillande Metacam kan därför behöva ges de första dagarna trots att djuret verkar piggt.

Njursjukdom

Symptom på njurfel kan vara avmagring, förlorad muskelmassa, dålig aptit, slöhet, ökad törst och  överdriven urinering. Njursjukdom är vanligt förekommande hos äldre möss. Inget botemedel finns, behandlingen är understödjande med fokus på rent vatten, en bra och vitaminrik kost och en stressfri miljö. Njursjukdom kan till viss del förebyggas genom en lättsmält kost med låg protein- och fosforhalt.

Informationen på denna sida är kontrollerad av veterinär Marianne Tornvall.

Referenser

http://www.nap.edu/read/1429/chapter/9

Akramiene D1Kondrotas ADidziapetriene JKevelaitis E. (2007) Effects of beta-glucans on the immune system. Medicina (Kaunas).43(8):597-606

National Research Council. Infectious Diseases of Mice and Rats. Washington, DC: The National Academies Press, 1991. doi:10.17226/1429 http://www.nap.edu/read/1429/chapter/10

http://www.merckvetmanual.com/pethealth/exotic_pets/mice/diseases_and_disorders_of_mice.html

http://mus.ifokus.se/articles/4d717ac5b9cb4622330886b7-ta-hand-om-musen-frisk-som-sjuk

Lotta Siverhall (2013) Virusorsakad uppkomst av juvertumörer/bröstcancer. Självständigt arbete i veterinärmedicin, 15 hp Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen Nr. 2013: 26 Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, Uppsala.Full-Text available at: http://stud.epsilon.slu.se/5496/7/siverhall_l_130425.pdf

National Research Council. Infectious Diseases of Mice and Rats. Washington, DC: The National Academies Press, 1991. doi:10.17226/1429 http://www.nap.edu/read/1429/chapter/12#199

http://uploads.ifokus.se/uploads/f3b/f3b11ca9c81aea7f4c5519f8a83c434c/mouse-diseases.pdf

http://www.cdc.gov/vhf/lcm/

10 Brian R. Amman,*,1 Boris I. Pavlin,*,1,2 Cesar G. Albariño,* James A. Comer,* Bobbie R. Erickson,* Jennifer B. Oliver,*Tara K. Sealy,* Martin J. Vincent,* Stuart T. Nichol,* Christopher D. Paddock,* Abbigail J. Tumpey,* Kent D. Wagoner,*,3R. David Glauer, Kathleen A. Smith, Kim A. Winpisinger, Melody S. Parsely,§ Phil Wyrick, Christopher H. Hannafin,# Utpala Bandy,** Sherif Zaki,* Pierre E. Rollin,* and Thomas G. Ksiazek* (2007) Pet Rodents and Fatal Lymphocytic Choriomeningitis in Transplant Patients. Emerg Infect Dis. 13(5): 719–725. Full-Text available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2738461/

11 Malocclusion in the Laboratory Mouse. JAX® NOTES Issue 489 (2003) Full-Text available at: https://www.research.uky.edu/dlar/documents/MalocclusionintheLaboratoryMouse.doc

12  https://mus.ifokus.se/discussions/4d717846b9cb4622210889e6-for-langa-tander

13 National Research Council. Infectious Diseases of Mice and Rats. Washington, DC: The National Academies Press, 1991. doi:10.17226/1429 http://www.nap.edu/read/1429/chapter/11#179

14 http://mus.ifokus.se/articles/4fd48f7f88f47217c40000e9-ohyraparasiter-pa-moss

15 Companion Guide to Infectious Diseases of Mice and Rats. National Research Council. Washington, DC: The National Academies Press, 1991. doi:10.17226/1429 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK235394/

16 http://en.allexperts.com/q/Mice-3824/2012/11/head-tilt-mouse.htm

17 Campbell (2015) The scuttling gourmet. Fourth edition