Hoppa till innehåll

Mus Geografi och Habitat

Geografi

Tammusen är en domesticerad form av Husmusen.Husmusen härstammar ursprungligen från Asien men har, tack vare sin samvaro med människan, spridit sig världen över.1 Nu finns de på alla kontinenter utom på Antarktis.2

Habitat

Möss finns i mängder av olika miljöer och habitat men oftast håller de sig i människans närmiljö.1 En del lever ute i naturen på sommaren och tar sig in i bebyggelser på vintern så som hus, lador, förråd, fabriker med mera. I naturen skapar de underjordiska tunnelsystem med flertalet kammare.3,4 
 I människans närhet håller de till i väggar eller andra trånga och skyddade platser.

Där skapar de sina bo av finstrimlat papper, tyg eller annat mjukt material.Vilda husmöss är mest aktiva på natten eller vid gryning och skymning.Våra tammöss anpassar ofta sin aktivitet efter människorna i hemmet, vilket kan innebära att de ibland vänder på dygnet.6

Referenser

http://animaldiversity.org/accounts/Mus_musculus/ Downloaded on 02 May 2016.

Musser, G., Amori, G., Hutterer, R., Kryštufek, B., Yigit, N. & Mitsain, G. 2008. Mus musculus. The IUCN Red List of Threatened Species 2008: e.T13972A4374382. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T13972A4374382.en. Downloaded on 02 May 2016.

University of Wisconsin, the department of biology. Vertebrate collection. http://www.uwsp.edu/biology/VertebrateCollection/Pages/Vertebrates/Mammals%20of%20Wisconsin/Mus%20musculus/Mus%20musculus.aspx Downloaded on 17 May 2016.

http://alltomtorp.se/tradgard-start/skadedjur/moss-och-rattor/ Downloaded on 17 May 2016.

http://www.rspca.org.uk/adviceandwelfare/pets/rodents/mice/behaviour Downloaded on 17 May 2016.

http://animals.mom.me/mice-nocturnal-1505.html Downloaded on 17 May 2016.

Image downloaded from: http://www.hlasek.com/mus_musculus_ag6910.html