Hoppa till innehåll

Hamster Vanliga sjukdomar

Magen

Wet tail kallas en bakteriesjukdom med kraftigt vattniga diarréer som drabbar guldhamstrar. Hela bakdelen blir då blöt. Den drabbas unga individer i 3-6 veckors ålder och är väldigt smittsam. Hamstern blir slö samt äter och dricker dåligt. Många individer i samma bur samt flytt och foderbyten kan bidra till uppkomsten. Stressade guldhamstrar med dåligt immunförsvar är särskilt drabbade. Det snabba sjukdomsförloppet kan göra att hamstern dör av vätskebrist inom några få dagar men om det upptäcks tidigt kan det botas med antibiotika, vätska och värme.1,2

Om hamstern har diarré kan det även bero på andra saker, alla magproblem hos guldhamstern orsakas inte av wet tail. Det finns andra infektioner som kan ligga bakom problemen men det kan även vara foderrelaterat. För mycket grönsaker är en vanlig orsak till vattnig avföring men detta påverkar sällan hamsterns allmäntillstånd.

En annan sak som kan skapa obalans i magen är medicinering med antibiotika.

Symptom som diarré, viktnedgång, aptitlöshet och uttorkning kan även vara tecken på invärtes parasiter. En hamster med diarré blir snabbt uttorkad och behöver extra vätska. Veterinär bör kontaktas om allmäntillståndet är påverkat eller då problemen är ihållande under flera dagar för provtagning, diagnos och korrekt behandling.2

Papovavirus

Äldre hamstrar kan få vårtliknande tumörer i ansiktet, på halsen och under huden i nacken. Yngre individer drabbas oftare av lymfkörteltumörer. Viruset är väldigt smittsamt och sprider sig lätt i ett rum med hjälp av bland annat dammpartiklar. Det kan även spridas mellan olika platser genom att man för det med sig på kläderna eller kroppen. Mer än hälften av alla smittade djur blir symptomfria bärare och  för alltså vidare smittan utan att det märks. Det finns dessvärre inget botemedel och sjukdomen har en dödlig utgång men ytliga tumörer av det här slaget kan ibland opereras bort för att minska obehaget för hamstern och förlänga livet.1

Abscesser och tumörer

En abscess uppkommer genom att djuret får ett sår som blir infekterat. En ficka med var bildas då under huden. Dessa behöver tömmas, dräneras och rengöras. Det bästa är att låta en veterinär göra det, eftersom det kan vara smärtsamt för hamstern och för att antibiotika kan behöva sättas in efteråt.2

Det finns även olika sorters tumörer hos hamstrar. Vissa är godartade (benigna) och behöver då endast tas bort om dess storlek och placering skapar obehag för djuret. Elakartade (maligna) tumörer kallas för cancer. De uppkommer ofta inne i kroppen och kan därför vara svåra att upptäcka. Lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV) är ett virus som kan orsaka cancer i lymfkörtlarna hos hamstrar och möss. Smittovägar från djur till människa har bekräftats och sker via saliv eller urin till sår i huden. LCMV är tack och lov inte något problem som förekommer bland våra Svenska sällskapsdjur idag men risken kan vara bra att känna till vid import av djur från andra länder eller på platser där tama och vilda djur kommer i kontakt med varandra. Elakartade tumörer kan visserligen opereras men ofta leder det till återfall eftersom metastaser sprids och bildar nya tumörer. 2,3,4,5,6,7

Diabetes

Vanliga symptom är att hamstern dricker och kissar mycket. De kan även äta och sova mer än vanligt och uppvisa aggressiva beteenden. Bakomliggande orsak till sjukdomens uppkomst är ärftlighet och felaktig kost. Insulinet i kroppen fungerar inte som det ska vilket leder till för höga sockervärden i blodet. Diabetes är vanligare förekommande hos dvärghamstrar än hos guldhamstrar. För att undersöka om hamstern har diabetes kan man köpa teststickor på apoteket som visar glukoshalten i urinen. Om teststickan visar den ljusaste färgen efter att ha doppats i hamsterns urin, har den inte diabetes. Stress kan ge falska utslag så flera test kan behöva göras. Det finns inget botemedel. Underhållande behandling kan ibland fördröja sjukdomsförloppet något (minskad stress, specialdiet med kraftig reducering av socker, kolhydrater och fett samt tabletter från veterinären som hjälper mot uttorkning) men med tiden kommer hamstern att försämras, då gäller det att vara uppmärksam och låta den somna in i tid så att den slipper lida.1,8,9

Luftvägarna

Symptom på problem i luftvägarna kan vara tung andning, nysningar, rinnande nos/ögon, hosta, inaktivitet, ovårdad päls och ljud vid andning (rossel). Bakomliggande orsak kan vara förändringar i hamsterns miljö som orsakar stress och nedsatt immunförsvar. Bakterier i luftvägarna eller magtrakten får då ett övertag och skapar sjukdom. Luftvägsproblem kan snabbt förvärras och bli livshotande för en hamster, därför bör veterinär kontaktas i tid. Tidigt insatt behandling med värme, vätska och antibiotika kan i vissa fall rädda hamsterns liv.1,10
Förkylningar kan drabba hamstrar precis som oss människor. Symptomen är liknande, dvs hosta, nysningar, aptitlöshet och trötthet. Orsaken är ofta drag, temperaturskiftningar och ett försvagat immunförsvar. I vissa fall leder förkylning till mer allvarliga luftvägsproblem som lunginflammation, därför är det viktigt att hålla koll och kontakta veterinär så fort hamstern försämras.1,11
Luftvägsbesvär kan ibland orsakas av överkänslighet. Om hamstern nyser kan det handla om allergi eller dammigt bottenmaterial som irriterar luftvägarna. Det säkraste är att kontakta veterinär först för att utesluta att det handlar om en bakterieinfektion. När detta gjorts kan man undersöka vidare vad det är i hamsterns miljö som den reagerat på. Allergier är väldigt ovanligt hos smådjur. Oftast handlar det om sjukdomar i luftvägarna till följd av virus, bakterier eller andra specifika lungsjukdomar. Det som djurägare ofta tror är allergier, är vanligtvis reaktioner på dåligt underlag eller undermålig städning. Urin innehåller ammoniak som luktar väldigt starkt och som fräter på luftvägarna. En tyvärr allt för vanlig primärorsak till luftvägssjukdomar.1,2 

Kinder

Ständigt tjock kindpåse och svårigheter att äta kan bero på en abscess, tumör eller att ett föremål fastnat i kindpåsen. Hamstrar lagrar mat i sina kindpåsar. Det är lätt hänt att de får in något vasst som skapar ett sår och leder till en abscess. Infektionen sprider sig snabbt till resten av kroppen och blir då livshotande för djuret. Det händer ibland att ett större föremål fastnar i kindpåsen (detta är ganska ovanligt men det förekommer) och hindrar hamstern från att tömma den ordentligt. Dess problem är mycket plågsamma för hamstern. Vid misstanke om kindproblem hos hamster är det viktigt att fort kontakta en veterinär som kan finna orsaken och sätta in rätt behandling.
Tumörer i kindpåsar förekommer, dessa är oftast elakartade med dålig prognos.1,3
Prolaps innebär att kindpåsen hänger ut från munnen. Säkrast är att kontakta veterinär som, om det behövs, kan stoppa tillbaka kindpåsen på sin rätta plats innan den torkar ut eller skadas. Ibland kan den behöva sys fast i munnen för att förhindra att den ploppar ut igen eller opereras bort helt.13,14,15

Benbrott

Benbrott kan lätt uppkomma hos små gnagare på grund av olyckor. Näringsbrist kan försvaga skelettet och öka risken för frakturer, exempel på sådana brister är Kalcium och vitamin D. I många fall kan de läka ett brutet ben på egen hand med hjälp några veckors burvila, det vill säga lugn och ro i en bur utan klättermöjligheter, motionshjul eller annan berikning som lockar till rörelse. Hantering bör minimeras under denna period. Det kan vara bra att låta en veterinär titta på djuret för att avgöra om det är troligt att skadan kommer att självläka, samt för att skriva ut smärtstillande. En liten gnagare visar sällan att den har ont, smärtstillande Metacam kan därför behöva ges de första dagarna trots att djuret verkar piggt.

Tänder

Följande symptom kan uppkomma vid tandproblem: Minskad aptit, viktförlust, svullna kinder, ökad salivering, våt haka, illaluktande mun, tårade ögon och tuggrörelser även när hamstern inte äter. Framtänderna hos en hamster växer hela livet och slipas ner genom att djuret tuggar och gnager, därför är det viktigt att ge tillgång till mycket gnagmaterial så som grenar, trä, bark, rötter och papp. En frisk hamsters tänder är gula eller orangea och böjer sig inåt. När hamstern har munnen vidöppen skall över och undertänderna inte överlappa varandra. Tandproblem kan bland annat orsakas av yttre trauma, till exempel av att bli tappad i golvet. En hamster med förlängda tänder behöver regelbundet få dem klippta eller nerslipade (ca varannan vecka) av en veterinär.

Hamstrar kan även få problem med karies. Se till att unga individer får i sig ordentligt med Kalcium och undvik att ge söta saker. Om man pussar eller delar mat med sina gnagare kan det också hända att man överför munbakterier som orsakar hål i tänderna. 16,17,18,19  

Njurfel

Avmagring samt ökad törst och urinering. Njurfel är vanligt förekommande hos hamstrar. Det kan gå lång tid innan man märker något. Problemen uppstår för det mesta hos individer som är över ett år gamla, då sjukdomsförloppet har hunnit gå långt. Inget botemedel finns men vissa individer har visat positiv respons på specialdiet med lägre proteinhalt (ca 10-12%) och låg fosforhalt. Här kan du läsa mer om anpassad diet för hamstrar med njurfel, Länk:1,9,20,21    http://www.hamstercentral.com/community/hamster-healthcare/26906-chronic-kidney-disease-chronic-renal-failure-diagnosis-treatment-options.html

Hjärtat

Symptom på hjärtfel kan vara hosta, andningssvårigheter, svaghet, trötthet, svullen buk och blekt tandkött. Hjärtfel hos hamstrar är ganska vanligt och ofta medfött. Ibland är det en infektion som är bakomliggande. Problem upptäcks framförallt hos äldre individer (1-2 år gamla). Det finns olika sorters hjärtfel. Blodproppar som stoppar blodets passage till hjärtat, förtjockningar av hjärtväggen vilket leder till dålig blodcirkulation eller hjärtfel som leder till att vätska från blodet läcker ut i kroppen. När problemen upptäckts brukar hamstern vara så sjuk att den avlider inom några dagar eller veckor.22 

Hud och päls

Hormonrubbningar. Hamstern (ofta äldre hona) tappar päls, vanligen på områden kring magen. Partierna uppträder ofta symetriskt, men inte alltid. Om symptomen uppstår i samband med svullen buk och ökad törst och hunger kan det handla om tumörer på hypofysen. Veterinär bör rådfrågas för att reda ut orsaken och sätta in rätt behandling.23 

Parasiter och kvalster. Om hamstern kliar sig och tappar päls kan det handla om parasitangrepp eller kvalster. Hamstrar bär naturligt på kvalster (demodex). Dessa utgör i vanliga fall inget problem för dem men om hamstern får nedsatt immunförsvar kan kvalster föröka sig och få ett övertag vilket gör att de tappar päls, ofta på bakkroppen. Behandling består av Ivomec som veterinären administrerar, eller spot-on preparat som man själv kan ge hemma efter att ha fått ett recept av veterinär. Den bakomliggande orsaken till det försämrade immunförsvaret måste dock upptäckas och åtgärdas för att problemen inte skall återkomma. Det finns flera andra typer av ektoparasiter som kan infektera hamstern, till exempel löss, loppor eller andra sorters kvalster. Låt alltid en veterinär undersöka djuret så att rätt behandling sätts in. Experimentera aldrig med receptfria ohyramedel på egen hand, det finns flera sorter som är direkt skadliga för hamstern. 1,23 I Sverige är alla lämpliga medel mot ektoparasiter hos smådjur receptbelagda.

Ringorm syns som kala runda fläckar på huden där pälsen har försvunnit samt att hamstern kliar sig. Det kan behandlas med svampdödande salva (Canesten/Pevaryl) från Apoteket. En veterinär kan även behöva skriva ut recept på ett preparat som administreras i munnen. Ringorm orsakas av mikroskopisk hudsvamp och är mycket smittsamt. Det kan även smitta mellan olika arter inklusive till människor.1,24 

Allergi och överkänslighet kan orsaka hudirritation och klåda. Det kan vara svårt att hitta den orsakande faktorn. När veterinär har uteslutit andra orsaker får man prova sig fram för att se om det finns något i hamsterns kost eller miljö som kan ha orsakat reaktionen.23

Sår

Sår kan lätt uppkomma, särskilt om det blir gnabb mellan individer i en grupp. Öppna sår bör göras rent dagligen om de är infekterade. Till exempel med vatten och mild tvål eller koksaltlösning. Håll uppsyn tills det läkt. Om såret blir rött och svullet utan bättring bör veterinär kontaktas.1

Doftkörtel. Guldhamstrar har en doftkörtel på var sida av kroppen, nära höfterna. Dvärghamstrar har en mitt på magen. De kan ibland misstas för sårskorpor trots att de är helt friska. Ibland avger sekret, särskilt när hamstern brunstar. Detta är också helt normalt. Doftkörtlar kan bli infekterade. Därför gäller det att hålla lite koll på dem för att upptäcka om det plötsligt sker förändringar som tyder på problem. Om de blir väldigt smutsiga eller verkar infekterade kan man behöva göra rent den lite försiktigt, precis som med ett sår. Sker ingen förbättring bör veterinär kontaktas. Det händer ibland att en tumör utvecklas i doftkörteln och om den upptäcks i tid kan körteln opereras bort. 25,26 

Ögon

Ögoninfektion kan uppkomma i olika situationer hos hamstern. Det upptäcks av kladd runt ögonen samt att ögats slemhinnor blir röda och svullna. Ögoninfektion brukar behöva behandlas med en salva som veterinären skriver ut. Ögoninfektioner uppstår ofta på grund av andra bakomliggande sjukdomar hos hamstern.25

Benbrott

Benbrott kan lätt uppkomma hos små gnagare på grund av olyckor. Näringsbrist kan försvaga skelettet och öka risken för frakturer, exempel på sådana brister är Kalcium och vitamin D. I många fall kan de läka ett brutet ben på egen hand med hjälp några veckors burvila, det vill säga lugn och ro i en bur utan klättermöjligheter, motionshjul eller annan berikning som lockar till rörelse. Hantering bör minimeras under denna period. Det kan vara bra att låta en veterinär titta på djuret för att avgöra om det är troligt att skadan kommer att självläka, samt för att skriva ut smärtstillande. En liten gnagare visar sällan att den har ont, smärtstillande Metacam kan därför behöva ges de första dagarna trots att djuret verkar piggt.

Informationen på denna sida är kontrollerad av veterinär Marianne Tornvall.

Referenser

1 http://www.hamsterforeningen.se/v%C3%A5ra-arter/guldhamster/sjukdomar-2082381

2http://exoticpets.about.com/cs/hamsters/a/hamsterhealth.htm

3http://exoticpets.about.com/od/healthandsafetyissues/p/lcmrodents.htm

4 National Research Council. Infectious Diseases of Mice and Rats. Washington, DC: The National Academies Press, 1991. doi:10.17226/1429 http://www.nap.edu/read/1429/chapter/12#199

5http://www.cdc.gov/vhf/lcm/

6Brian R. AmmanBoris I. PavlinCesar G. AlbariñoJames A. ComerBobbie R. EricksonJennifer B. OliverTara K. SealyMartin J. VincentStuart T. NicholChristopher D. PaddockAbbigail J. TumpeyKent D. WagonerR. David GlauerKathleen A. SmithKim A. WinpisingerMelody S. ParselyPhil WyrickChristopher H. HannafinUtpala BandySherif ZakiPierre E. Rollin, and Thomas G. Ksiazek (2007) Pet Rodents and Fatal Lymphocytic Choriomeningitis in Transplant Patients. Emerg Infect Dis. 13(5): 719–725. Full-Text available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2738461/

7 Samtal med virology och patolog vid SVA. 2016.06.23

8 http://www.hamsterforeningen.se/v%C3%A5ra-arter/dv%C3%A4rghamster/diabetes-18375407

9http://www.smallanimalchannel.com/hamsters/hamster-health/hamster-health-center.aspx #Diabetes and Kidney Disease

10http://www.merckvetmanual.com/pethealth/exotic_pets/hamsters/disorders_and_diseases_of_hamsters.html

11http://www.petwebsite.com/hamsters/hamster_colds.asp

12http://exoticpets.about.com/od/hamsters/fl/Sneezing-Hamsters.htm

13 http://exoticpets.about.com/od/hamsters/a/Hamster-Cheeks.htm

14http://hamster.ifokus.se/discussions/50ed1df0d3b4fd3e03001f70-kindpase-utanfor-munnen-operation-information

15http://www.ivis.org/proceedings/navc/2006/SAE/612.pdf?LA=1

16 Malocclusion in the Laboratory Mouse. JAX® NOTES Issue 489 (2003) Full-Text available at: https://www.research.uky.edu/dlar/documents/MalocclusionintheLaboratoryMouse.doc

17http://www.smallanimalchannel.com/hamsters/hamster-health/hamster-health-center-part-two.aspx#Malocclusion

18http://www.afrma.org/dentalprobs.htm

19Helieh S. Oz and David A. Puleo (2011) Animal Models for Periodontal Disease. Journal of Biomedicine and Biotechnology Volume 2011. Full-Text available at:  http://www.hindawi.com/journals/bmri/2011/754857/

20http://www.caringpets.org/how-to-take-care-of-a-hamster/illnesses/kidney-disease/

21 http://www.hamstercentral.com/community/hamster-healthcare/26906-chronic-kidney-disease-chronic-renal-failure-diagnosis-treatment-options.html#post336237

22http://www.smallanimalchannel.com/hamsters/hamster-health/hamster-health-center.aspx #Atrial Thrombosis #Cataracts #Congestive Heart Failure #Cardiomyopathy

23http://www.smallanimalchannel.com/hamsters/hamster-health/hamster-health-center.aspx #Hair Loss, Hair Thinning,alopecia #Hyperadrenocortism #Itching (Pruritus) #Mange, demodecosis

24http://www.merckvetmanual.com/pethealth/exotic_pets/hamsters/disorders_and_diseases_of_hamsters.html

25http://www.hamsterforeningen.se/v%C3%A5ra-arter/guldhamster-1895075

26http://www.veterinarypracticenews.com/March-2012/What-You-May-Not-Know-About-Hamsters-Their-Scent-Glands-Often-Fool-Owners-And-Even-Some-Veterinarians./