Hoppa till innehåll

Hamster Bur och inredning

Yta

Vid val av bur har bottenytan stor betydelse. Exakt hur mycket yta en hamster behöver för att må bra kan variera mellan olika individer men större ytor ger lyckligare djur och mer plats för rolig inredning som håller dem sysselsatta. Den svenska lagen om minsta tillåtna yta för guldhamstrar är 0,12 m2 med en höjd på 2 dm som gäller, på denna yta får man hålla två individer.1 Detta är så litet att det skulle klassas som djurplågeri av många inom djurhobbyn.

Hamstrar är aktiva djur som ofta har spring i benen, de behöver kunna motionera och bete sig naturligt. Ge dem därför gott om plats och mycket aktivering. Min egen rekommendation är att man har en bur som är minst tre gånger så stor i yta som lagen kräver och dubbelt så hög! Det vill säga ca 0,36 kvadratmeters bottenyta och 40 cm högt. Burbotten måste enligt lag vara fast och får alltså inte bestå av galler.1

Temperatur

Hamstrar kan utan problem hållas i vanlig rumstemperatur (ca 21-22 C).2 En hamster bör aldrig hållas i låga temperaturer eftersom det kan leda till att de går i dvala.3

Ventilering

Bra ventilering är viktigt och vid förvaring i akvarium eller plastbox krävs därför ett tak med nät eller galler.4

Belysning

Vanlig dygnsrytm går bra. Om hamstern hålls i ett rum utan fönster behövs svag belysning under dagtid för att skapa dygnsrytm. Belysning får dock inte vara för stark. Starkt ljus från lampor har visats orsaka tumörer, ögonskador och reproduktionsproblem hos tammöss,5 till dem rekommenderas därför 25-60 lux kring buren. Det är inte helt omöjligt att belysning kan ha samma effekt på hamstrar eftersom de båda är nattaktiva gnagare.

http://www.djurlycka.se/wp-content/uploads/2016/12/16700582_10154294528358372_1780634868669875020_o-1024x319.jpg

INREDNING

Buren

Hamstern kan hållas i Dunabur eller akvarium/terrarium med god ventilering. Gallerburar är inte att rekommendera för hamstrar eftersom de lätt utvecklar stereotypt gallergnagande. De kan dessutom klättra för högt på gallret och slå sig om de trillar ner.

En billig lösning som är populär bland hamsterägare är IKEA-lådan SAMLA på 130 liter. I taket (locket) görs då en stor öppning för att ge ventilering. Hålet täcks med galler och en fästanordning, tex med en träram på var sida som klämmer fast gallret. Det går bra att koppla samman flera lådor med rör-system eller liknande för att erbjuda mer plats. Vissa individer gnager väldigt mycket och risken finns att de gnager sig ut ut en bur som består av plast men det beror lite på hur buren är utformad. Det gäller därför att vara väldigt uppmärksam då plastbehållare används. De absolut bästa hamsterburarna är hemmabyggen som består av omgjorda glasmöbler, eller stora välventilerade terrarium. Det finns en hel del byggtekniker att ta del av på internetforum och olika grupper på Facebook.

Bottensubstrat

I det vilda spenderar hamstern en stor del av sin tid under markytan. Studier har visat att bottenmaterialets djuphet är en av de faktorer som har störst inverkan på hamsterns välfärd. Studier har visat att hamstrar i stora burar (1 kvm bottenyta) utför mindre stereotypt gallergnagande än hamstrar i små burar. De har även visat att bottenmaterialets djuphet är en av de faktorer som har störst inverkan på hamsterns välfärd.6 Tama guldhamstrar som fick tillgång till 40-80 cm djupt bottenmaterial skapade egna tunnelsystem och uppvisade betydligt färre stereotypa beteenden än individer med 10 cm djupt bottenmaterial. Av denna anledning rekommenderas det för hamsterns välfärd att man förser dem med möjligheten att gräva egna gångar, alternativt ett konstgjort tunnelsystem (mörkt, ej genomskinligt) som leder ner i bottenmaterialet.2,6  Vad jag har upptäckt med både hamstrar och vissa andra grävande djur, är att man kan behöva prova sig fram för att hitta under vilka omständigheter djuret vill börja gräva. Hur du skapar en gräv-vänlig miljö för din hamster beror på individens preferenser men jag har en del tips. Om du vill kan du välja att ha ett djupt lager bottensubstrat i hela buren, som du blandar ut med pappersremsor och kartongbitar. Ett annat förslag är att skapa en ordentlig gräv-del eller grävlåda. Det måste vara möjligt att skapa gångar som inte faller samman. Sedan finns det många djur som föredrar att gräva under något så testa att täcka över gräv-delen med till exempel ett hyllplan (se bilder här nedan). Genom att gömma små goda frön i substratet uppmuntras hamstern att gräva och leta mat. Du kan också köra ner ett rör lite snett i substratet, det brukat få dem att börja gräva i röret.

Utöver funktionen att erbjuda grävmöjlighet har bottensubstratet även en viktig roll att suga upp och kapsla in ammoniak som avges från djurens urin.4 Det finns många olika sorters bottensubstrat varav vissa kan leda till hälsoproblem hos både dig och ditt djur. Något som är lätt att skapa gångar i är strimlat papper. Genom att blanda ut bottensubstratet med detta håller gångarna bättre så att de inte faller samman över hamstern.

Bomaterial

Hamstrar skapar bon av mjukt material i sina tunnlar. Det skall därför finnas mjukt flätbart bomaterial som de kan boa med.2,6 

Cocosfibrer eller rivet, mjukt hushållspapper brukar uppskattas till detta. Undvik bomull och hamstervadd, då det finns allt för många rapporter om hur hamstrar skadats av detta.

Hus eller bolåda skall erbjudas om inte ett tunnelsystem med skyddad sovkammare finns.

Toalett

Många hamstrar väljer ut ett ställe att kissa på. Om man ställer en toalåda på den platsen med ett annat bottenströ i så fortsätter de ofta att göra sina toalettbestyr i den. Det kan hjälpa till att lägga lite nerkissat bottenmaterial i toalådan.

Sandbad

Hamstrar vill gärna ha sand att bada i för att hålla pälsen fin. Sanden måste bytas ofta eftersom de även brukar använda den som toalett. Välj en finkornig badsand.

Gnagmaterial

Hamstern kräver material att gnaga på eftersom framtänderna ständigt växer.7 Inredning av trä, papp, grenar och barkbitar från naturen brukar uppskattas. Vissa individer gnager mycket och ofta på allt möjligt. Undvik då inredning av plast och limmade träskivor så som plywood eller spån eftersom dessa material kan vara skadliga om djuret får det i sig.8

Klättring

Vissa hamstrar tycker om att klättra. Grenar, hyllplan, klätterväggar, hängbroar och klätterställningar kan ge hamstern spännande berikning. Viktigt att veta är att  de inte är lika bra på det som tex möss. Därför gäller det att minimera eventuell fallhöjd och se till att det finns mjukt substrat under.

Motionshjul eller inte?

En bur skall självklart erbjuda motion så långt det går men djur är individer och de har så olika behov. Många hamstrar har så mycket spring i benen att det kan vara svårt att tillgodose med hjälp av inredning i buren. En stunds daglig vistelse utanför buren räcker inte för alla individer och då kan motionshjulet vara mycket värt. Många har därför motionshjul till sina hamstrar. Det finns en del risker som är bra att känna till: Den onaturliga kroppshållningen som djuret har i hjulet kan leda till deformerad nacke och svans vilket ger ryggsmärtor.Slitskador på leder och hud kan även uppkomma samt att djuret kan fastna med fötterna om hjulet har spjälor. Pälsen hos långhåriga individer kan på vissa modeller surras fast i hjulets mitt vid rotation.9 Notera att flera av riskerna har mycket att göra med hjulets utformning och storlek samt hur ofta det används.9 Stora hjul där djuret kan springa med helt rak kropp på en fast yta utgör ett säkrare alternativ. För att detta skall vara möjligt för en vuxen hamster krävs ett ganska stort hjul. Minst 20 cm i diameter för dvärghamstrar och 28 cm för guldhamstrar.

Det finns en modell som kallas ”flying saucer”10 där djuren springer på en lutande disk istället. Djuret kröker då inte ryggen uppåt och i många fall ger det en bättre hållning men om disken är för liten i jämförelse med djuret, finns risken att de vrider sig i sidled istället. Det gäller alltså att studera djuret när det springer i hjul eller på disk, för att försäkra sig om att det inte har en onaturlig hållning. En annan sak som oroar många är att vissa individer verkar utveckla ett beroende av hjulet där användningen av hjulet påminner om stereotypt beteende.9 En trolig förklaring till detta är att det kan handla om individer som redan lever med någon form av inre stress och att hjulet då används till överdrift eftersom det ger en antistress-effekt (hamstrar som fick gräva djupa tunnelsystem sprang mindre i sina hjul). Om en individ springer överdrivet mycket i sitt hjul bör det alltså vara av intresse att undersöka varför djuret är stressat och ta itu med den bakomliggande orsaken. Hos laboratoriedjur har man i flera studier sett olika positiva effekter vid användning av motionshjul. Exempel på dessa är ökad inlärningsförmåga, effekter i hjärnan som motverkar depression och Alzeimers, positiva effekter på hjärtat, blodomloppet och andra inre organ.9,11 Motion hjälper djur att hålla sig friska.9 Ett stort fast hjul eller Flying saucer kan man låta det stå i rasthagen alternativt ge hamstern tillgång under en begränsad tid var kväll om man vill minimera risken för skador eller missbruk. Motionshjul eller springplatta bör dock aldrig ersätta ett djurs tillgång till annan aktivering och motion!


Inredningssäkerhet

En vuxen dvärghamster behöver ett galleravstånd på max 10 mm för att inte kunna smita igenom och en guldhamster ca 12 mm. Hamstrar är dåliga på att klättra och bedöma avstånd. Den som vill inreda en hög bur med våningsplan bör därför se till att hamstern inte kan trilla ner och slå sig, till exempel genom att sätta flera hyllplan omlott eller ha djupt och mjukt bottenmaterial under avsatsen.

Variera inredningen

Genom att byta ut delar av inredningen och möblera om lite var gång du städar får hamstern upptäcka och utforska sin omgivning. Detta är viktigt så att den inte blir uttråkad, då det annars lätt blir långtråkigt att bo i en bur jämfört med att leva ute i naturen. För att erbjuda möten med nya objekt som stimulerar olika sinnen, kan olika saker hämtats ute från naturen och placeras i buren, grävlådan eller rasthagen. Tex löv, grenar, kottar, mossor och stenar. Djuret får då undersöka objekten med sina sinnen, om du vill kan du även gömma en och annan matbit bland sakerna.

Se till att inget i lådan är smutsigt, vasst eller giftigt. Det är även viktigt att tänka på var materialet hämtas ifrån. Undvik områden nära trafik samt där risk för smitta från vilda djur är stor. Tänk även på att materialet ej får vara besprutat och plocka inte växter nära stigar där folk rastar sina hundar.

Vad säger lagen? 1

Kaniner och gnagare ska ha tillgång till gnagmaterial.

Kaniner och gnagare får inte hållas på nätgolv. Detta gäller dock inte då djuren hålls i betesburar eller andra utrymmen med direkt kontakt med marken.

Burbottnen i andra burar än betesburar ska vara täckt med ett för djuren anpassat strömedel

Kaniner och gnagare ska hållas i en för sysselsättning berikad miljö. En för sysselsättning berikad miljö bör innehålla material och anordningar att klättra på, hoppa upp på eller krypa under eller foderanordningar som stimulerar födosöksbeteende. Grävande djur bör ha grävmöjligheter och hamstrande djur möjligheter att samla foderförråd.

Guldhamstrar, dvärghamstrar, gerbiler, taggmöss, chinchillor och degusråttor ska ha en bolåda med tak eller bohåla med rent och torrt bomaterial.

Kaniner, guldhamstrar, dvärghamstrar, gerbiler, brunråttor och möss ska ha bomaterial med långa strukturer så att det kan flätas samman.

Gnagare får inte hållas vid temperaturer som understiger 0°C. De ska alltid ha tillgång till en plats där de kan uppnå termisk komfort.

Referenser

1  SJVFS 2019:15 Saknr L 80 Kap 8. Available at:  http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/djurhalsopersonal/veterinaraforfattningshandboken/ldjurskydd/jordbruksverketsforfattningarinomomradeldjurskydd.4.5fa25aa016d179872d24e5c5.html#h-L80villkorforhallandeuppfodningochforsaljningmmavdjuravseddaforsallskapochhobby

2 D.B. Sørensen, T. Krohn, H.N. Hansen b, J.L. Ottesen, A.K. Hansen (2005) An ethological approach to housing requirements of golden hamsters, Mongolian gerbils and fat sand rats in the laboratory—A review. Applied Animal Behaviour Science 94, 181–195

3http://jeb.biologists.org/content/214/8/1276

4Catherine M Vogelweid,1,2 Kathleen A Zapien,1 Matthew J Honigford,1 Linghui Li,1 Hua Li,1 and Heather Marshall(2011) Effects of a 28-Day Cage-Change Interval on Intracage Ammonia Levels, Nasal Histology, and Perceived Welfare of CD1 Mice. J Am Assoc Lab Anim Sci. 2011 Nov; 50(6): 868–878. Full-text available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3228923/

5 Fawcett. A (2008) ARRP Guideline 22: Guidelines for the housing of mice in scientific institutions. Animal Research Review Panel. Full-Text available at: http://www.animalethics.org.au/__data/assets/pdf_file/0004/249898/Guideline-22-mouse-housing.pdf

6 Esther Gerber, Sabine G. Gebhardt-Henrich, Evelyne M. Vonlanthen, Katerina Fischer, Andrina R. Hauzenberger and Andreas Steiger (2008) HOUSING INFLUENCES RESEARCH RESULTS AND ANIMAL WELFARE IN GOLDEN HAMSTERS (MESOCRICETUS AURATUS): THE INFLUENCE OF SIZE AND STRUCTURE OF SHELTERS ON THE BEHAVIOUR.  In: Housing: Socioeconomic, Availability & Development Issues Editor: Edward P. Hammond and Alex D. Noyes  Full-Text available at: http://www.tierschutz.vetsuisse.unibe.ch/e191756/e224004/e224515/e239786/Gerber-Commentary_ger_eng.pdf

7 http://www.peteducation.com/article.cfm?c=18+1798&aid=3078

8 Vicki Judah, Kathy Nuttall. Exotic animal care & management. Second edition. Jordan Applied Technology Center. Chapter 9.

9 Sophie Helene Richter1, Peter Gass1, and Johannes Fuss1 (2014) Resting Is Rusting: A Critical View on Rodent Wheel-Running Behavior. The Neuroscientist Vol. 20(4) 313 –325

10http://www.flyingsaucerwheels.com/

11Bjørnebekk A1Mathé AABrené S (2005)The antidepressant effect of running is associated with increased hippocampal cell proliferation.Int J Neuropsychopharmacol.  Sep;8(3):357-68