Hoppa till innehåll

Guldhamster social struktur

Guldhamstern lever solitärt. Den bor ensam i sitt tunnelsystem (bortsett från själva reproduktionstillfället).1,2 Det kortaste avståndet man funnit mellan två gångsystem bebodda av guldhamstrar är 118 meter.Guldhamstrar skall enligt svensk lag hållas ensamma från 8 veckors ålder.Honorna är mer territoriella än hanarna men båda visar aggressivitet mot artfränder.5

Referenser

1 Yigit, N. & Kryštufek, B. 2008. Mesocricetus auratus. The IUCN Red List of Threatened Species 2008: e.T13219A3421173. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T13219A3421173.en

http://animaldiversity.org/accounts/Mesocricetus_auratus/

3 Gattermann R, Fritzsche P, Neumann K, Yakti R (2001)Notes on the current distribution and the ecology of wild golden hamsters (Mesocricetus auratus). Journal of Zoology 254(3):359 – 365 Full-Text available at: https://www.researchgate.net/publication/227684582_Notes_on_the_current_distribution_and_the_ecology_of_wild_golden_hamsters_Mesocricetus_auratus

4 SJVFS 2019:15 Saknr L 80 Kap 8. Available at:  http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/djurhalsopersonal/veterinaraforfattningshandboken/ldjurskydd/jordbruksverketsforfattningarinomomradeldjurskydd.4.5fa25aa016d179872d24e5c5.html#h-L80villkorforhallandeuppfodningochforsaljningmmavdjuravseddaforsallskapochhobby

5 D.B. Sørensen, T. Krohn, H.N. Hansen b, J.L. Ottesen, A.K. Hansen (2005) An ethological approach to housing requirements of golden hamsters, Mongolian gerbils and fat sand rats in the laboratory—A review. Applied Animal Behaviour Science 94, 181–195