Hoppa till innehåll

Guldhamster reproduktion och avel

Reproduktion i det vilda

Guldhamsterns brunstcykel är länkad till ljusförhållandena och sätter igång när dagarna är ca 12,5 timme långa.1 Detta säkerställer att ungarna föds under den mer gynnsamma tiden på året.1

Avel

I Sverige är den rekommenderade åldern för att para en hamsterhona första gången 5-8 månader. Fördelen med att inte ta kullen för tidigt är att honan hinner mogna och man hinner utvärdera hennes temperament, hälsa och gener. Honan brunstar var 4:e dag, hon avger då en doft som talar om för hanen att hon är mottaglig.Stryker man en brunstig hona över ryggen kan hon ställa upp sig i parningsposition med stel rygg och uppvänd rumpa.2 Hane och hona kan då fördelaktigt föras samman på en neutral plats (inte i buren).

Hanen tvättar honan i baken och de parar sig upprepade gånger under ca 20-40 minuter, tills honan känner sig nöjd och går undan.2 Det gäller då att vara snabb och ta bort hanen så att inte honan skadar honom.Dräktigheten varar i 16 dygn.1,2,3 

Kullen kan bli stor, ibland 15 ungar eller mer men det är vanligare att det blir 6-8 stycken. Ungarna diar i ca tre veckor.1,2 Vid tre och en halv veckas ålder bör de könssepareras eftersom de så tidigt som vid fyra veckors ålder kan bli könsmogna.1,2 Om de separeras för sent (efter 4 veckors ålder) är risken stor att ungarna hinner para sig.

På vuxna hamstrar är det lätt att se skillnad mellan könen men när de är unga kan det vara lite svårare, här kommer några saker du kan titta efter: Honor har två rader med bröstvårtor på magen som syns som små prickar, dessa syns tydligast innan pälsen har hunnit växa ut ordentligt. Hanar saknar bröstvårtor men har långt avstånd mellan urinrör och anal medans honans avstånd är kortare.4

Viktigt att tänka på vid avel

  • Förberedelser: Dräktiga, digivande mödrar behöver gott om nyttig mat med extra protein (minst 18 %) och kalcium.5,6 Om en digivande hona inte får tillräckligt näring  kan det sluta med att hon äter upp sina ungar.5
    Även om hamsterfödslar ofta går snabbt och smidigt är det möjligt att det kan uppkomma komplikationer. Det är därför extra viktigt att i förväg ta reda på vilken veterinärklinik i närheten som har kunskap om smådjur och kan ta emot er om det blir akut. Det är även bra att ha sin avelshona försäkrad, alternativt en undansparad veterinärbudget. Buren bör förberedas och göras ren inför nedkomsten.
  • Bo: Mamman skall ha en bolåda med minsta mått: 15x15x10 cm, samt flätbart material (till exempel strimlat papper) att boa med.Hamstervadd och bomull avråds oftast från, där risken är stor att materialet tvinnar sig och snos runt hamsterns ben eller tassar.8
  • Den första tiden: Oftast föder honan på natten. När ungarna kommer bör de störas så lite som möjligt under de första tio dygnen. Om mamman är van att bli utsläppt vid en viss tid kan det hända att hon då blir lite rastlös. Låt henne i så fall komma ut en liten stund. Undvik att pilla på ungarna innan de öppnat ögonen.2 Behöver du röra dem kan du gnugga händerna i bomaterialet först för att maskera din doft.
  • Flera burar: När ungarna är 3,5 vecka gamla bör de hållas i könsuppdelade grupper och vid senast 8 veckors ålder behöver de en bur var!2,7 Det innebär att du måste vara beredd med många burar som tillgodoser alla hamstrarnas behov fram tills de eventuellt får nya hem.
  • En satin hamster ska aldrig paras med en annan satin hamster då det kan ge hårlösa ungar.
  • Roan eller vitmagade skall heller aldrig paras med en annan vitmagad, då de ofta bär en gen som då ger ungar med ögondefekter. Länk om vitmagade/Roan hamstrar:  http://hamster.ifokus.se/discussions/4d713fe4b9cb4622270562a4-vitmagat-och-roan

Vad säger lagen?7

Guldhamstrar ska hållas ensamma från det att de börjar visa aggressivitet mot varandra. Guldhamstrar som tillhör samma kull får efter avvänjning fortsättningsvis hållas tillsammans till och med åtta veckors ålder.

Ungar av kanin och gnagare ska hållas tillsammans med modern, eller en likvärdig ersättare för henne, så länge de behöver hennes mjölk och omvårdnad. Ungar av kaniner och gnagare bör efter födseln hållas tillsammans med modern, eller hennes ersättare, enligt följande: guldhamster   minst 3 veckor

Guldhamstrar, dvärghamstrar, gerbiler, taggmöss, chinchillor och degusråttor ska ha en bolåda med tak eller bohåla med rent och torrt bomaterial.

Kaniner, guldhamstrar, dvärghamstrar, gerbiler, brunråttor och möss ska ha bomaterial med långa strukturer så att det kan flätas samman.

Referenser:

1http://animaldiversity.org/accounts/Mesocricetus_auratus/

2http://www.hamsterforeningen.se/v%C3%A5ra-arter/guldhamster/avel-1920373

3http://hamster.ifokus.se/articles/4d715392b9cb462233064af6-avel-av-guldhamster

4http://www.hamsterforeningen.se/v%C3%A5ra-arter/guldhamster-1895075

5 Animal Models in Toxicology, Second Edition. Edited by Shayne C Gad. s 285:

https://books.google.se/books?id=N0PMBQAAQBAJ&pg=PA284&lpg=PA284&dq=Nutritional+Requirements+Hamster+reproduction&source=bl&ots=7X5bV9cRq0&sig=wEMCdvjOmzYBq7vjD12GMJZM7fc&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwjQiZTnh7fNAhWNJSwKHbO0B8EQ6AEIQTAG#v=onepage&q=Nutritional%20Requirements%20Hamster%20reproduction&f=false

6 Nutrient Requirements of Laboratory Animals: Fourth Revised Edition, 1995. Full-Text available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK231928/

7 SJVFS 2014:17 Saknr L 80 8 kap. tillgänglig:  http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/djurhalsopersonal/veterinaraforfattningshandboken/ldjurskydd.4.6beab0f111fb74e78a78000821.html

8http://www.hamsterforeningen.se/v%C3%A5ra-arter/guldhamster/bur-och-inredning-18550627