Hoppa till innehåll

Guldhamster Geografi och Habitat

Geografi

Guldhamstern lever vilt i Syrien och Turkiet.1

Habitat

Guldhamsterns naturliga habitat består av stäpplandskap eller jordbrukslandskap (ofta vid odlingar av gräs, vete, korn, kikärtor, linser, frukt eller grönsaker).2 De hittas på 280-380 meters höjd över havet1,3 och klimatet kännetecknas av varma somrar och kalla vintrar.2,3 Guldhamstern gräver underjordiska tunnelsystem på 36-106 cm djup som kan bli uppemot nio meter långa.2 Gångarna är ca 4-5 cm i diameter med olika kammare för matförråd och sovplats.2 Ett runt bo formas i sovkammaren av mjukt material så som växtdelar och fågelfjädrar.

En tunnel på 10-15 cm som slutar tvärt används som urineringsplats.Vilda Guldhamstrar går i korta intervaller av dvala (torpor) över vintern mellan novenber och februari.4,5  Torpor är vanligt hos små djur med snabb ämnesomsättning. Det innebär att djuret vaknar upp ur sin dvala med jämna mellanrum för att äta, istället för att öka sina fettreserver på hösten och sedan sova hela vintern. I gångsystemen under marken skapas ett mikroklimat där de årliga temperaturerna inte varierar lika mycket som ovanför markytan.6

1 Yigit, N. & Kryštufek, B. 2008. Mesocricetus auratus. The IUCN Red List of Threatened Species 2008: e.T13219A3421173. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T13219A3421173.en.

2 Gattermann R, Fritzsche P, Neumann K, Yakti R (2001)Notes on the current distribution and the ecology of wild golden hamsters (Mesocricetus auratus). Journal of Zoology 254(3):359 – 365 Full-Text available at: https://www.researchgate.net/publication/227684582_Notes_on_the_current_distribution_and_the_ecology_of_wild_golden_hamsters_Mesocricetus_auratus

http://animaldiversity.org/accounts/Mesocricetus_auratus/ Downloaded on 20 June 2016.

4 D.B. Sørensen, T. Krohn, H.N. Hansen b, J.L. Ottesen, A.K. Hansen (2005) An ethological approach to housing requirements of golden hamsters, Mongolian gerbils and fat sand rats in the laboratory—A review. Applied Animal Behaviour Science 94, 181–195

5 http://jeb.biologists.org/content/214/8/1276

6 I. Prakash,P.K. Ghosh. Rodents in Desert Environments
https://books.google.se/books?id=uwfwCAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=sv#v=onepage&q&f=false