Hoppa till innehåll

Gerbil Vanliga sjukdomar

Magen

Symptom på magproblem kan vara diarré, ihopkrupen hållning, tufsig päls och dålig aptit. Problemen kan bero på olika saker:

Tyzzlers sjukdom (se symptom ovan) är den vanligast förekommande infektionssjukdomarna hos gerbiler. Den orsakas av tarmbakterien Clostridium piliforme. Stress vid avvänjning och transport ökar risken att ett djur blir drabbat. Sjukdomen förebyggs med hög renlighet och minimal stress. Diagnos vid obduktion. Grupper kan behandlas med antibiotika (tetracyklin) i dricksvattnet.1

För mycket grönsaker är en vanlig orsak till vattnig avföring men detta påverkar sällan gerbilernas allmäntillstånd. Många gånger räcker det då att ta bort färskfodret och se till att gerbilerna har vatten och torrfoder. Om inte symptomen försvinner inom 24 timmar bör veterinär kontaktas. 2

Inälvsparasiter kan orsaka en irriterad tarm och diarré samt andra symptom som viktminskning, förlorad aptit och svullen mage. Vissa inälvsparasiter kräver laboratoriska analyser för att upptäckas och syns inte med blotta ögat. Veterinär bör kontaktas för provtragning, diagnos och ordinering av korrekt behandling om allmäntillståndet är påverkat eller då problemen är ihållande under flera dagar.3,4

En annan sak som kan skapa obalans i magen är medicinering med antibiotika.

Abscesser och tumörer

En abscess uppkommer genom att djuret får ett sår som blir infekterat. En ficka med var bildas då under huden. Dessa behöver tömmas, dräneras och rengöras. Det bästa är att låta en veterinär göra det, eftersom det kan vara smärtsamt för gerbilen och för att antibiotika kan behöva sättas in efteråt.

Det finns olika sorters tumörer hos gerbiler, vissa är godartade (benigna) och behöver då endast tas bort om dess storlek och placering skapar obehag för djuret. Elakartade (maligna) tumörer kallas för cancer, för dessa är prognosen sämre. Tumörer kan uppstå på olika ställen i kroppen. Organ där tumörer ofta uppstår är äggstockar, doftkörteln mitt på buken eller i huden. När de uppkommer inne i kroppen kan de vara svåra att upptäcka. Ibland upplever gerbilen obehag av tumören och börjar klia eller bita vilket orsakar sår och blödningar. Melanom är en slags cancer som ofta utvecklas runt öron, tassas och svansbasen. Kirurgisk åtgärd i så tidigt skede kan i vissa fall ge en bra prognos, beroende på typen av tumör och var den sitter. Vid doftkörteltumörer är prognosen mycket god. Att hitta en veterinär med tillräcklig kunskap att operera gerbiler kan dock vara svårt.1,2,5,6,7

Vårtor

Hudfärgade ojämna knölar kan vara Papillom, vårtliknande tumörer som orsakas av virus. Papillomet i sig är inte farligt men om det är stort och sitter illa till kan det lätt orsaka blödningar eller besvär för gerbilen att röra sig fritt, en veterinär brukar då kunna bränna eller operera bort dem. Papillom kan lätt smitta till andra gerbiler vilket gör det viktigt med handhygien mellan olika burar.2

Luftvägarna

Symptom på problem i luftvägarna kan vara tung andning, nysningar, rinnande nos/ögon, inaktivitet, ovårdad päls och ljud (klick eller rossel) vid andning. Bakomliggande orsak kan vara stress och nedsatt immunförsvar. Bakterier i luftvägarna får då ett övertag och skapar sjukdom. Dammigt eller starkt doftande bottenmaterial kan också vara en bakomliggande orsak, eller att man städat buren för sällan. Luftvägsproblem kan snabbt förvärras och bli livshotande, därför bör veterinär kontaktas i tid för administrering av antibiotika.1,8,9

Förkylningar kan drabba gerbiler precis som oss människor. Symptomen är liknande, dvs hosta, nysningar, aptitlöshet och trötthet. Orsaken är ofta drag, temperaturskiftningar och ett försvagat immunförsvar. I vissa fall leder förkylning till mer allvarliga luftvägsproblem som lunginflammation, därför är det viktigt att hålla koll och kontakta veterinär så fort gerbilen försämras.1,2,5,9

Benbrott

Benbrott kan lätt uppkomma hos små gnagare på grund av olyckor. Näringsbrist kan försvaga skelettet och öka risken för frakturer, exempel på sådana brister är Kalcium och vitamin D. I många fall kan de läka ett brutet ben på egen hand med hjälp några veckors burvila, det vill säga lugn och ro i en bur utan klättermöjligheter, motionshjul eller annan berikning som lockar till rörelse. Hantering bör minimeras under denna period. Det kan vara bra att låta en veterinär titta på djuret för att avgöra om det är troligt att skadan kommer att självläka, samt för att skriva ut smärtstillande. En liten gnagare visar sällan att den har ont, smärtstillande Metacam kan därför behöva ges de första dagarna trots att djuret verkar piggt.

Epilepsi

Spontana anfall som kan vara några minuter. Anfallens styrka kan variera från att vara väldigt milda där gerbilen ser ut att röra sig lite transartat med ryckningar i öron och morrhår, till riktigt starka anfall där gerbilen får ordentliga kramper.Epilepsi förekommer hos runt 20 % av våra gerbiler och har en ärftlig disposition. Ofta uppkommer problemen när gerbilen är 2-3 månader gammal. De ökar i styrka och frekvens under några månader för att sedan avta igen. Anfallen leder sällan till permanenta skador eller dödsfall och ingen behandling krävs. Krampanfallen kan ibland förebyggas genom att man hanterar ungarna regelbundet under de tre första levnadsveckorna. Självfallet skall man inte avsiktligt avla medvetet på individer med epilepsi.8,9,15

Svans

Gerbiler kan tappa huden på svansen vid fasthållning eller om de får en skada på svansen. Svansen blir då som ett öppet sår. Det viktiga är att inte röra svansen samt se till att den läker fint. Ibland kan man behöva uppsöka veterinär för amputation av den blottade svanstippen. Svansen växer inte ut igen. 8,9

Tänder

Följande symptom kan uppkomma vid tandproblem: Minskad aptit, viktförlust, ökad salivering, våt haka, illaluktande mun och tårade ögon. Framtänderna hos en gerbil växer hela livet och slipas ner genom att djuret tuggar och gnager, därför är det viktigt att ge tillgång till mycket gnagmaterial så som grenar, trä, bark, rötter och papp. En frisk gerbils tänder är gula eller orangea förutom hos ungarna där tänderna är vita. När gerbilen har munnen vidöppen skall över och undertänderna inte överlappa varandra. Om tänderna inte slipas ner som de ska blir de för långa, djuret får då svårt att äta och tänderna kan orsaka sår och smärta i munnen. Detta kan uppkomma av brist på gnagmaterial eller att de tänderna växer för fort. Ibland växer tänder snett på grund av trauma eller sjukdom. Det förekommer även att tänder bryts av vid yttre trauma, till exempel om gerbilen blir tappad i golvet eller att den gnager på galler och andra hårda saker. Vissa gerbiler har en ärftlig benägenhet att få problem med tänderna. En gerbil med förlängda tänder behöver regelbundet få dem klippta eller nerslipade (ca varannan vecka) av en veterinär. Vissa brukar göra detta själva men det är då viktigt att bli visad av en duktig veterinär först så att man inte skadar sin gerbil.2,10

Gerbiler kan även få problem med karies. Se till att undvika söta saker i gerbilernas kost. Om man pussar eller delar mat med sina gnagare kan det också hända att man överför munbakterier som orsakar hål i tänderna. 11,12  

Njurfel

Symptom på njurfel kan vara avmagring, förlorad muskelmassa, dålig aptit, slöhet, ökad törst och  överdriven urinering. Njursjukdom är vanligt förekommande hos äldre gerbiler. Ibland utvecklas tumörer i samband med njursjukdom. Inget botemedel finns, behandlingen är understödjande med fokus på rent vatten, en bra och vitaminrik kost och en stressfri miljö.8,9 Vissa hamstrar och råttor med njurproblem har visat positiv respons på en lättsmält kost med lägre protein- och fosforhalt.13,14 Det är möjligt att en specialkost kan ha positiv effekt även på gerbiler.

Öron

Försämrad hörsel, illaluktande öronsekret, balansproblem, smärta och lutande huvud (snedskalle). Kan bero på öroninfektion eller sk Aural cholesteatomas, dvs en tumörlik överproduktion av epitelieceller som bildar en förtätning. Förtätningen trycker på trumhinnan och skapar permanenta skador i innerörat.8,21

Hjärtat

Symptom på hjärtfel kan vara hosta, andningssvårigheter, svaghet, trötthet, svullen buk och blekt tandkött. Hjärtfel hos hamstrar är ganska vanligt och ofta medfött. Ibland är det en infektion som är bakomliggande. Problem upptäcks framförallt hos äldre individer (1-2 år gamla). Det finns olika sorters hjärtfel. Blodproppar som stoppar blodets passage till hjärtat, förtjockningar av hjärtväggen vilket leder till dålig blodcirkulation eller hjärtfel som leder till att vätska från blodet läcker ut i kroppen. När problemen upptäckts brukar hamstern vara så sjuk att den avlider inom några dagar eller veckor.22 

Hud och päls

 Det kan finnas olika orsaker till att gerbilen kliar sig eller tappar päls. Låt alltid en veterinär undersöka djuret så att rätt behandling sätts in. Experimentera aldrig med receptfria ohyramedel på egen hand, det finns flera sorter som är direkt skadliga för gerbiler.

Parasiter och kvalster. Om gerbilen kliar sig och tappar päls kan det handla om parasitangrepp så som loppor, löss eller kvalster. Det finns flera olika typer av ektoparasiter som kan infektera gerbiler.17 I Sverige är alla lämpliga medel mot ektoparasiter hos smådjur receptbelagda.

Kala partier i ansiktet. Ses ofta hos gerbiler som gnager på gallret. Gallerburar är av flera anledningar inte passande till just gerbiler, bland annat eftersom de lätt fastnar i stereotypt gnagande. Om gerbilens ögonkanaler rinner kan även det bidra till att kala fläckar uppkommer i ansiktet. Tårvätskan är rödbrun av färgämnet porfyri, en överproduktion kan uppstå på grund av stress, näringsbrist eller sjukdom och skapa hudirritation kring näsa och ögon. Genom att gerbilen tvättar sig blandas saliv med detta färgämne och sprids över kroppen vilket kan leda till att pälsförlusten sprids över kroppen samt att sekundära infektioner får fäste. Behandling bör sättas in så tidigt som möjligt för att stoppa sjukdomsförloppet.1,18

Svamp. Ringorm syns som kala runda fläckar på huden där pälsen har försvunnit, gerbilen kliar sig oftast där. Det är inte så vanligt hos just gerbiler men förekommer och behandlas då med svampdödande salva (Canesten/Pevaryl) från Apoteket. En veterinär kan även behöva skriva ut recept på ett preparat som administreras i munnen. Ringorm orsakas av mikroskopisk hudsvamp och är mycket smittsamt. Det kan även smitta mellan olika arter inklusive till människor.

Överkänslighet mot olika ämnen kan orsaka hudirritation och klåda. Det kan vara svårt att hitta den orsakande faktorn. När veterinär har uteslutit andra orsaker får man prova sig fram för att se om det finns något i gerbilens kost eller miljö som kan ha orsakat reaktionen.

Sår

Sår kan lätt uppkomma, särskilt om det blir gnabb mellan individer i en grupp. Öppna sår bör göras rent dagligen om de är infekterade. Till exempel med vatten och mild tvål eller koksaltlösning. Uppsyn hålls tills det läkt. Om såret blir rött och svullet utan bättring bör veterinär kontaktas. 19

Doftkörtel. Gerbiler har en doftkörtel på magen som är extra synlig på hanar. Den ser ut som en kal fläck och det är normalt att den avger ett gult sekret. Det är tyvärr inte ovanligt att det hos hanar utvecklas cancer i denna körtel, gerbilen kan uppleva obehag och reagera på detta med att klia och bita mot den vilket skapar sår. Därför gäller det att hålla lite koll på den för att tidigt upptäcka om det plötsligt sker förändringar som tyder på problem. Vid problem med körteln bör veterinär kontaktas.6,20

Informationen på denna sida är kontrollerad av veterinär Marianne Tornvall.

Referenser

http://www.agria.se/smadjur/artiklar/sjukdomar-och-skador/sjukdomar-hos-gerbiler/

http://www.gerbilforeningen.se/pages/sjukdomar.html

http://www.petmd.com/exotic/conditions/digestive/c_ex_gb_pinworms

http://www.petmd.com/exotic/conditions/digestive/c_ex_gb_tapeworms

http://www.hamsterforeningen.se/v%C3%A5ra-arter/gerbil/sjukdomar-2082392

http://veterinaren.nu/gnagare/sjukdomar/tumorer/tumor-doftkortel-gerbil

PAUL E. MECKLEY! & GARY M. ZWICKER (1979) Naturally-occurring neoplasms in the Mongolian gerbil, Meriones unguiculatus Laboratory Animals 13:203-206 Full-Text available at: http://lan.sagepub.com/content/13/3/203.full.pdf

http://www.merckvetmanual.com/pethealth/exotic_pets/gerbils/disorders_and_diseases_of_gerbils.html

http://www.evidensia.se/djurkliniken-roslagstull/skotselrad/kaniner-och-gnagare/skotsel-av-okenratta-(gerbil)

10 http://www.netvet.co.uk/gerbils/dental-problems.htm

11 Mark A. Suckow,Karla A. Stevens,Ronald P. Wilson. The Laboratory Rabbit, Guinea Pig, Hamster, and Other Rodents

https://books.google.se/books?id=HhEs-xsYp6IC&printsec=frontcover&hl=sv#v=onepage&q&f=false

12 http://www.afrma.org/dentalprobs.htm

13 Alison Campbell (2015) The scuttling gourmet. Fourth edition.

14 http://www.hamstercentral.com/community/hamster-healthcare/26906-chronic-kidney-disease-chronic-renal-failure-diagnosis-treatment-options.html

15 http://www.petmd.com/exotic/conditions/neurological/c_ex_gb_epilepsy

16 http://www.petmd.com/exotic/conditions/musculoskeletal/c_ex_gb_fractures

17 http://www.petmd.com/exotic/conditions/skin/c_ex_gb_mites

18 http://www.petmd.com/exotic/conditions/skin/c_ex_gb_porphyrin_deposits

19 http://www.hamsterforeningen.se/v%C3%A5ra-arter/dv%C3%A4rghamster/sjukdomar-2082799

20 http://www.netvet.co.uk/gerbils/scent-gland-problems.htm

21 http://www.petmd.com/exotic/conditions/ears/c_ex_gb_aural_cholesteatoma