Hoppa till innehåll

Gerbil Kropp och kroppsvård

Hygien

Gerbiler är renliga och nästan luktfritt djur så länge renhållningen i buren sköts. De håller sig rena genom att putsning och skall aldrig badas i vatten!
Oftast väljer de ett ställe att kissa på. Genom att sätta en toalåda eller toaskål där blir det lätt att hålla rent. Det är dessutom ovanligt att de kissar eller bajsar under tiden man hanterar dem. De är koprofager vilket betyder att de har två sorters bajs varav det ena äts upp.Detta gör de för att tillgodogöra sig mer näring. De får då i sig viktiga vitaminer som mikroorganismer i tarmen har producerat.10 Denna lite mjuka typ av avföring ser man inte så ofta eftersom den äts upp direkt. Den avföring man ser är formad som små hårda pellets och mycket lätt att sopa undan.

Doftkörtlar

Guldhamstrar har två doftkörtlar. En på var sida nära höften. Ibland kan man skymta dem genom pälsen (se bild). Dvärghamstrar har istället en doftkörtel på magen. Det är normalt att doftkörtlar avger lite sekret, särskilt när hamstern brunstar. En doftkörtel kan bli infekterad och hos vissa hamstrar utvecklas tumörer i dem. Därför gäller det att hålla lite koll på den för att kunna upptäcka om det plötsligt sker förändringar som tyder på problem. En frisk doftkörtel kan lätt misstas för en tumör om man inte vet hur de ska se ut. Du kan fukta pälsen lätt kring körteln om den är svår att se.

Hälsokoll

Det finns många tecken som kan indikera hur gerbilen mår. Gör det till en vana att göra en liten hälsokoll minst en gång i veckan. Hur känns hullet, har vikten förändrats? Ser ögonen klara och pigga ut? Är pälsen jämn och glansig? Kolla klorna. Vanligen behöver de inte klippas, de nöts ner på naturlig väg genom att de gräver. Om klorna blir för långa av någon anledning böjer de sig i sidled. Då klipps de lätt med en nagelsax eller klosax av mindre modell men akta pulpan. Kolla doftkörteln ofta. Lite fukt runt den är inget fel men om man märker att det samlas mycket geggigt sekret kan man fukta bomull eller en topz med ljummet vatten och torka rent. Genom att veta hur doftkörteln brukar se ut märker du om det plötsligt sker förändringar i den. Du bör då låta en veterinär titta på gerbilen.

Kolla hur framtänderna ser ut, de ska vara gula, jämna och lagom långa. Framtänderna i överkäken går framför de i underkäken när de stänger munnen.

Sinnen

För att förstå sitt djur kan det vara bra att känna till hur olika människan de faktiskt är. Hur gerbilen uppfattar sin omgivning skiljer sig markant från människan.

Luktsinne

Gerbiler har ett utmärkt luktsinne och kommunicerar mycket med hjälp av feromoner (dofter).4 Doftsekret utsöndras genom specifika doftkörtlar på kroppens undersida.4 Honorna doftmarkerar sina ungar, gruppens medlemmar markerar varandra och sitt revir.Den dominanta hanen är den i gruppen som markerar mest revir.4

Känsel

Gerbiler har morrhår i ansiktet som de känner sig fram med, samt som används vid kommunikation.

Syn

Gerbilens syn är anpassad till ett dagaktivt levnadssätt.4 Till skillnad från många nattaktiva gnagare har gerbilen god förmåga att bedöma djup/avstånd med synen.De har dikromatisk syn med förmåga att uppfatta färger inom blått och grönt färgspektrum och till skillnad från oss människor kan de även uppfatta viss UV-strålning.4

Hörsel

Vuxna gerbiler kan uppfatta ljud mellan 0,1-60 kHz medans människan uppfattar ljud mellan 0,031-17,6kHz.4 Det betyder att de kan höra ljud med en betydligt högre frekvens än vad vi kan (ultraljud). Många av ljuden som gerbilen avger är så högfrekventa att vi inte kan höra dem, till exempel ungarnas läten samt olika läten före, under och efter parning. En del saker i vår omgivning avger ljud som vi människor inte kan höra men som kan uppfattas stressande för en gerbil, till exempel TV apparater och datorer. 6

Läten

Gerbiler producerar läten mellan 20-150kHz. De avger många läten som ligger utanför människans hörselförmågasamt några som vi kan uppfatta. Tjeff tjeff tjeff tyder på osämja och uppkommer ofta vid ihopsättningar. Smattrande tänder är ett tecken på ilska. Pipande tyder på rädsla eller smärta men kan även uppkomma vid parning. Kvittrande ljud kan uppstå under putsning eller annat mys. Stampande i marken är ganska vanligt förekommande och kan betyda olika saker: Det kan vara en varningssignal där den som stampar varnar flocken för fara men kan även förekomma vid uppvaktning eller brunst. 7,8

Referenser

http://animaldiversity.org/accounts/Meriones_unguiculatus/

http://www.hamsterforeningen.se/v%C3%A5ra-arter/gerbil/allm%C3%A4n-fakta-2082386

Anthony D. Fredericks. Stackpole Books. How Long Things Live. Available at: https://books.google.se/books?id=3fJTjqowJqEC&printsec=frontcover&hl=sv#v=onepage&q&f=false

Robert C. Hubrecht,James Kirkwood. The UFAW Handbook on the Care and Management of Laboratory and Other Research animals. https://books.google.se/books?id=Wjr9u1AAht4C&printsec=frontcover&hl=sv#v=onepage&q&f=false

A. COLLINS, G. LINDZEY, and D. D. THIESSEN (1969) The regulation of cliff responses in the Mongolian gerbil (Meriones unguiculatus) by visual and tactual cues. Psychon. Sci. Vol. 16 (5) https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmqP-nvYzPAhUKFCwKHZZcBwIQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Flink.springer.com%2Fcontent%2Fpdf%2F10.3758%2FBF03332657.pdf&usg=AFQjCNEelpbRmPbJOzAZSFzPny75KvwZnw&sig2=vAh57zUOIXy_av4h1V2StQ

http://www.alnmag.com/article/2010/01/noise-and-light-vivarium

Kobayasi KI1Riquimaroux H (2012) Classification of vocalizations in the Mongolian gerbil, Meriones unguiculatus.J Acoust Soc Am. 131(2):1622-31.

http://gerbiler.ifokus.se/articles/4d712ec5b9cb46221d044ecc-gerbilernas-sprak

9N. P. NAUMOV & V. S. LOBACHEV. Ecology of the Desert Rodents of the USSR.(Jerboas and Gerbils) http://home.wtal.de/ehr/gerbils/wild.htm

10 Lorene Stockberger (1977) Iowa State University Veterinarian Volume 39 Issue 2 Article 8 The Mongolian Gerbil. Full-Text available at: http://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2877&context=iowastate_veterinarian