Hoppa till innehåll

Gerbil Geografi och Habitat

Geografi

Den mongiliska ökenråttan lever vilt i Mongoliet, Ryssland och norra Kina.1,2 

Habitat

Dess naturliga miljö består av torr stäpp, öken och halvöken.1,2 De trivs i sandig miljö med sparsam vegetation, på grässlätter eller odlingar.1,2 Där gräver de underjordiska tunnelsystem som kan bli uppemot 6 meter långa. Boet ligger beläget ca 45 till 150 cm under markytan, djupet varierar med årstiden.2 

Ovanför markytan kan extrema temperaturer variera från minus 40C på vintern till plus 50C på sommaren.1 I gångsystemen under marken skapas dock ett mikroklimat där de årliga temperaturerna inte brukar variera mer än runt 10 grader.3

Referenser

http://animaldiversity.org/accounts/Meriones_unguiculatus/

Batsaikhan, N. & Tsytsulina, K. 2008. Meriones unguiculatus. The IUCN Red List of Threatened Species 2008: e.T13171A3418036.http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T13171A3418036.en.

I. Prakash,P.K. Ghosh. Rodents in Desert Environments
https://books.google.se/books?id=uwfwCAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=sv#v=onepage&q&f=false