Hoppa till innehåll

Dvärghamster reproduktion och avel

Reproduktion i det vilda

Detaljer kring reproduktionen skiljer sig lite åt mellan olika arter och olika platser.

Avel

I Sverige är den rekommenderade åldern för att para en dvärghamsterhona första gången när hon är 4-12 månader.1 Hanen bör vara minst 4 månader men ingen övre gräns finns där. Fördelen med att inte ta kullen för tidigt är att honan hinner mogna och att man hinner utvärdera hamstrarnas temperament, hälsa och gener.2 Honorna har oftast en brunstcykel på ca 4-6 dygn och kan i fångenskap föröka sig året runt.3,4 Hon avger då en doft som talar om för hanen att hon är mottaglig, oftast sker detta på kvällen. I vissa fall kan honan attackera hanen när de sätts ihop, detta kan ske om hon inte är redo så det gäller att ha uppsikt. Vissa väljer att låta dem träffas med galler mellan först för att se hur de reagerar. När honan är redo parar de sig upprepade gånger. Ibland kan hanen stelna till och svimma av efter en parning, detta är naturligt och inget att oroa sig över. Honan brukar gå dräktig i ca 18-22 dygn.5,6
Beroende på ifall de lever ensamma eller i grupp finns det två sätt att gå tillväga vid parning. Hybrider (blandning mellan Campbells och vintervit) och kinesiska dvärghamstrar är mer solitära än de andra arterna och kan ofta inte hållas tillsammans efter parning, medans de andra arterna i många fall kan ta hand om ungarna tillsammans.

”Handparning” görs om hamstrarna bor med andra av samma kön och skall fortsätta med det efter parning. Här är det bäst om det är de dominanta i var grupp som paras, eftersom det minskar risken för bråk om rangordning sedan när de parade sätts tillbaka i sina grupper. Hanen och honan placeras i en rengjord balja där ingen av dem har skapat revir. När avelsparet verkar klara sätts de helt enkelt tillbaka i sina grupper. Honorna brukar då ta hand om kullen tillsammans. I vissa fall bor hamstrarna ensamma, det är då bra om honan kan få hjälp av hanen att värma boet och ta hand om ungarna. Detta brukar fungera bra med renrasiga Roborovskis, Campbells och vintervita. Samma procedur som vid handparning utförs då, med skillnaden att man efter parning i ca 30 minuter placerar paret tillsammans i en nyrengjord bur. Hanen kommer i detta fall troligtvis att para honan på nytt så fort kullen är född, vilket alltså resulterar i att denna metod ger två kullar efter varandra. Vill man undvika en tredje kull (vilket annars kan bli för påfrestande för honan) måste hanen separeras från honan strax innan kull 2 föds. Om planen är att hanen skall bo med sina söner ur kull 1 går det ofta bra att han bor utan dem i några dagar tills de är tre veckor gamla och kan skiljas från sin mamma.

Kullen kan bli stor, upp till 12 ungar. Efter tio dygn öppnar de ögonen.2 Ungarna börjar smaka på fast föda ganska tidigt men fortsätter att dia tills de är ca tre veckor gamla.2 När ungarna är 3,5 vecka gamla måste hanarna skiljas från mamman och systrarna.2,7 Detta för att hamstrar kan bli fertila så tidigt som vid fyra veckors ålder och man bör förhindra att sönerna parar sin mor eller att pappan parar sina döttrar. På vuxna hamstrar är det lätt att se skillnad mellan könen men när de är unga kan det vara lite svårare, här kommer några saker du kan titta efter: Honor har två rader med bröstvårtor på magen som syns som små prickar, dessa syns tydligast innan pälsen har hunnit växa ut ordentligt. Hanar saknar bröstvårtor men har långt avstånd mellan urinrör och anal medans honans avstånd är kortare.Det är inte helt ovanligt att ungarna börjar bråka när de når några veckors ålder, eller att de blir jagade av sina föräldrar. Det gäller då att kunna separera dem i skilda burar.

Viktigt att tänka på vid avel

  • Förberedelser: Dräktiga, digivande mödrar behöver gott om nyttig mat med extra protein (minst 18 %) och kalcium.9,10 Om en digivande hona inte får tillräckligt näring kan det sluta med att hon äter upp sina ungar.
    Även om hamsterfödslar ofta går snabbt och smidigt är det möjligt att det kan uppkomma komplikationer. Det är därför extra viktigt att i förväg ta reda på vilken veterinärklinik i närheten som har kunskap om smådjur och kan ta emot er om det blir akut. Det är även bra att ha sin avelshona försäkrad, alternativt en undansparad veterinärbudget. Buren bör förberedas och göras ren inför nedkomsten.
  • Bo: Mamman skall ha en bolåda med minsta mått: 14x11x10 cm, samt flätbart material (till exempel strimlat papper) att boa med.11 Hamstervadd och bomull avråds från, eftersom risken är stor att materialet tvinnar sig och snos runt hamsterns ben eller tassar.12
  • Den första tiden: Oftast föder honan på natten. När ungarna kommer bör de störas så lite som möjligt under de första tio dygnen. Om mamman är van att bli utsläppt vid en viss tid kan det hända att hon då blir lite rastlös. Låt henne i så fall komma ut en liten stund. Undvik att pilla på ungarna innan de öppnat ögonen. Behöver du röra dem kan du gnugga händerna i bomaterialet först för att maskera din doft.
  • Flera burar: När ungarna är 3,5 vecka gamla bör de hållas i könsuppdelade grupper. Vissa hamstrar börjar bråka när de når några veckors ålder. Det innebär att du måste vara beredd med många burar som tillgodoser alla hamstrarnas behov fram tills de eventuellt får nya hem.

Vad säger lagen?7

Gnagare, utom guldhamstrar, ska hållas i par, av samma eller motsatt kön, eller i grupp. Detta gäller inte om det finns särskilda skäl.

Ungar av kanin och gnagare ska hållas tillsammans med modern, eller en likvärdig ersättare för henne, så länge de behöver hennes mjölk och omvårdnad. Ungar av kaniner och gnagare bör efter födseln hållas tillsammans med modern, eller hennes ersättare, enligt följande: dvärghamstrar minst 3 veckor

Guldhamstrar, dvärghamstrar, gerbiler, taggmöss, chinchillor och degusråttor ska ha en bolåda med tak eller bohåla med rent och torrt bomaterial.

Kaniner, guldhamstrar, dvärghamstrar, gerbiler, brunråttor och möss ska ha bomaterial med långa strukturer så att det kan flätas samman.

Referenser:

1http://animaldiversity.org/accounts/Mesocricetus_auratus/

2http://www.hamsterforeningen.se/v%C3%A5ra-arter/guldhamster/avel-1920373

3http://hamster.ifokus.se/articles/4d715392b9cb462233064af6-avel-av-guldhamster

4http://www.hamsterforeningen.se/v%C3%A5ra-arter/guldhamster-1895075

5 Animal Models in Toxicology, Second Edition. Edited by Shayne C Gad. s 285:

https://books.google.se/books?id=N0PMBQAAQBAJ&pg=PA284&lpg=PA284&dq=Nutritional+Requirements+Hamster+reproduction&source=bl&ots=7X5bV9cRq0&sig=wEMCdvjOmzYBq7vjD12GMJZM7fc&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwjQiZTnh7fNAhWNJSwKHbO0B8EQ6AEIQTAG#v=onepage&q=Nutritional%20Requirements%20Hamster%20reproduction&f=false

6 Nutrient Requirements of Laboratory Animals: Fourth Revised Edition, 1995. Full-Text available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK231928/

7 SJVFS 2019:15 Saknr L 80, 8 kap.

8http://www.hamsterforeningen.se/v%C3%A5ra-arter/guldhamster/bur-och-inredning-18550627