Hoppa till innehåll

Dvärghamster Geografi och Habitat

Geografi

Alla våra fyra dvärghamsterarter lever vilt i olika områden av Asien. Campbells och kinesisk dvärghamster lever i Mongoliet och Kina.1,2,3 Roborovski´s lever i Kina, Kazakstan, Mongoliet och delar av Ryssland.4 Rysk vintervit dvärghamster lever i Sibirien, Mongoliet, Ryssland och delar av Kina.5

Habitat

Kinesisk: Den kinesiska dvärghamsterns naturliga habitat består av torra, öppna ökenlandskap.2 De gräver underjordiska tunnelsystem som kan gå så djupt som en meter under markytan. I slutet av tunneln skapar den flertalet kammare för matförråd och bohåla.6 Till skillnad från de andra dvärghamsterarterna verkar det inte som att den Kinesiska dvärghamstern går i vinterdvala alls.7

Roborovski´s: Robovskis naturliga habitat består av grässlätter, odlingar och karga betesmarker i halvöken/ökenmiljö. Arten kallas även ”desert hamster” på engelska.Miljön är torrare än den hos rysk vintervit och marken mer lös/sandig än den hos Campbells.9 De gräver underjordiska tunnelsysten i lös sandblandad jord eller i sidor av sanddynor.9 Tunnlarna är ca 4 cm i diameter och leder ca 90 cm djupt till en bohåla och två-tre matförråd samt en tunnel för urinering. Bohålan isoleras med mjukt material så som ull från andra djurarter.7 Temperaturer varierar från -35 i Januari till +400 C i Juli.9 Även dygnstemperaturen kan ibland skilja så mycket som 200 C mellan dag och natt!9 Studier har visat att de reagerar på kyla med ökad metabolisk aktivitet istället för minskad, alltså tvärt emot många andra små djur.10 Så länge de har gott om mat håller de sig aktiva trots låga temperaturer men de har förmågan att gå i daglig kort-dvala (sk ”spontaneous daily torpor”) när det blir ont om mat, även om temperaturen är så hög som 19-230C.10

Campbells: Campbells naturliga habitat består av grässlätter, halvöken och öken. De föredrar fastare marker och lerjordar än Roborovskis. Campbells lever i underjordiska tunnlsystem som de ofta delar med andra arter.1 Gångarna ligger ofta 20-30cm djupt men kan gå så djupt som en meter under markytan. I vissa områden gräver de sina gångar själva, i andra fall delar de färdiggrävda gångar med jirdar eller gerbiler.1 Själva bohålan brukar ligga i slutet av en tunnel och isoleras med mjukt material av till exempel gräs, fjädrar eller ull.1 Arten ses sällan under vintern och studier har visat att de vid temperaturer under 50C går i kort-dvala (sk torpor).8 Torpor är vanligt hos små djur med snabb ämnesomsättning. Det innebär att djuret vaknar upp ur sin dvala med jämna mellanrum för att äta, istället för att öka sina fettreserver på hösten och sedan sova hela vintern.

Rysk vintervit: Ryska vintervita dvärghamstrars naturliga habitat består av stäpp, gräslandskap, halvökenlandskap och odlingar.5,11 Arten gräver egna underjordiska tunnelsystem med flera utgångar och en eller två kammare.7 Övervintringsboet kan ligga ca 1 meter under markytan och isoleras med mossa, päls och ull.7 Temperaturen i boet håller på så vis en behaglig temperatur trots vinterkylan ovanför.7 Årliga temperaturer varierar drastiska och tvingar hamstern att anpassa sig. Under vintern kan temperaturen nå så lågt som -500 C, dagarna blir korta och det blir ont om mat. För att klara dessa omständigheter går arten i daglig kort-dvala under dagarna (”spontaneous daily torpor”) och på nätterna födosöker den efter gräsfrön som sticker upp ur snön.12,13

Referenser

http://animaldiversity.org/accounts/Phodopus_campbelli/

http://animals.mom.me/kind-environment-chinese-hamster-live-in-1454.html

Shar, S. & Lkhagvasuren, D. 2008. Phodopus campbelli. The IUCN Red List of Threatened Species 2008: e.T17035A6761342.http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T17035A6761342.en. Downloaded on 26 July 2016.

Shar, S. & Lkhagvasuren, D. 2008. Phodopus roborovskii. The IUCN Red List of Threatened Species 2008: e.T17036A6768868.http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T17036A6768868.en. Downloaded on 26 July 2016.

http://eol.org/pages/1179519/details

Sharon Lynn Vanderlip. Dwarf Hamsters: Everything about Purchase, Care, Feeding, and Housing. https://books.google.se/books?id=Y2b8D6t658gC&printsec=frontcover&hl=sv#v=onepage&q&f=false

M. V. UshakovaM. V. KropotkinaN. Yu. FeoktistovaA. V. Surov (2012) Daily torpor in hamsters (Rodentia, Cricetinae) Russian Journal of Ecology Volume 43, Issue 1, pp 62–66 http://link.springer.com/article/10.1134/S1067413612010171

Natalia Yu FEOKTISTOVA, Ilya G. MESCHERSKY (2004) Seasonal changes in desert hamster Phodopus roborovskii breeding activity. Full-Text available at: https://www.researchgate.net/profile/Ilya_Meschersky/publication/260122018_Seasonal_Changes_in_Desert_Hamster_Phodopus_roborovskii_Breeding_Activity/links/0f31752fa0bf609696000000.pdf

http://animaldiversity.org/accounts/Phodopus_roborovskii/

10 Chi QSWan XRGeiser FWang DH (2016) Fasting-induced daily torpor in desert hamsters (Phodopus roborovskii). Comp Biochem Physiol A Mol Integr Physiol.  20;199:71-77 Full-Text available at: https://www.researchgate.net/publication/303440140_Fasting-induced_daily_torpor_in_desert_hamsters_Phodopus_roborovskii

11 Tsytsulina, K. 2008. Phodopus sungorus. The IUCN Red List of Threatened Species 2008: e.T17037A6770675. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T17037A6770675.en.Downloaded on 13 August 2016.

12 Doktorsavhandling: Victoria Diedrich (2015) Daily torpor in Djungarian hamsters (Phodopus sungorus): energetics and environmental challenges. University of Veterinary Medicine Hannover Institute of Zoology. Full-Text available at:
http://elib.tiho-hannover.de/dissertations/diedrichv_ss15.pdf

13 Thomas Ruf & Gerhard Heldmaier (2000) Djungarian Hamsters — Small Graminivores with Daily Torpor. Ecological studies Vol 141. Full-Text available at: https://www.researchgate.net/publication/226630672_Djungarian_Hamsters_-_Small_Graminivores_with_Daily_Torpor