Hoppa till innehåll

Dvärghamster Foder

Hamstern äter regelbundet och skall därför alltid ha tillgång till mat. Den största delen av födointaget sker på natten.5 Hamstern är känd för att transportera mat i sina kindpåsar och lagra (hamstra) den i sitt matförråd. En vuxen hamster i fångenskap äter ca en matsked torrfoder per dag.1,5

Dräktiga och digivande honor har ett ökat behov av vissa näringsämnen.3 Om de inte får i sig tillräckligt med näring kan det resultera i både viktförlust, bristsjukdomar och att de äter upp sina ungar.3,4 En balanserad kost är ett bra sätt att förebygga sjukdomar på! Men vad är då en balanserad föda för en hamster


NÄRINGSBEHOV

Näringsbehovet kan skilja sig åt markant mellan olika arter av gnagare. Det finns även andra faktorer än arttillhörighet som påverkar vilken kost ditt djur behöver. Till exempel dess ålder, livsfas och hälsa. Det har utförts en del studier gällande hamsterns näringsbehov men informationen som finns tillgänglig är långt ifrån komplett.
I stort sett är hamsterns naturliga föda ganska lik brunråttans och husmusens. Alla tre är omnivorer vilket betyder att de äter både vegetabilisk och animalisk föda.2,3,4 Exempel på födokällor är spannmål, frön, nötter och insekter.2,3,4 

Hamstrar är koprofager vilket betyder att de har två sorters bajs varav det ena äts upp.6 Detta gör de för att tillgodogöra sig mer näring som mikroorganismer i tarmen har producerat.
Om man jämför hamstrars mag- och tarmsystem med andra smågnagare hittar man dock skillnader som tyder på att hamstern lättare kan bryta ner och tillgodogöra sig protein från hårdsmälta källor.6 7 Hamstrar har nämligen två separata magar, varav förmagens funktion påminner om kons våm (som bryter ner cellulosa).6,7 
En del andra skillnader kommer även att tas upp här nedan.

Protein

Många faktorer påverkar hur stor del av fodret som bör utgöras av protein, till exempel hamsterns livsfas och hälsa samt proteinets källa, sammansättning av aminosyror och hur lättsmält det är.5,6 För hamstern har soja visats bättre som proteinkälla än fisk (medans det för råttor och möss är tvärt om).5 

Flertalet studier har gjorts angående proteinhalters påverkan på hamstrars livslängd och hälsa. För lite protein har visats förkorta hamstrars livslängd.19 För mycket protein har å andra sidan visats ha negativa effekter på njurarna under hamsterns senare livsstadier.19 

Studier som utförts har lett till rekommendationer inom ett ungefärligt spann, men inte till någon exakt optimal procenthalt. Dräktiga och digivande mödrar samt hamstrar under tillväxt ( till ca 6 månaders ålder) kräver mer protein än fullvuxna hamstrar. När hamstern börjar bli äldre rekommenderas att man sänker proteinhalten för att skydda njurarna. Nedanför kommer rekommendationer som jag baserat på de källor jag refererar till här.1,5,6,7,18,19,20

Rekommenderad Proteinhalt: *
Unga växande individer + dräktiga och digivande honor: 18-24%
Vuxna individer 7-15 månader: 15-18%
Äldre individer 15 månader och uppåt: 15-16%

*Värdena gäller kommersiella foder sammansatt av naturliga ingredienser.
Det är viktigt att hålla sig inom dessa ramar. Överdriven proteinkonsumtion
bör undvikas då det innebär en påfrestning för djurets njurar.19

Kolhydrater

Kolhydrater utgör den största andelen av hamsterns föda men det är viktigt var kolhydraterna kommer från. Snabba kolhydrater som socker är inte alls bra för hamstern, de behöver istället långsamma kolhydrater.5,6,7 Till exempel från spannmål.

Speciellt dvärghamstrar är oerhört känsliga mot socker. För mycket socker i kosten är en orsak till att diabetes är så vanligt hos hamstrar. Dolt socker brukar finnas i flera sorters smådjursgodis och även i många gnagarblandningar, därför gäller det att läsa innehållsförteckningen på allt man ger dem för att undvika ingredienser som socker, fruktos, sackaros, glukos, laktos, maltos, sirap, honung, melass med mera. Även naturliga sockerarter som finns i frukt, majs och sockerbetor bör man vara försiktig med. Majsstärkelse som kolhydratkälla har visats ha positiv effekt hos hamstrar på så väl tillväxt och reproduktion som långt liv.6,7 Det är dock skillnad på majsstärkelse, som inte innehåller något socker alls och hel torkad majs som innehåller nästan 2% socker.

Fett

Hamsterns föda bör ha en låg fetthalt på ca 4-6%.6,7,8,9
Särskild anpassning kan självklart behöva göras för överviktiga, underviktiga eller sjuka individer.

Fibrer

Minst 5 % fibrer, men gärna 10-15 %! För lite fibrer kan orsaka diarré hos hamstern.5,6 I en undersökning visade det sig att en tillförsel av 15 % fibrer i en diet sänkte kolesterolhalten hos hamstrar med hela 30 %, jämfört med när samma diet endast innehöll 10 % fibrer.10 En kropp kan sällan absorbera all näring i ett foder, hur mycket av ett ämne som faktiskt tas upp av kroppen varierar beroende på olika faktorer. Hög fiberhalt gör att näringsämnen blir svårare att absorbera, därför behöver fodret oftast innehålla mer av vissa näringsämnen när fodret är svårsmält.

Mineraler och vitaminer: 5,7,8

Följande tabell är baserad på laboratoriestudier. Den anger hamstrars minimumbehov av olika mineraler och vitaminer per kg föda. 11

Mineraler
Kalcium (Ca) g 6.0 Mer vid reproduktion. Bör vara 1,5-2 ggr mer än P
Klor g 0.5
Magnesium g 0.5
Fosfor (P) g 3.5 Skall vara lägre än Kalcium!
Zink g 6.0 Högre än hos råttan!
Kalium g 7.9 Högre än hos råttan!
Natrium g 0.5
Koppar mg 10.0 Högre än hos råttan!
Järn mg 35.0
Mangan mg 10.0
Jod µg 150.0
Molybden µg 100.0
Selen µg 150.0 200 för tillväxt, 400 för reproduktion
Vitaminer
A mg 01.1 Gäller retinol. Något högre än råttans
D mg 0.025 Värde för råttans behov i brist på hamsterstudier
C Guldhamstrar behöver inte C vitamin i kosten
E mg 18.1 (27 IU RRR -α-tocopherol)
K mg 11.0 Obs Hamstern får i sig detta genom koprofagi
Biotin (B7) mg 0.2 Obs Hamstern får i sig detta genom koprofagi
Kolin mg 1800.0
Folsyra (B9) mg 2.0
Niacin (B3) mg 15.0 Värde för råttans behov i brist på hamsterstudier
Pantotensyra (B5) mg 10.0
Riboflavin (B2) mg 15.0
Tiamin (B1) mg 20.0
Pyrodoxin (B6) mg ?
Kobalamin (B12) µg 10.0

* Främjar upptag av Ca. När fodret har rätt Ca/P balans verkar inte hamstern vara känslig för D-vitaminbrist.6

BASFÖDA

Foderblandningar

Det finns många olika gnagarblandningar på marknaden, vissa med väldigt dåligt innehåll men några som är helt okej. Foderblandningar med torkad frukt och syntetiska färgämnen bör undvikas! En annan sak som är viktig att komma ihåg är att en välbalanserad blandkost blir obalanserad om djuret inte äter alla bitarna utan bara de godaste. Detta kan lätt leda till näringsbrist vilket i sin tur kan orsaka olika sjukdomar. 11

Enformiga foder/pellets

Ett foder där alla bitar ser likadana ut brukar ha en noga uträknad balans av de näringsämnen arten behöver. Än en gång är det viktigt att titta på innehållsförteckningen och näringsanalysen så att det passar just ditt djur. Dessa foder har fördelen att hamstrarna inte kan selektera (dvs endast välja ut de godaste bitarna). Nackdelen med att bara ge enformiga foder kan vara att hamstern går miste om den berikande sysslan att få välja och skala sin mat.

Läs noga på förpackningen

Det finns kommersiella foder på marknaden som framställts specifikt för hamstern. Innehåll, utformning och kvalité på dessa foder varierar mellan olika tillverkare. Även om det står ”komplett foder” på förpackningen gäller det att läsa innehållsförteckning och näringsanalys ordentligt.

Det finns inget foder som ensamt tillgodoser alla individers behov eftersom näringsbehovet varierar mellan olika livsskeden. Vissa kommersiella foder lämpar sig mer än andra, många innehåller på tok för mycket socker, fett och konstgjorda färgämnen.

Vad är bäst?

Gnagarblandningar brukar vara mer populära än pellets när hamstern själv får välja men risken är då stor att djuret selekterar. En lösning som ger fördelarna av båda fodertyperna är att erbjuda ett enformigt foder/pellets av bra kvalité som bas men även ge lite av en bra hamsterblandning varannan kväll i form av berikning. Blandningen kan då med fördel spridas ut i buren och gömmas här och där så att hamstern får ägna sig åt födosök. Du behöver aldrig vara orolig för att din hamster inte ska hitta maten, de är fenomenala på att hitta mat som ligger gömd. Genom att ge mindre av hamsterblandningen än vad din hamster äter på ett dygn (till exempel 5 gram), så kommer den även att äta av pelletsen.

Blanda eget foder?

Fördelen med att blanda eget foder är att man vet exakt vad som finns i det. Genom att välja råvaror av hög kvalité och med bra egenskaper kan fodret bli riktigt bra. Det finns dock många svårigheter med att blanda eget foder som är viktiga att lyfta fram.
De tips och recept som går att läsa på svenska forum och webbsidor bör tas med en nypa salt. Få har den kunskap och förståelse som krävs för att fodret ska få rätt innehåll och balans mellan de olika näringsämnena

Egenblandat foder som till största del består av säd och fröer, har automatiskt en brist på bland annat kalcium, koppar och vitamin D3.12 Dessa brister kan få förödande konsekvenser för djurets hälsa.
Det gäller att ha bra kunskaper om näringslära, djurets behov och hur man ska kompensera för olika brister för att kunna komponera ett balanserat foder. Självkomponerat foder kan annars göra mer skada än nytta och det kan det gå riktigt illa!6,11

FÄRSKFODER/TILLSKOTT

När det kommer till färskfoder gör många misstaget att ge hamstern mat som tillagats till människor och som därför innehåller salt och kryddor. Detta är inte passande för en liten hamster och för mycket salt kan vara skadligt för dem.14  Tänk även på att hamstern är liten och att lagom är bäst. En matsked färskfoder åt gången räcker gott. Försök att fokusera mest på saker du kan ge helt färskt, så som grönsaker, örter, groddar och insekter. Frukt innehåller mycket naturligt socker, vilket hamstrar är känsliga för. Det bör därför inte ges annat än vid få tillfällen i ytterst små mängder.
När det gäller små djur är det säkrast att hålla sig till KRAV-märkta produkter eller plocka själv i naturen. Det finns ett stort antal  färska örter och bladväxter som går bra att plocka utifrån. Försäkra dig först om att de inte är giftiga för smådjur, tänk även på att växterna ej får vara besprutade och plocka inte nära trafikerade vägar eller stigar där folk rastar sina hundar. Linser, frön och hela korn av spannmål kan med fördel groddas och ges till hamstern. Det går bra att även ge lite tillagad mat då och då, så länge den inte är saltad och kryddad. Till exempel barnmat, kokta bönor, kokt potatis, pasta, ris, kött och ägg.

Genom att erbjuda varierat färskfoder varje kväll ökar chansen att näringsbehovet täcks upp.

Saltsten/Mineralsten?

Vid en balanserad utfordring behövs ingen saltsten eller mineralsten.
Salt i överflöd kan vara skadligt för djuret.21,22

Hö?

Hamstrar kan absolut ha tillgång till hö men då är det viktigt att det är mjukt, utan vassa strån eftersom det annars kan innebära en risk om hamstern stoppar det i kindpåsarna.13

VATTEN

En hamster dricker dagligen 4,5-13,6 ml/100 g kroppsvikt.6 Färskt vatten ska ständigt finnas tillgängligt. Vattenskålar kan användas men bör placeras på högre plan. Många föredrar vattenflaska för att undvika att vattnet blir smutsigt eller välts ut. Nytt vatten bör ges dagligen och flaskan rengöras noggrant minst en gång var fjortonde dag.15

GODBITAR

Hamsterns kropp är inte anpassad till att äta söta saker, de har därför en mycket negativ inverkan på hamsterns hälsa.10,14  Av denna anledning är många sorters smådjursgodis som säljs i butik högst olämpliga för en hamster. Nötter och frön brukar vara mycket omtyckt men undvik att ge för mycket eftersom de innehåller mycket fett.16 Tänk på hur stor godbiten är för den lilla hamstern, den får inte utgöra någon större del av den matsked foder hamstern äter per dygn.

En nöt kan till exempel delas i flera småbitar och räcker på så vis i flera dagar. Det finns många godsaker som är nyttiga i lagom mängd. Sädeskorn, havregryn, osockrade frukostflingor, puffat ris, mjölmask, torkade grönsaker och örter. Godbitarna är ypperliga att använda för träning, aktivering och berikning. De kan gömmas eller spridas ut i buren för att trigga igång djurets naturliga födosöksbeteenden!

Referenser:

1http://www.glenwayanimalhospital.com/sites/site-3808/documents/Hamster%20FAQ.pdf

2http://animaldiversity.org/accounts/Mesocricetus_auratus/

3http://animaldiversity.org/accounts/Rattus_norvegicus/

4http://animaldiversity.org/accounts/Mus_musculus/

5 Laboratory Animal Medicine. Biology and Diseases of Hamsters. S 128-130. Available at: https://books.google.se/books?id=cSDgBAAAQBAJ&pg=PA128&lpg=PA128&dq=carbohydrates+hamsters+nutrition&source=bl&ots=lhxMZZ0XK4&sig=V7Z7svPjqMCdjXQJ3aa0SVGLgUQ&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwis1ujzoPjNAhWDJSwKHa60CGI4ChDoAQgiMAE#v=onepage&q=carbohydrates%20hamsters%20nutrition&f=false

6 Nutrient Requirements of Laboratory Animals: Fourth Revised Edition, 1995. 5 Nutrient Requirements of the Hamster. Available at: http://www.nap.edu/read/4758/chapter/7

7 The Laboratory Rabbit, Guinea Pig, Hamster, and Other Rodents. s768. Available at: https://books.google.se/books?id=HhEs-xsYp6IC&printsec=frontcover&hl=sv#v=onepage&q&f=false

8 Animal Models in Toxicology, Second Edition. Edited by Shayne C Gad. S 285. Available at: https://books.google.se/books?id=N0PMBQAAQBAJ&pg=PA284&lpg=PA284&dq=Nutritional+Requirements+Hamster+reproduction&source=bl&ots=7X5bV9cRq0&sig=wEMCdvjOmzYBq7vjD12GMJZM7fc&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwjQiZTnh7fNAhWNJSwKHbO0B8EQ6AEIQTAG#v=onepage&q=Nutritional%20Requirements%20Hamster%20reproduction&f=false

9http://www.hamsterforeningen.se/v%C3%A5ra-arter/guldhamster/foder-och-mat-18550626

10 Susan Sungsoo Cho. Handbook of Dietary Fiber https://books.google.se/books?id=_XEqLhqtqxEC&printsec=frontcover&hl=sv#v=onepage&q&f=false

11http://www.smallanimalchannel.com/hamsters/hamster-health/hamster-health-center.aspx

12 Alison Campbell (2015) The scuttling gourmet. Fourth edition.

13http://www.hamsterforeningen.se/v%C3%A5ra-arter/guldhamster/bur-och-inredning-18550627

14 Sosuke Kato,Tetsuya Tsukamoto,Tsutomu Mizoshita,Harunari Tanaka,Toshiko Kumagai,Hiroyoshi Ota,Tsutomu Katsuyama,Masahiro Asaka,Masae Tatematsu (2006) High salt diets dose-dependently promote gastric chemical carcinogenesis in Helicobacter pylori-infected Mongolian gerbils associated with a shift in mucin production from glandular to surface mucous cells. Volume 119, Issue 7: 1558–1566. Full-Text available at: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijc.21810/full

15 Determination of Organic Matter Buildup in Rodent Water Bottles over a 14-Day Period. Luo and G.B. Mulder. Available at: http://www.criver.com/about-us/eureka/wp-content/uploads/AALAS_2011_Organic_Matter_Buildup_in_Water_Bottles1.pdf

16http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall

17 SJVFS 2014:17 Saknr L 80. Kap 8, § 22 Available at: https://www.jordbruksverket.se/download/18.37e9ac46144f41921cd16327/1401795414737/2014-017.pdf

18 Charles A. Banta, Richard G. Warner and James B. Robertson (1975) Protein Nutrition of the Golden Hamster. The Journal of Nutrition 105: 38-45, 1975

19 Donald B Feldman, Ernest E McConnell, and Joseph J. Knapka (1982) Growth, Kidney Disease, and Longevity of Syrian Hamsters (Mesocricetus auratus) Fed Varying Levels of Protein. Laboratory Animal Science

20 Charles A. Banta, Richard G. Warner and James B. Robertson (1975) Protein Nutrition of the Golden Hamster. The Journal of Nutrition 105: 38-45

21 Sosuke Kato,Tetsuya Tsukamoto,Tsutomu Mizoshita,Harunari Tanaka,Toshiko Kumagai,Hiroyoshi Ota,Tsutomu Katsuyama,Masahiro Asaka,Masae Tatematsu (2006) High salt diets dose-dependently promote gastric chemical carcinogenesis in Helicobacter pylori-infected Mongolian gerbils associated with a shift in mucin production from glandular to surface mucous cells. Volume 119, Issue 7: 1558–1566. Full-Text available at: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijc.21810/full

22 Yu HCBurrell LMBlack MJWu LLDilley RJCooper MEJohnston CI (1998) Salt induces myocardial and renal fibrosis in normotensive and hypertensive rats. Circulation. 1998 Dec 8;98(23):2621-8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9843472