Hoppa till innehåll

Degu reproduktion och avel

Avel

Degun kan bli könsmogen vid 3-4 månaders ålder.1,2,3 En lagom ålder för att låta honan bli parad är när hon nått en vikt på 220g,2 en hona som är för ung då hon får sin första kull är varken fysiskt eller psykiskt mogen att ta hand om kullen.4 Vilda degus förökar sig en till två gånger per år mellan september och april medans de i fångenskap kan få kullar året runt. Denna skillnad beror på att honornas brunst påverkas av fotoperioden (antal timmar ljus:mörker per dygn) och triggas igång vid 12:12h.5,6 Honor har under dessa ljusförhållanden en brunstcykel på 17-21 dagar.2,4

Dagen då honan går i brunst är hon mer aktiv än vanligt, hennes kroppstemperatur ökar med 40 C och hennes kön blir mer öppet,2,5 vulvan stänger sig igen när brunsten är över eller när hon blivit parad.5 Hanen uppvaktar honan genom ömsesidig putsning och utför en parningsritual där han vacklar med svansen och skakar med kroppen.7 Ibland urinerar de på varandra för att blanda sina dofter.7 Det kan hända att honan visar aggressivitet mot uppvaktande hanar och det är därför viktigt att hålla ett vakande öga för att snabbt kunna ingripa om det blir slagsmål. Dräktigheten varar i 90-93 dagar.5


Kullstorleken är vanligtvis 4-6 ungar men det kan bli både färre och fler. För att undvika flera kullar efter varandra bör hanen separeras från honan en vecka innan nedkomsten, honan kan annars bli mottaglig igen direkt efter att ungarna fötts.2 

För många kullar efter varandra kan bli väldigt påfrestande för mamman. Om man vill ha två kullar och därför låter hanen vara kvar hjälper han ofta till med att ta hand om ungarna.


Om honan har bott med en annan hona innan parningen kan de under vissa förutsättningar fortsätta att vara tillsammans under födsel och uppfostran av ungarna. Hanen bör då plockas bort, alfahonan (den dominanta) bör vara den som paras och de får inte ha varit separerade så länge att en ny introduktion krävs. Om flera honor går dräktiga i samma bur väljer de att boa tillsammans och hjälps åt med alla ungarna.8 Den första tiden håller de sig gärna runt mamman och boet men kan skutta runt på upptäcktsfärd för att utforska sin omgivning.2

Ungarnas utveckling

Ungarna föds med päls och öppna ögon.2,5 De nyfödda små liven väger mellan 8 och 18 gram9 och de första två veckorna ökar de i vikt med 1-3g per dygn.9 Under denna tid har de inte förmågan att själva reglera sin temperatur, de är därför beroende av mammans närhet även om de gärna tar sig en runda i omgivningen för att upptäcka lite. 2,5,9 De har även en speciell päls under denna tid som hjälper dem att behålla kroppsvärme. 5,9 Från 2-6 veckors ålder ökar ungarnas vikt med 5-15g per dygn.11 Efter två veckor börjar de äta lite fast föda men fortsätter att vara beroende av mammans mjölk tills de är 4-6 veckor gamla.2,5

Vid 6 veckors ålder anses de av de flesta forskare vara redo att lämna mamman,även om vissa uppfödare föredrar att behålla dem tills de är 7-8 veckor gamla. Uppfödare har noterat att ungar med vissa färgvarianter utvecklas långsammare än andra och kan därför behöva stanna någon vecka längre hos mamman.14 Hanar kan bli fertila redan vid 12 veckors ålder och bör då separeras från sin mamma.Det har rapporterats om fall då puberteten inträffat så tidigt som vid 6,5 veckas ålder, även om detta verkar ytterst ovanligt.10 Honor har tätt mellan kön och anal medans hanen har längre avstånd mellan dem.11

Viktigt att tänka på vid avel

  • Förberedelser: Även om degu-födslar ofta går snabbt och smidigt och är över på en timme är det möjligt att det kan uppkomma komplikationer.12 Det är därför extra viktigt att i förväg ta reda på vilken veterinärklinik i närheten som kan ta emot degus akut. Det är även bra att ha sin avelshona försäkrad annars kan bli en riktigt dyr historia om det vill sig illa. Buren bör förberedas och göras ren inför nedkomst för att undvika att störa med städning när ungarna är nyfödda. Hanen kan behöva lite extra näring i samband med parningen då detta är en tid då han gör av med mer energi än vanligt.13 Sandbadet bör tas bort strax före födseln för att undvika infektioner hos mamman, detta kan sättas tillbaka en vecka efter att ungarna fötts.14
  • Bo: Degun bygger inte egna bo men behöver en skyddad plats att föda på 13,15 De uppskattar strålikt och mjukt bomaterial att bädda med, till exempel rivet hushållspapper.16 En bohåla eller bolåda i korrekt storlek där honan får vara ifred med sina ungar måste därför finnas tillgänglig i buren.15
  • Lugn och ro: Under och efter dräktigheten är honan extra känslig för stress, oro under denna period kan leda till bristande mjölkproduktion eller att ungarna aborteras.12 De första tre veckorna bör ungarna få vara ifred så mycket som möjligt.17 Att skilja ungarna från mamman under denna period skapar en separationsrelaterad stress, även när det handlar om kortare stunder.17,18 Detta kan störa ungarnas utveckling och ge upphov till framtida handikapp, det kan även leda till att honan dödar sina ungar.17
  • Flera burar: När ungarna är 12 veckor gamla skall de hållas i könsneutrala grupper, det innebär att du behöver ha tillgång till, inte bara en, utan två eller tre burar som tillgodoser alla degus behov. Ytkravet för en hona med ungar är dessutom större än för en ensam degu.19

Vad säger lagen?19

En hona bör inte hållas kontinuerligt tillsammans med en könsmogen okastrerad hane om det innebär att honan utsätts för hälsostörningar på grund av upprepade betäckningar och födslar.

Ungar av kanin och gnagare ska hållas tillsammans med modern, eller en likvärdig ersättare för henne, så länge de behöver hennes mjölk och omvårdnad.

Ungar av kaniner och gnagare bör efter födseln hållas tillsam- mans med modern, eller hennes ersättare, enligt följande: degusråtta    minst 5 veckor

Guldhamstrar, dvärghamstrar, gerbiler, taggmöss, chinchillor och degusråttor ska ha en bolåda med tak eller bohåla med rent och torrt bomaterial.
Om flera djur hålls tillsammans ska det finnas bolådor eller bohålor i sådan omfattning att de kan utnyttjas av alla djur samtidigt utan att konkurrens eller aggressivitet uppstår.

Referenser:

1 Ebensperger L, Veloso C & Wallem P (2002) Do female degus communally nest and nurse their pups? Journal of Ethology. Vol 20: 143-146. Full-text available at: https://www.researchgate.net/publication/226451816_Do_female_degus_communally_nest_and_nurse_their_pups

2 Labyak S & Lee T (1995) Estrus and steroid induced changes in circadian rhythms in a diurnal rodent, Octodon degus. Physiology and Behaviour, Vol 58 (3): 573-85. Full-text available at: https://www.researchgate.net/publication/14612516_Estrus-_and_steroid-induced_changes_in_circadian_rhythms_in_a_diurnal_rodent_Octodon_degus

3 Lee T M (2004) Octodon degus: A Diurnal, Social, and Long-lived Rodent. Ilar Journal. Vol 45: 14-24

4 http://www.gerbilforeningen.se/ Downloaded on 19 February 2016

5 Woods C A, Boraker D K (1975) Octodon degus. Mammalian Species, Vol 67: 1-5

6 Ebensperger, L., A. Caiozzi. 2002. Male degus, Octodon degus, mod­ify their dust­bathing be­hav­ior in re­sponse to so­cial fa­mil­iar­ity of pre­vi­ous dust­bathing marks. Re­vista Chilena de His­to­ria Nat­ural, 75: 157-163. http://www.scielo.cl/pdf/rchnat/v75n1/art15.pdf

7 http://animaldiversity.org/accounts/Octodon_degus/#4b7b8de558967a81661c1341ee37c264 Downloaded on 18 February 2016

8 Ebensperger L, Hurtado M, Soto-Gamboa M,  Lacey E,  Chang A (2004) Communal nesting and kinship in degus (Octodon degus). Naturwissenschaften, Vol 91 Issue 8: 391-395.

9 Long, C.V. and Ebensperger, L.A. (2009) ’Pup growth rates and breeding female weight changes in two populations of captive bred degus (Octodon degus), a precocial caviomorph rodent.’ Reprod Domest Anim., pp. 8, doi: 10.1111/j.1439-0531.2009.01470.x ISSN 0936-6768. Full-text available at: http://www.degutopia.co.uk/Long_Ebensperger_2009.pdf

10 C A, Boraker D K (1975) Octodon degus. Mammalian Species, No 67: 1-5

11 http://www.degutopia.co.uk/degusexing.htm Downloaded on 19 February 2016

12 http://www.veterinaren.nu/gnagare/bra-att-veta/skotsel/skotselrad-degu Downloaded on 18 February 2016

13 http://www.degutopia.co.uk/degubreedhow.htm Downloaded on 18 February 2016

14 Samtal och rekommendation från Kristallens uppfödning av Degus.

15 SJVFS 2014:17 Saknr L 80, 8 kap. 1 §, 5 §, 14 § Available at: https://www.jordbruksverket.se/download/18.37e9ac46144f41921cd16327/1401795414737/2014-017.pdf

16 http://exoticpets.about.com/cs/degus/p/degus.htm Downloaded on 19 February 2016

17 Helmeke C, Ovtscharoff W, Poeggel G & Braun K (2001) Juvenile emotional experience alters synaptic inputs on pyramidal neurons in the anterior cingulate cortex. Cerebral Cortex. Vol 11 (8): 717-727. Full-text available at: http://cercor.oxfordjournals.org/content/11/8/717.full.pdf+html

18 Alvaro ArdilesJohn EwerMonica L. AcostaAlfredo KirkwoodAgustin MartinezLuis EbenspergerFrancisco BozinovicTheresa Lee, and Adrian G. Palacios (2013) Octodon degus (Molina 1782): A Model in Comparative Biology and Biomedicine. Cold Spring Harb Protoc 4: 312–318. Full-text available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4386868/

19 SJVFS 2019:15 Saknr L 80, 8 kap