Hoppa till innehåll

Degu Geografi och Habitat

Geografi

Degun lever vilt i Chile längs Andernas västra slätter på upp till 1200 meters höjd.1,2 

Habitat

Vilda Degus lever i halvtorra områden med busklandskap och medelhavsliknande klimat.2 De skapar komplicerade underjordiska tunnelsystem där de söker skydd, vilar och sover.1

De vistas även mycket ovanför markytan, bland annat för att äta och sandbada.1 Medelstorlek på en grupps territorium är 200 m2,3

Referenser

  1. Woods C A, Boraker D K (1975) Octodon degus. Mammalian Species, Vol 67: 1-5
  2. Ojeda R & Bidau C 2013.Octodon degus. The IUCN Red List of Threatened Species 2013: e.T15088A22240077.http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2013-2.RLTS.T15088A22240077.en. Downloaded on 13 February 2016
  3. http://animaldiversity.org/accounts/Octodon_degus/ Downloaded on13 February 2016