Hoppa till innehåll

Chinchilla vanliga sjukdomar

Tänder
Symptom kan vara att pälsen på halsen och under hakan är konstant våt av saliv, samt att chinchillan kan ha svårare att äta vissa foder. Chinchillors tänder växer livet ut, de slipas ner när chinchillan äter och gnager. Problem med förvuxna tänder ses ofta hos äldre chinchillor som inte lyckats slipa ner tänderna själv på grund av för liten mängd hö.1 Det förekommer även medfödda bettfel.1 En chinchilla med tandproblem behöver snarast hjälp av en veterinär för diagnosticering och behandling.1 Då klipps eller filas tänderna ner under narkos, vilket kommer att behöva göras upprepande gånger för resten av chinchillans liv.1

Päls
Chinchillor som bråkar eller som inte hanteras varsamt kan tappa tussar av päls.1 Det förekommer även chinchillor som tuggar på sin egen eller burkompisarnas päls, sk barbering. Detta är ett stressrelaterat problem och många faktorer kan spela in så som för liten bur, uttråkning, oljud, bristande tillgång till sandbad och felaktig kost.2 Benägenheten att barbera påstås även vara ärftlig men problemet kan till viss del hållas nere genom att se till att djuren får rätt skötsel.2

Mag och tarmproblem
Symptom kan vara diarré, trötthet och dödsfall.1 Det är vanligt med mag- och tarmproblem hos chinchillor, några orsaken kan vara bakterier, virus, parasiter, fel kost och stress.1 Det kan vara svårt att fastställa orsaken och det är inte ovanligt att det leder till döden.1 Därför är det viktigt att förebygga med rätt skötsel och en bra kost.

Lunginflammation
Symptom kan vara rinnande näsa och ögon, andnöd, nysningar, nedsatt aptit, viktminskning, feber och sträv päls. Detta är också en vanligt förekommande problematik hos chinchillor som kan orsakas av för fuktig, kall, dragig miljö, stress och dålig kost.3 Bakteriella infektioner i luftvägarna sprider sig fort, därför bör djuret snabbt isoleras och veterinärvård uppsökas.3 Om antibiotika och understödjande behandling sätts in i tid kan det ofta botas.3 Problemen kan i stor utsträckning undvikas med hjälp av en hygienisk och stressfri miljö med rätt omvårdnad och kost.3

Ringorm
Symptom ses som kala fläckar i pälsen och krustiga röda hudförändringar, ofta på nos, fötter och runt ögonen.1, Ringorm orsakas av hudsvampen Trichophyton mentagrophytes och kan smitta mellan människa och djur. Som behandling används svampdödande pulver eller salva på utslagen.4 Vissa häller pulvret i badsanden med god effekt. Lokalbehandlingen kompletteras ibland med oral medicinering.4 Svampsporerna sprids i miljön och kan överleva i flera månader, det är därför viktigt att rengöra och sanera buren regelbundet under behandlingstiden samt en period efteråt.4 Virkon är ett desinfektionsmedel som avdödar ringorm, det går att köpa på apoteket eller Granngården. Textilier tvättas i 60 grader.

Värmeslag
Chinchillor kan få värmeslag om de vistas i för varm/solig miljö med dålig ventilering, djuret ligger då på sida och flämtar.1 De kan inte svettas och överskottsvärme görs av med genom att blodet pumpas genom fötter och öron. Optimal temperatur är 10-20 grader, den bör inte överstiga 240 C.7 Varma sommardagar är skugga av stor vikt och det finns olika sätt att skydda chinchillan mot överhettning: Stenplattor och metallytor kan användas som viloplats och ger viss svalka.7 Kylklampar eller PET-flaskor eller med is i kan bäddas in i handdukar alternativt läggas i plåtburkar och placeras i buren för att sänka temperaturen. Sandbadet kan kylas innan det ställs i buren.7

Andra risker
En chinchilla ska aldrig badas i vatten! Fuktig päls kan leda till svamp och hudproblem.
De bör heller aldrig hållas fast i svansen då detta kan leda till att huden på svansen lossnar.

Referenser: