Hoppa till innehåll

Chinchilla social struktur

Gruppen

 Chinchillor är mycket sociala djur som i vilt tillstånd lever i stora flockar om 14-100 individer.1 Som hos många andra flockdjur håller en individ utkik efter predatorer medan resten av flocken letar mat och leker.1 I en flock är det honorna som är dominanta.2,3 Det sociala samspelet är för chinchillor mycket viktigt, de får därför inte hållas ensamma.2,4

Det lättaste brukar vara att införskaffa två eller flera unga individer tillsammans redan från början.2 Att sätta ihop nya individer kan vara svårt, precis som med de flesta gnagare går det oftast lättare med unga individer samt med honor.2

Introducera chinchillor

Om chinchillor skall presenteras för varandra och sättas ihop bör det ske steg för steg. Vuxna hanar bör inte sammanföras eftersom det oftast leder till slagsmål. Hanar som vistas tillsammans från ung ålder börjar ofta slåss när de när könsmognaden inträffar. Kastrering kan ibland minska aggressiviteten mellan hanar för att få dem att fungera tillsammans men det kan vara svårt att hitta veterinärer med kunskapen att kastrera smådjur i Sverige.

Att sammanföra vuxna honor kan i vissa fall gå bra men vid ihopsättning av nya individer underlättar det alltid om båda eller åtminstone den ena är under 4 månaders ålder.

En metod är att först låta dem vistas i en stor bur som delas av med galler på längden. De får då vänja sig vid att vistas när varandra och lär känna varandras dofter. Alternativt går det att placera olika burar väldigt nära varandra. Under denna period är det bra att byta inredning mellan burarna då och då så att de får möjlighet att undersöka grannens dofter. Hur länge du låter dem vistas på detta sätt beror på chinchillornas ålder och hur de reagerar. Är en eller båda väldigt unga räcker oftast några dagar innan man går vidare till nästa steg. Vuxna individer kan kräva flera veckors separering på detta sätt och att man låter dem byta bur med varandra en eller flera gånger för att verkligen vänja dem vid att vistas i varandras revir.


Efter att chinchillorna uppvisar ett avslappnat beteende i varandras närhet är det dags för nästa steg; låta dem träffas på neutral mark. Det skall vara en plats som ingen av dem betraktar som ”sitt revir”. Eftersom chinchillor ofta är trötta på morgonen brukar detta vara en bra tidpunkt att låta dem träffas för första gången. Andra saker som minskar risken för sammandrabbningar är om de har mycket plats, sandbad, gott om mat och många ställen att gömma sig på. Nu gäller det att studera dem noga. Chinchillor kan visa sitt misstycke genom att morra, visa tänder och urinera.3 Ge dem en chans. Så länge de inte ryker samman på allvar bör man undvika att ingripa.

Om de startar brottningsmatcher och biter varandra måste de separeras. Går mötet väldigt bra kan man efter tio minuter sätta tillbaka dem i vars en burdel igen för att dagen där på låta dem träffas på den neutrala platsen en lite längre stund. Fortsätt så tills du är trygg med att de vistas tillsammans. Då är det dags att sätta ihop dem i en helt nystädad och om möblerad bur.

En sammanföring kan ta tid och plats. Det är inte säkert att det fungerar alltid och i dessa fall finns det även andra metoder att prova, så det gäller att ha tålamod. Erfarna uppfödare kan ofta svara på frågor angående olika metoder och dess effektivitet.

Vad säger lagen? 4
Gnagare, utom guldhamstrar, ska hållas i par, av samma eller motsatt kön, eller i grupp. Detta gäller inte om det finns särskilda skäl. Tidpunkten för, och tillvägagångssättet vid, sammanförandet av djur till par eller grupp ska väljas med hänsyn till djurens art, ålder och kön samt andra omständigheter, så att risken för osämja minimeras.

Par och grupper av kaniner eller gnagare bör sättas samman av unga djur och hållas stabila. Om vuxna djur ska sammanföras bör buren eller inredningen ändras så att den upplevs som en okänd plats för alla. Vuxna honor med diande ungar bör inte sammanföras i nya grupper. En grupp bör inte bestå av fler än tio vuxna djur. Djur som hålls i par eller grupp bör ha tillgång till gömställen eller föremål som ger dem möjlighet att komma utom synhåll för varandra. Könsmogna okastrerade hanar bör inte hållas tillsammans.

Referenser

http://www.chinchillachronicles.com/chinchilla_habitat.html Downloaded on 07 February 2016

2 http://www.chinchillachronicles.com/introducing_chinchillas.html Downloaded on 07 February 2016

3 http://animaldiversity.org/accounts/Chinchilla_lanigera/ Downloaded on 08 February 2016

4 SJVFS 2014:17 Saknr L 80 Kap 8 Available at: https://www.jordbruksverket.se/download/18.37e9ac46144f41921cd16327/1401795414737/2014-017.pdf