Hoppa till innehåll

Chinchilla reproduktion och avel

Avel

Chinchillan blir oftast könsmogen vid 3-5 månaders ålder.1,2,3 En lagom ålder att låta honan bli parad första gången är när hon är 9 månader gammal, en hona som är för ung då hon får sin första kull är varken fysiskt eller psykiskt mogen att ta hand om kullen.1,3  Honan har en period på ca 25-50 dagar då hon brunstar upprepande gånger med några dagars mellanrum.2,3 

Brunstperioden sammanfaller ofta med vintern och våren men även oregelbundna brunstcykler är vanligt.3 När hon brunstar uppvaktar hanen henne genom putsning och försöker bestiga henne. Ibland visar honorna aggressivitet mot uppvaktande hanar, det är bra att hålla ett vakande öga för att snabbt kunna ingripa om det blir slagsmål.4 Dräktigheten varar i 111 (+ – 3) dagar.2,3,4


Kullstorleken är vanligtvis 1-3 ungar men ibland blir det fler och då kan de behöva stödmatas.5 Honan blir mottaglig igen direkt efter att ungarna fötts,2,3,4,5 om man bara vill ha en kull bör hanen separeras från honan innan nedkomsten för att undvika flera kullar efter varandra. För många kullar efter varandra kan bli väldigt påfrestande för mamman.6 Efter nedkomsten brunstar honan i ca 7 dagar. Vissa sätter tillbaka hanen till honan efter att denna brunst är över men det är alltid ett risktagande om man inte vill ha fler kullar.5


Hanen hjälper ofta till med att ta hand om ungarna men det kan uppstå aggressivitet efter att ungarna fötts och då måste man ha möjligheten att snabbt skilja dem åt.4  Honor har tätt mellan kön och anal, hanen har längre avstånd och penisen ser ut som en liten bula eller spets.4

Ungarnas utveckling

Ungarna föds med päls och öppna ögon, de är redo att skutta runt för att utforska sin omgivning ganska direkt.3,4,5 Efter en vecka börjar de äta fast föda men de fortsätter att vara beroende av mammans mjölk tills de är redo att lämna mamman vid 8 veckors ålder,hanar kan bli fertila vid denna ålder och måste därför separeras från sin mamma för att undvika inavel.

Viktigt att tänka på vid avel

  • Förberedelser: Även om chinchilla-födslar ofta går snabbt och smidigt och är över på en timme är det möjligt att det kan uppkomma komplikationer. Det är därför extra viktigt att i förväg ta reda på vilken veterinärklinik i närheten som kan ta emot chinchillor akut. Det är även bra att ha sin avelshona försäkrad annars kan bli en riktigt dyr historia om det vill sig illa. Buren bör förberedas och göras ren inför nedkomst för att undvika att störa med städning när ungarna är nyfödda. Sandbadet bör tas bort strax före födseln för att undvika infektioner hos mamman, detta kan sättas tillbaka en vecka efter att ungarna fötts.14
  • Bo: Chinchillan bygger inte egna bo men behöver en skyddad plats att föda på. 
  • Lugn och ro: Under och efter dräktigheten är honan extra känslig för stress. De första tre veckorna bör ungarna få vara ifred så mycket som möjligt. Att skilja ungarna från mamman under denna period kan skapa en separationsrelaterad stress, även när det handlar om kortare stunder.
  • Det är viktigt att veta vilka färganlag föräldrarna bär på vid avel, eftersom vissa färganlag inte bör blandas. Black velvet plus Black velvet samt vit plus vit kan till exempel ge problem med fostrets utveckling vilket resulterar i att några av ungarna dör.

Vad säger lagen? 6

En hona bör inte hållas kontinuerligt tillsammans med en könsmogen okastrerad hane om det innebär att honan utsätts för hälsostörningar på grund av upprepade betäckningar och födslar.

Ungar av kanin och gnagare ska hållas tillsammans med modern, eller en likvärdig ersättare för henne, så länge de behöver hennes mjölk och omvårdnad.

Ungar av kaniner och gnagare bör efter födseln hållas tillsammans med modern, eller hennes ersättare, enligt följande: chinchilla    minst 7 veckor

Referenser:

1 http://www.chinchilla.se/index.php/2012-03-18-17-45-28/att-taenka-pa-vid-koep Downloaded on 08 February 2016

2 http://www.evidensia.se/djurkliniken-roslagstull/skotselrad/kaniner-och-gnagare/skotsel-av-chinchilla Downloaded on 08 February 2016

3 http://www.veterinaren.nu/gnagare/bra-att-veta/skotsel/skotselrad-chinchilla Downloaded on 08 February 2016

4 http://chinchillacare.org/breeding-babies/

5 http://heroicchinchillas.hemsida24.se/se/om-chinchillan/avel-16359289

6 SJVFS 2019:15 Saknr L 80, 8 kap

7 http://www.chinchillachronicles.com/chinchilla_genetics.html Downloaded on 08 February 2016