Hoppa till innehåll

Chinchilla Bur och inredning

Yta

Minsta tillåtna bottenyta för Chinchillor enligt Jordbruksverket är en halv kvadratmeter (1 x 0,5 m). På den ytan får du hålla två individer. Vid hållning av fler än två krävs 0,25 m2 extra per individ. Buren måste vara minst en meter hög och minst en sida skall vara täckt. Botten skall vara fast.1 Ju större bur desto bättre! En av de bästa sakerna du kan ge dina chinchillor är en ordentlig voljär.

Chinchillor är aktiva djur på natten som behöver få hoppa, klättra och bete sig naturligt. Ge dem därför gott om plats och lämplig inredning.

Här nedan kommer några förslag på bra burar och tips på inredning.

Temperatur

Chinchillor kan få värmeslag om de vistas i för varm/solig miljö med dålig ventilering.2 De kan inte svettas och överskottsvärme görs av med genom att blodet pumpas genom fötter och öron.2 Optimal temperatur är 10-20 grader, den bör inte överstiga 240 C och aldrig under 00 C.1,2 Varma sommardagar är skugga av stor vikt och det finns olika sätt att skydda dem mot överhettning: Stenplattor och metallytor kan användas som viloplats och ger viss svalka.2 Kylklampar eller PET-flaskor eller med is i kan bäddas in i handdukar alternativt läggas i plåtburkar och placeras i buren för att sänka temperaturen.2 Sandbadet kan kylas innan det ställs in.2

Belysning

Naturligt dagsljus på dagen.

Även nattaktiva djur behöver en naturlig dags rytm, de mår bäst av ca 12h ljus per dag.3,4 På vintern kan de därför behöva extra belysning i form av en lampa i rummet. På natten skall de ha mörkt.5

Ventilering

Torr och väl ventilerad miljö utan drag är det optimala för chinchillan.2 

INREDNING

Buren

Bottensubstrat

För att chinchillorna skall må bra behöver de en bur med stor yta för hopp och klättring. De flesta bygger egna burar till sina chinchillor. Minst en hylla per individ skall finnas men gärna fler. Hyllplanen ska vara breda nog för chinchillan att ligga utsträckt på.1 Avstånd och placering av hyllplanen bör vara så att chinchillan lätt kan hoppa mellan dem.1

Bottensubstratet har en viktig roll i att suga upp och kapsla in ammoniak som avges från djurens urin. Det finns många olika sorter varav vissa kan leda till hälsoproblem hos både dig och ditt djur. Lättströ, hampaströ, alspån och Chipsy Super är bra och skonsamma sorter.

Bomaterial

Det ska enligt lag finnas en bolåda per chinchilla med bomaterial i, detta skall vara minst 30 x 20x 20 cm.1

Gnagmaterial

Chinchillor kräver mycket grenar att gnaga på eftersom framtänderna ständigt växer.6 Du kan gå in på vår Artikelsida och läsa Att inreda med grenar från naturen, för att få veta vilka trädarter som är säkra att ge samt vilka du bör undvika.

Bolåda

Enligt lag ska de ha minst en bolåda/ett hus per individ med minimum mått 20 x 15 x 13 cm.

Sandbad

Chinchillor ska ha finkornig sand att bada i dagligen,1 det hjälper dem att hålla pälsen ren och fin. Det finns många olika märken i zoobutikerna. Chinchillasanden kan inte ersättas med fågelsand eller akvariesand, eftersom sandkornen ska vara små och runda. Undvik sand baserad på Kvarts eftersom det visats att inandning av kvartsdamm kan leda till sjukdom.8 Badsanden används även som toalett ibland och behöver därför bytas ut ofta, alternativt erbjudas under en begränsad tid varje kväll för att sedan tas bort. En chinchilla skall aldrig badas i vatten och får inte vara fuktig. Det kan leda till svampinfektioner i huden på grund av den täta pälsen.2

Motionshjul eller inte?

Vilda degus går/springer sammanlagt i genomsnitt 1,1km per dygn.14 Det innebär så klart att degus i fångenskap också behöver motion, något de förhoppningsvis får genom att dagligen vistas en stund utanför buren. Motionshjul råder det delade åsikter om. Argumenten emot dem grundas ofta i att vissa modeller innebär risker. Många har även en rädsla att ett beroende ska utvecklas hos djuret. Om du vill ha motionshjul åt dina degus så tänk på att välja den största storleken, samt att de ska springa på en fast yta och inte på galler. Flying saucer är ett bra alternativ till hjul. Se då också till att de har flera så att de inte behöver bråka om dem.

Inredningssäkerhet

Det är bra om inredningen består av material så som massivt trä, metall eller keramik. Inredning av plast och limmade/ laminerade träskivor är lättare att hålla rena än obehandlat trä men de kan vara skadliga för djur som gnager.9 De måste därför skyddas med till exempel metall-lister om de används.Chinchillor hoppar och klättrar bra men om du har en hög bur krävs avsatser, eller att buren är delad på höjden för att undvika risken för fallskador. Chinchillor brukar uppskatta att få komma ut och rastas utanför buren. Detta bör enbart ske under uppsikt och omgivningen skall då säkras ordentligt för att undvika olyckor. Saker välts lätt ner och går sönder då Chinchillan studsar runt i full fart. Du måste se till att alla fönster är stängda och täppa till eventuella hål som den skulle kunna försvinna ut genom. Se även till att det inte finns några farliga material, sladdar eller växter som den kan gnaga på. Många krukväxter är giftiga för djur.

Hängmattor och tyg

Många inreder med mjuka tyger likt fleece. Det går bra men då måste tyget tvättas noga först för att avlägsna alla kemikalier.10 Hyllplanen kan även kläs in i tyg genom att en tight ”påse” sys och träs på. Hängmattor går att sy själv eller köpa och brukar bli väldigt populära viloplatser. Med hjälp av gardin-nypor behöver man inte ens sy dem, utan man kan bara klämma fast tygets kanter och hänga upp direkt. Man får vara beredd på att chinchillorna kanske gnager sönder tyget men det är individuellt och bara att prova sig fram.

Variera inredningen

Genom att byta ut delar av inredningen och möblera om lite var gång du städar får djuren upptäcka och utforska sin omgivning. Detta är viktigt så att de inte blir uttråkade, då det annars lätt blir långtråkigt att bo i en bur jämfört med att leva ute i naturen. För att erbjuda möten med nya objekt som stimulerar olika sinnen, kan olika saker hämtats ute från naturen och placeras i buren eller rasthagen. Tex löv, grenar, kottar, mossor och stenar. Djuret får då undersöka objekten med sina sinnen, om du vill kan du även gömma en och annan matbit bland sakerna.

Se till att inget i lådan är smutsigt, vasst eller giftigt. Det är även viktigt att tänka på var materialet hämtas ifrån. Undvik områden nära trafik samt där risk för smitta från vilda djur är stor. Tänk även på att materialet ej får vara besprutat och plocka inte växter nära stigar där folk rastar sina hundar.

Övrig inredning

Under våra artiklar om ”Inredning och berikning” hittar du många tips på berikning. De flesta avråder från att använda motionshjul till chinchillor då det lätt kan leda till rygg- och nackskador och klämda tassar/svansar eller frakturer.11 En produkt som inte utgör dessa risker är ”Flying saucer wheel” men eftersom chinchillan tar sig fram genom att skutta är inte dessa heller särskilt väl anpassade till just chinchillor.

Vad säger lagen? 1

Kaniner och gnagare ska ha tillgång till gnagmaterial.
Gnagmaterial bör utgöras av hårda fodermedel såsom knäckebröd, råa rotfrukter, färska grenar med bark eller dylikt.

Golv av halt material ska vara försett med halkskydd. Kaniner och gnagare får inte hållas på nätgolv. Detta gäller dock inte då djuren hålls i betesburar eller andra utrymmen med direkt kontakt med marken.

Burbottnen i andra burar än betesburar ska vara täckt med ett för djuren anpassat strömedel

Guldhamstrar, dvärghamstrar, gerbiler, taggmöss, chinchillor och degusråttor ska ha en bolåda med tak eller bohåla med rent och torrt bomaterial. Detta gäller även dräktiga kaninhonor från och med en vecka före beräknad förlossning till minst fyra veckor därefter. Om flera djur hålls tillsammans ska det finnas bolådor eller bohålor i sådan omfattning att de kan utnyttjas av alla djur samtidigt utan att konkurrens eller aggressivitet uppstår.

Gerbiler, chinchillor och degusråttor ska ha ren och finkornig sand för pälsvårdande sandbad. Chinchillor ska ha minst två hyllor eller grenar i olika höjd och av sådan storlek och konstruktion att djuren kan sitta där naturligt och stadigt. Om flera djur hålls tillsammans ska det finnas hyllor eller grenar så att alla samtidigt kan få plats på dessa utan att konkurrens eller aggressivitet uppstår.Gnagare får inte hållas vid temperaturer som understiger 0°C. De ska alltid ha tillgång till en plats där de kan uppnå termisk komfort.

Referenser

1  SJVFS 2019:15 Saknr L 80 Kap 8. Available at:  http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/djurhalsopersonal/veterinaraforfattningshandboken/ldjurskydd/jordbruksverketsforfattningarinomomradeldjurskydd.4.5fa25aa016d179872d24e5c5.html#h-L80villkorforhallandeuppfodningochforsaljningmmavdjuravseddaforsallskapochhobby

2 http://www.greenwoodchinchillas.co.uk/overheating.html

3 https://apps2.societyforscience.org/abstracts/project.cfm?PID=AS043&Year=2008

4 Gonzalez M M C and Anston-Jones G (2008) Light deprivation damages monoamine neurons and produces a depressive behavioral phenotype in rats. Proc Natl Acad Sci U S A. 25;105(12):4898-903 Full-text available at:

http://www.pnas.org/content/105/12/4898.long

5 http://www.greenwoodchinchillas.co.uk/lighting.html

6 http://www.evidensia.se/djurkliniken-roslagstull/skotselrad/kaniner-och-gnagare/skotsel-av-chinchilla Downloaded on 01 February 2016

7 Catherine M Vogelweid,1,2 Kathleen A Zapien,1 Matthew J Honigford,1 Linghui Li,1 Hua Li,1 and Heather Marshall(2011) Effects of a 28-Day Cage-Change Interval on Intracage Ammonia Levels, Nasal Histology, and Perceived Welfare of CD1 Mice. J Am Assoc Lab Anim Sci. 2011 Nov; 50(6): 868–878. Full-text available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3228923/

8 https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/luftfororeningar-och-kemiska-risker/kvarts-stendamm/

9 Vicki Judah, Kathy Nuttall. Exotic animal care & management. Second edition. Jordan Applied Technology Center. Chapter 9.

10 http://www.chinchilla.se/index.php/2012-03-18-17-45-28/chinchillans-boende

11 Sophie Helene Richter1, Peter Gass1, and Johannes Fuss (2014) Resting Is Rusting: A Critical View on Rodent Wheel-Running Behavior. The Neuroscientist 2014, Vol. 20(4) 313 –325