Hoppa till innehåll

Torrfoder med taurin åt gnagare

Det uppkommer ofta djurrelaterade diskussioner där många har åsikter och kommer med påståenden utan att kunna hänvisa till vare sig egen erfarenhet eller konkret vetenskap. Ett sådant ämne är råttor och kattmat. Unga råttor har ett högt proteinbehov vilket kan vara lite knepigt att tillgodose vid utfordring med enbart växtbaserad diet då fodret blandas själv. Av praktiska skäl vill många undvika att ge kött eller insekter och använder därför torrfoder tillverkat för katt eller hund istället för att öka proteinhalten i råttornas diet.

Torrfoder till katter innehåller tillsatt taurin. Råttor tillverkar taurin själva och har därför inget behov av att få det i sig genom sin födan. Gnagare har självklart helt andra näringsbehov än vad en katt har men i vissa fall ett kattfoder komplettera vissa brister i en hemmagjord gnagarblandning. Det händer att man stöter på folk som påstår att det är rent av skadligt att ge kattmat till gnagare. När någon säger eller skriver att ”så här är det” utan att ha erfarenhet eller vetenskap att stödja sina påståenden på blir jag genast kritisk och jag föredrar att hitta egna källor som jag litar på. Jag skapade denna artikel för att reda ut detta!

Kattmat innehåller som sagt tillsatt taurin vilket råttor producerar själva och vissa är oroliga att de får för mycket taurin om fodret innehåller kattmat. Maxdosen taurin för råttor innan skadliga effekter påvisas ska enligt pålitliga studier vara 500 mg/ kg kroppsvikt dagligen. Det blir ca 250 mg taurin/ råtta /dag förutsatt att råttan väger runt ett halvt kg. Taurinhalten i kattmat ligger kring 1500 mg/ kg torrfoder. En råtta skulle alltså kunna äta 160 g av den maten dagligen utan att riskera negativ påverkan av taurinet och vad jag vet äter ingen råtta så mycket mat 🙂

En annan tillsats som många är oroliga för är de fettlösliga vitaminerna. De källor jag hittat och litar mest på säger följande:
A-vitamin behovet för råtta (alltså absolut lägsta halten de behöver) är 0,7 mg/ kg föda medan det för katt är 1 mg/ kg. Både katt och hund tål så höga halter som 120 mg/ kg utan att det blir skadligt, motsvarande värde för råtta saknas men mitt torrfoder innehåller 4,9 mg/kg. Jag skulle bli väldigt förvånad om detta var skadligt för Råttan.
D-vitamin behovet hos råttan är 0,0232 mg/ kg föda vilket är tre gånger så högt som kattens behov. Mitt torrfoder tillgodoser råttans D-vitaminbehov ganska exakt och det är däromkring det brukar ligga.
Vad gäller E och K vitamin är råttans minimumbehov ungefär hälften så stort som kattens men risken för toxicitet skall vara obetydlig vid överkonsumtion av dessa vitaminer enligt de källor jag hittar.

Jag säger inte att torrfoder för katter är ofarligt om en råtta äter väldigt mycket av det men baserat på min egen efterforskning känner jag mig helt trygg med att använda torrfoder för katt i mina gnagares foder, för att höja proteinhalten.

Referenser:

http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition/
http://www.nap.edu/read/4758/chapter/4
http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out22_en.html