Hoppa till innehåll

Svårigheter vid blandning av eget foder

Att ett djur får en bra kost är oerhört viktigt för dess hälsa och välmående. Vill man ha ett friskt djur som mår bra och inte dör i förtid är rätt utfodring oerhört viktigt! Med den här artikeln vill jag öka medvetenheten kring hur komplicerat det faktiskt kan vara att skapa ett balanserat foder till sitt djur. Om man bestämmer sig för att blanda foder själv krävs både kunskap och tålamod, samt ett brinnande intresse. Alternativt ett noga beräknat recept från någon med denna kunskap.

Näringsbehovet hos våra husdjur skiljer sig åt mellan de olika arterna. Billiga gnagarblandningar som säljs i livsmedelsbutiker är sällan att lita på. Bättre helfoder som är framställda specifikt för varje art finns att köpa i vissa zoobutiker men de är ofta dyra. Detta gör att många blandar eget foder till sina gnagare. Det finns tips och recept på olika svenska forum och webbsidor men enligt mina beräkningar måste de tas med en nypa salt, sanningen är att det kan gå riktigt illa.

Eftersom jag brinner för djurs välfärd är jag även intresserad av detta ämne. Jag vill nämna några av de svårigheter man kan stöta på om man väljer att blanda foder till gnagare. Jag rekommenderar alla som blandar eget foder till sina gnagare att läsa detta!

UTMANINGAR

  • Det gäller att sätta sig in i artens näringslära och det räcker inte med kännedom om de fyra primära kategorierna proteinhalt, fetthalt, kolhydrathalt och fiberhalt. Fel balans på mineraler och vitaminer kan göra enorm skada i längden. Rekommendationer saknas för vissa smågnagare gällande näringsbehov. Man får då gå efter vad som gäller för den närmaste släktingen där det forskats i ämnet, till exempel råttor[1] eller möss[2].
  • Ett egenblandat foder som baseras på spannmål och fröer har automatiskt brist på vissa mineraler. Balansen mellan Kalcium och Fosfor har visat sig väldigt viktig för djurs hälsa och rekommendationerna är att balansen bör vara 2:1 alltså dubbelt så mycket Kalcium som Fosfor. Konstigt nog innehåller de flesta spannmål och fröer mer Fosfor än Kalcium, vilket ger fel balans och kan orsaka Kalciumbrist. Därför måste Kalcium tillsättas. Överdriven konsumtion av kalcium kan också orsaka problem så mängden bör beräknas noga.
  • Ett egenblandat foder som baseras på spannmål och fröer har automatiskt brist på vissa vitaminer. Det blir extra viktigt att djuren får tillräckligt med färskt tillskottsfoder så som grönsaker, rotfrukter, baljväxter, bär och gröna blad för att täcka upp för de vitaminer som fattas i foderblandningen (Vitamin A och K). Vissa vitaminer kan vara besvärliga att få till i rätt mängd på egen hand! Ett sådant vitamin är D3 och mer information om just detta vitamin kommer i nästa blogg-inlägg. Vitamin B2 och B12 är andra vitaminer som blir svåra att tillsätta om djuret inte äter lever, kött och fisk.
  • Många individer selekterar bort sådant de inte tycker om och äter bara det godaste. Detta gör att deras kost blir obalanserad även om fodret som helhet har rätt näringsbalans. Ofta får man prova sig fram och ersätta de ingredienser som djuren väljer bort med något likvärdigt men mer populärt.

[1] http://www.nap.edu/read/4758/chapter/4

[2] http://www.nap.edu/read/4758/chapter/5