Hoppa till innehåll

Förvara foder

Kontrollera fodret

Kontrollera alltid ett foder när du får hem det. Ett foder från oss ska vara fint och dofta fräscht. Om du sedan förvarar det på korrekt sätt är hållbarheten ända upp till ett år! Följ tipsen här nedan.

Mörkt, torrt och svalt!

För att ditt foder ska behålla näringsvärden och förbli fräscht behöver det förvaras så torrt och svalt som möjligt i skydd från solljus. Helst under 21 grader C och 45% fuktighet. Detta gäller oavsett varifrån fodret kommer och är extra viktigt om det inte förbrukas så fort, vilket foder till smådjur sällan gör. Många upplever problem under sommaren när värmen stiger, samt under vår och höst när det regniga vädret gör att fuktigheten i hemmet stiger. Även torra foder innehåller en viss del vätska (ca 10%) som avdunstar i en varm miljö. Ju varmare omgivningen är, desto mer fukt bildas i påsen/foderbehållaren

Några tips!

  • Placera något fuktabsorberande i foderpåsen, tex en pappersservett eller påse med silica gel.
  • Förvara gärna fodret i ett svalt och torrt förråd om du har tillgång till det.
  • Du kan förvara fodret i frysen och tina den mängd du använder under en månad, i taget. När du tinar foder är det extra viktigt att placera något fuktabsorberande i påsen/behållaren.

Ohyra i fodret?

Det är vanligt att någon gång råka ut för att smådjur dyker upp i fodret. Det kan hända oavsett var fodret kommer ifrån. Därför är det viktigt att kontrollera det med jämna mellanrum samt förvara det på rätt sätt. För oss är hygien och kvalitet viktigt! Vi använda fina råvaror och synar ingredienserna noga både under produktion och förpackning. Produkterna förvaras i en skyddad, sval lokal med luftavfuktare och luftrenare.

Värme leder till att mögelsporer bildas och kvalster frodas. Foderkvalster är den vanligaste ohyran i spannmålsbaserat foder. Det är små ofarliga spindeldjur som förökar sig väldigt fort i fuktig miljö och lever av mögelsporer. Om du upptäcker dem tidigt när de bara är en handfull i antal, kan du enkelt rädda fodret genom att frysa det i tre dygn. Förvara sedan fodret torrt och svalt. Om det har hunnit utvecklas många kvalster tyder det på att fodret blivit orent, och då måste det dessvärre kastas.

På sommaren kan man råka ut för små skalbaggar, till exempel Kornvivel, som lever av spannmål. Särskilt om man inte hållit foderförpackningen ordentligt återsluten. Dessa är också helt ofarliga för ditt djur och dör av 3 dygn i frysen men det gäller att upptäcka dem i tid så att de inte sprider sig till andra ätliga saker i hemmet.