Jag lägger störst fokus på temperamentet vid selektion i min avel. Det är extra viktigt när det gäller nataler eftersom de generellt sett fortfarande är lite otrygga och sprättiga.

Under min selektion för bra temperament kommer jag självklart att försöka ta hänsyn till god hälsa. Hälsan är dock svårare att selektera för så här i uppstart, eftersom det kan dröja lång tid innan olika sjukdomar visar sig och det är ont om nataler vars linjer är väldokumenterade. Så om några år kommer jag att få se över det här med hälsan och planera den fortsatta aveln utifrån både hälsa och temperament.

Det jag gör nu vid inköp av avelsdjur är att jag frågar så mycket jag kan om hälsa i släkten, samt dokumenterar allt jag kan. Jag för stamtavla på det jag har och försöker undvika allt för hög inavelsgrad när jag gör parningar.

Eftersom nataler utvecklas långsamt kommer jag att behålla så många avkommor som möjligt ganska länge. När de är runt 3,5-4 månader gamla har jag en ok hum om hur de kommer att bli i temperament och vilka som kommer att användas i aveln. I temperamentet ingår även flocksmarthet. Jag avlar bara på nataler som trivs i sin grupp.