Geografi

Tamråttan är en domesticerad variant av Brunråttan1 som ursprungligen kommer från Kina men nu lever vilt på alla kontinenter utom Antarktis.2

Habitat

Från början höll sig Brunråttorna i Asien i buskmark men tack vare deras anpassningsförmåga finns de nu i många olika miljöer, ofta nära människor.2 Brunråttan är mestadels aktiv under skymning och nattetid3 och spenderar stora delar av sin tid under marken, i gångar, hålor, avloppsrör och källare.4 De gräver ofta komplicerade underjordiska gångsystem i närheten av skydd, mat och vatten.2,3,4 Gångarna har olika kammare för bo, matförråd och toalett.2,3 De är belägna ca 10-20 cm under markytan och har en diameter på ca 8 cm.

Referenser:

1 http://www.afrma.org/historyrat.htm

2 http://animaldiversity.org/accounts/Rattus_norvegicus/

3 Calhoun, J. 1962. The Ecology and Sociology of the Norway Rat. Bethesda, MD: U.S. Department of Health, Education and Welfare. Full-Text available at: http://www.biodiversitylibrary.org/item/196028#page/25/mode/1up

4 http://icwdm.org/handbook/rodents/NorwayRats.asp