Vilda Husmöss lever i flock eller familjegrupper, ofta med en dominant hane och flera honor med deras ungar.1 Hur stor gruppen är och hur stort revir de har varierar med olika faktorer.2 Populationer som lever i människans närmiljö har ofta stor tillgång till mat vilket resulterar i tät populationsdensitet och små revir.2 Detta levnadssätt tenderar att främja upprätthållandet av hierarkier bland honorna och aggressiviteten är vid detta levnadssätt något lägre.2 När de lever nära inpå varandra blir upprätthållande av hierarkier ett sätt att undvika konflikter på.2 I öppna naturhabitat är populationstätheten lägre och tillgång till mat och vatten ofta begränsad.2,3 Aggressiviteten är högre här på grund av den låga resurstillgången och individerna lever mer utspritt.2 Hanarna är starkt revirhävdande i alla miljöer.1,2,3 Hanar bör som regel därför ej hållas tillsammans i fångenskap. Ett fåtal mycket erfarna uppfödare kan hålla vissa hanar från egen uppfödning tillsammans men detta räknas som undantag där många år av erfarenhet och riktad avel ligger bakom. Hanar tillsammans kan lätt leda till våldsamma slagsmål med dödlig utgång. Eftersom Husmöss är sociala djur som lever i grupp bör inte Tammusen hållas ensam, med undantag för de hanar som inte trivs ihop med andra hanar. På många ställen pågår diskussioner om huruvida det är etiskt riktigt att hålla mushanar ensamma eller ej (eftersom de i det vilda lever i grupp med honor). Det är fråga som är svår att svara på. Möss är individer och vissa ensamlevande hanar tycks trivas bra medans andra visar tecken på att vara olyckliga. Det gäller att vara uppmärksam på individens beteende för att försäkra sig om dess välmående. I de fall en mus blir ensam ökar behovet av stimulans genom aktivering och berikning. Det finns vissa duktiga veterinärer som kastrerar mushanar, detta kan vara ett alternativ för att låta en hane att bo tillsammans med honor utan att det resulterar i ungar. Viktigt är att känna till riskerna vid narkos av så små djur, samt risk för efterkomplikationer (infektioner, penisframfall mm).

Introducera Tammöss

Om du har många djur hemma rekommenderas det att nya individerna sätts i karantän. Detta för att eventuella dolda hälsoproblem ska hinna visa sig och minska risken för smittospridning.4 Hur länge de bör hållas i karantän varierar mellan olika källor men forskare och svenska uppfödare brukar låta karantänen vara i minst 6 veckor.5,6 Därför kan det vara bra att införskaffa minst två nya möss var gång så att de slipper sitta ensamma länge.

En annan sak som kan vara bra att veta är att möss som kommer från olika säljare/uppfödare har olika bakterieflora vilket lätt kan leda till att de utvecklar hälsoproblem om de sammanförs.7

En introduktion kan ta olika lång tid beroende på många faktorer. Hanar bör som sagt inte sammanföras alls. Vuxna honor kan gå bra, som med de flesta gnagare går det ofta lättare med unga individer men det är väldigt individuellt. Det finns olika metoder att gå till väga på. En del tipsar om att markera alla möss med vaniljextrakt innan sammansättningen, för att dölja deras naturliga dofter och få dem att lukta lika dant.

Sammanföringen

Det finns många olika metoder och man får prova sig fram samt ha tålamod.
En del släpper bara in de nya mössen i en gammal musflock direkt efter städning, i samband med en stor giva färskfoder. Detta kan fungera i vissa fall men kan lika gärna leda till jakt. Ett lite vanligare alternativ är att introducera dem på en ny, neutral plats.8,9 Det blir då lättare att ha översikt och att ingripa om det uppstår bråk, mössen har även fullt upp med att undersöka den nya miljön. Studier har visat att möss har en lägre benägenhet att börja slåss om de introduceras på en neutral arena. Det förklaras med att ingen av mössen hunnit skapa revir på platsen.10 Vissa påstår att det ska vara en stor yta med mycket berikning och gömslen för att ge djuren trygghet och tillräckligt med plats så att de inte behöver slåss om det som finns där. I vissa fall kan en liten tom yta fungera bättre eftersom djuren då tvingas ihop, platsen är för liten att skapa revir på och det finns inga objekt att slåss om (enbart bottenströ, en vattenflaska/vattenskål var, samt utspridd mat ska då finnas på platsen). Mössen skiljs enbart åt om det blir bråk på allvar, en del jagande, pipande och skvabbel är naturligt. Efter ett tag, om introduktionen gått bra, kan en inredningspryl placeras hos mössen, det skall vara något som är stort nog för båda mössen att vistas på/i samtidigt. Mer inredning kan läggas till efter hand som man ser att inga slagsmål uppstår. Till slut, när man känner att de är redo, kan de överföras till en nystädad gemensam bur. Lite bottenmaterial och inredning kan flyttas över från den neutrala ihopsättningsplatsen till den nya buren. Det gäller att hålla koll den första perioden så att den nya musen inte stöts ut och hindras av de andra från att äta eller dricka.

 

 

Aktuella länkar:

Möss är sociala varelser
http://mus.ifokus.se/articles/4d717b52b9cb46222d087759-moss-ar-sociala-varelser

Mushanar tillsammans
http://mus.ifokus.se/articles/4d7179adb9cb462227086204-mushanar-tillsammans

Introducering av möss
http://mus.ifokus.se/articles/4d7136cfb9cb46223304e979-introducering-av-moss

Referenser

1 http://animaldiversity.org/accounts/Mus_musculus/

2 Frynta, Daniel; Slábová, Markéta; Váchová, Hana; Volfová, Radka; Munclinger, Pavel (2005). “Aggression and commensalism in house mouse: A comparative study across Europe and the near east”. Aggressive Behavior 31(3): 283–93. Full-Text available at: https://web.natur.cuni.cz/~muncling/MyPDF/Frynta_2005.pdf

3 Gray, Samantha J; Hurst, Jane L (1997). “Behavioural mechanisms underlying the spatial dispersion of commensal Mus domesticusand grassland Mus spretus”.Animal Behaviour 53 (3): 511–24. Full-Text available at: https://www.liverpool.ac.uk/mbe/pdf/97_GrayAB.pdf

4 http://www.thefunmouse.com/info/qt.cfm

5 http://www.criver.com/products-services/basic-research/transgenic-colony-services/quarantine

6 https://www.einstein.yu.edu/administration/animal-studies/rodent-quarantine-faq.aspx

7 https://www.einstein.yu.edu/administration/animal-studies/rodent-quarantine-faq.aspx

8 http://www.crittery.co.uk/index.php/mice-intros

9 http://mus.ifokus.se/articles/4d7136cfb9cb46223304e979-introducering-av-moss

10 Angelo Bisazza (1978) Development of Aggressive Behaviour in the Mouse (Mus Musculus): Effects of Different Enviromental Conditions, Bolletino di zoologia, 45:4, 353-357, DOI: 10.1080/11250007809440142