Reproduktion i det vilda

Husmusen parar sig med flera olika partners och kan vid rätt omständigheter föröka sig året runt.1 En kull består vanligen av 5-6 ungar och en hona kan föda upp till 10 kullar per år.1,2  Varje unge blir könsmogen vid 5-7 veckors ålder1,3,4 och kan då börja producera egna ungar. Detta gör att möss snabbt kan ökar explosivt i antal. Att möss förökar sig så fort har dessvärre orsakat mycket problem för människor genom tiderna vilket gjort att många ser på musen som ett skadedjur.

 

Avel

I Sverige är den rekommenderade åldern för att para en mushona första gången efter att hon blivit fem månader gammal5 och inte senare än vid 10 månaders ålder. Fördelen med att inte ta kullen för tidigt är att honan hinner mogna och man hinner utvärdera musens temperament, hälsa och gener. Forskare menar att fertiliteten minskar efter ca 8 månaders ålder3,4 men det brukar inte vara ett problem för seriösa uppfödare eftersom de oftast inte tar så många kullar på en och samma mus.

Honan har en brunstcykel på 4-6 dagar och själva brunsten varar mindre än ett dygn.1,4 Dräktigheten varar 19-25 dygn.1,3,4,6 Strax efter att ungarna fötts går hon i brunst igen1,4 så för att undvika flera kullar efter varandra bör hanen separeras från honan redan innan kullen föds. Kullen brukar bestå av 5-15 ungar.6

Ungarna diar i upp till 4 veckor och är sedan redo att lämna mamman. Det är viktigt att könsbestämma ungarna så att honor och hanar kan separeras i tid. Om de separeras för sent (efter 4,5 veckas ålder) är risken att ungarna hinner bli könsmogna och para sig stor, det är tyvärr vanligt att möss som köps i djuraffärer eller hos oseriösa uppfödare redan är dräktiga när de kommer till sitt nya hem.6

Honorna har tio bröstvårtor som syns som små prickar på magen. Hanar saknar bröstvårtor men har långt avstånd mellan urinrör och anal medans honans avstånd är kortare.6 Vissa uppfödare ”kullar bort” (avlivar) en del av hanarna direkt om de blir för många eftersom hanar är svårare att sälja.7

Att tänka på vid avel

  • Förberedelser: Dräktiga, digivande mödrar och deras ungar behöver gott om nyttig mat med extra protein, vitaminer och mineraler (främst Kalcium).8 Även om mus-födslar ofta går snabbt och smidigt är det möjligt att det kan uppkomma komplikationer. Det är därför extra viktigt att i förväg ta reda på vilken veterinärklinik i närheten som har kunskap om smådjur och kan ta emot er om det blir akut. Det är även bra att ha sin avelshona försäkrad, alternativt en undansparad veterinärbudget. Buren bör förberedas och göras ren inför nedkomsten för att undvika att störa när ungarna är nyfödda.
  • Bo:Mamman skall ha flätbart material (hö eller strimlat papper) att bygga bo med där hon kan föda sina ungar i lugn och ro.9 Gnagarhus av trä går att köpa i zoobutiker och brukar uppskattas men bomaterial måste alltid finnas.9
  • Kontrollera ungarna: För att försäkra sig om att ungarna får i sig modersmjölk kan det vara bra att försiktigt titta till dem. På ungar som har ätit syns en vit fläck genom skinnet på magen. Möss är oftast tåliga och klarar av att man hanterar deras ungar redan från tidig ålder men låt förstagångsfödeskor vara ifred med ungarna de första tre dygnen för att knyta an. Om mamman verkar nervös och stressad av att du plockar i buren när hon har sina ungar där kan du behöva vara lite försiktigare. Hon flyttas då över till en rasthage medans du kikar i boet, behöver du röra ungarna är det bra om du gnuggar händerna i bomaterialet först för att maskera din doft.7
  • Flera burar: När ungarna är 4-5 veckor gamla bör de hållas i könsuppdelade grupper, det innebär att du behöver två eller tre burar som tillgodoser alla mössens behov.

Vad säger lagen? 9

En hona bör inte hållas kontinuerligt tillsammans med en könsmogen okastrerad hane om det innebär att honan utsätts för hälsostörningar på grund av upprepade betäckningar och födslar.

Kaniner, guldhamstrar, dvärghamstrar, gerbiler, brunråttor och möss ska ha bomaterial med långa strukturer så att det kan flätas samman.

Ungar av kanin och gnagare ska hållas tillsammans med modern, eller en likvärdig ersättare för henne, så länge de behöver hennes mjölk och omvårdnad. Ungar av kaniner och gnagare bör efter födseln hållas tillsam- mans med modern, eller hennes ersättare, enligt följande:

kanin     minst 6 veckor
marsvin     minst 4 veckor
guldhamster   minst 3 veckor
dvärghamstrar    minst 3 veckor
gerbil     minst 3 veckor
brunråtta     minst 3 veckor
husmus, gräsmus, taggmus  minst 3 veckor
chinchilla    minst 7 veckor
degusråtta    minst 5 veckor

Referenser:

1 http://animaldiversity.org/accounts/Mus_musculus/

2 E. M. O. Laurie (1945) The Reproduction of the House-Mouse (Mus musculus) Living in Different Environments. 133: 872. Full-Text available at: http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/133/872/248

3 http://ko.cwru.edu/info/breeding_strategies_manual.pdf

4 http://www.research.uci.edu/facilities-services/tmf/services/breeding.html

5 http://www.svemus.com/se/wp-content/uploads/2016/02/SVEMUS-rekommendationer-for-uppfodare.pdf

6 http://www.svemus.com/se/musen/avel/

7 http://mus.ifokus.se/articles/4d7177a8b9cb46221d086c0a-min-mus-far-ungar

8 http://www.nap.edu/read/4758/chapter/5

9 SJVFS 2014:17 Saknr L 80 8 kap. 1 §, 6 §, 15 § Available at: https://www.jordbruksverket.se/download/18.37e9ac46144f41921cd16327/1401795414737/2014-017.pdf