Uppfödare

Dessa finns på olika ställen runt om i landet. Du kan hitta dem genom att kontakta en förening för arten du söker, på föreningarnas hemsidor finns oftast en lista över anslutna uppfödare. Du kan också testa att googla på internet. Seriösa uppfödare väljer sina avelsdjur med stor omsorg. De för stambokföring och håller koll på djurens släktskap, temperament och eventuella hälsoproblem som uppkommit i generationer tillbaka. Dessutom har de ett stort intresse för djuren vilket innebär att de ofta får bra mat och blir hanterade väl. Många uppfödare erbjuder stöd och hjälp till köpare samt möjligheten att lämna tillbaka djuren under den första prövotiden om man ångrar köpet. Om ingen uppfödare finns i närheten kan man bli tvungen att åka en bit för att få hem sina djur men det är det värt!

Omplaceringar

Det går oftast att hitta möss som behöver ett nytt hem. Dessa säljs av privatpersoner och ibland uppfödare. Privatpersoner brukar annonsera på internetforum, Facebookgrupper eller sajter för köp och sälj. Uppfödare lägger ibland upp omplaceringar på sin webbsida. Det finns även föreningar och så kallade omplaceringskoordinatorer som hjälper till att hitta nya hem åt djur. Du kan göra en god gärning genom att stödja dessa och ta hand om ett djur som någon annan inte kan ta hand om längre. Du har då också ett väldigt stöd från kunniga personer samt möjligheten att fråga om djurets temperament för att hitta helt rätt individ för dig.

Musodlare

Möss föds upp av många reptilägare, som foder åt andra djur. Det brukar kallas för att ”odla” dem. Musodlare har oftast som mål att få fram många möss fort. De lägger sällan tid på hantering av mössen och deras ungar, att stambokföra dem för att hålla koll på släktskap blir inte heller viktigt, lika så förloras poängen med att göra urval efter livs lång hälsa och trevligt temperament. Många foderdjur bor trångt, är understimulerade och stressade. Dessa djur lämpar sig sällan som husdjur och inte heller som avelsdjur.

Djuraffärer

I dessa kan du ibland hitta möss. En sak som kan vara bra att veta är att de flesta djuraffärsdjur köps in från grossister där djuren föds upp under dåliga förhållanden. Grossisterna har som mål att få fram många djur fort för att tjäna pengar. Det är vanligt att djur som köps från djuraffärer uppvisar icke önskvärda beteenden och snabbt blir sjuka eftersom de fötts upp utan hänsyn till hälsa och temperament.

Att välja mus

Möss kan vara så olika till temperament och personlighet! En del blir väldigt tama och söker kontakt med människor. Andra accepterar att bli hanterade men tar inget eget initiativ till kontakt med människor. Det finns möss som är så rädda för människor att de i ren förskräckelse kastar sig rakt ut i luften då man försöker hålla dem. En sådan mus blir sällan ett bra sällskapsdjur oavsett hur mycket man jobbar med den och frågan är hur mycket stress man vill utsätta musen för i hopp om att den ska bli tam. Vill man ha tama möss med god förutsättning att bli trevliga sällskapsdjur är det säkrast att vända sig till en uppfödare som avlar på bra temperament och som hanterar ungarna mycket. Välj möss som känns trygga och hanterbara, inte de som piskar med svansen eller bits.

Förberedelser:

Se till att vara ordentligt förberedd.

En lämplig bur finns färdig och inredd innan mössen tas hem. Läs mer om bur och inredning under rubriken ”Miljö”. En annan viktig sak innan djur tas hem är att ha en så kallad veterinärbuffert. Det vill säga pengar som är undanstoppade för att kunna ta djuret till en veterinär om det blir sjukt. Hur stor buffert som behövs är svårt att säga men minst en tusenlapp och gärna mer. Annars hamnar du lätt i en jobbig situation förr eller senare.

Den första tiden i hemmet

De första dagarna är det bra om mössen får vara ifred för att bekanta sig med sin nya bur. Ibland kan alla nya intryck upplevas överväldigande för de små som då gömmer sig. Det kan därför vara bra att börja med lite mindre bur som inte har så många gömställen.Detta för att få möjlighet att se och vänja mössen vid hantering. Ett bra sätt är att locka med god mat i handen så att de bygger upp ett förtroende för dig. Vissa är blyga och försiktiga i början men kommer fram om man ger dem tid medans andra kan behöva bli upplyfta korta stunder flera gånger om dagen för att lära sig att man är ofarlig. Vänj dem successivt vid att bli hanterade. Undvik höga ljud och snabba rörelser. Positiva upplevelser vid hantering ger ofta bra resultat.

LÄNKAR

Forum: http://mus.ifokus.se/

Fb-grupper: Mouse, Möss

Föreningar: Svemus http://www.svemus.com/se/