Ålder

I det vilda blir husmusen sällan mer än 1-1,5 år gammal.1 Tammusen kan bli äldre än så, vissa har blivit uppemot 4 år gamla men det var vanligare förr. En livslängd på 1,5-2 år är ungefär vad en kan förvänta sig av dagens Tammöss och det är dessvärre vanligt med sjukdomar som förkortar livslängden.2

Vikt

Mellan 20-60g, ibland mer. Vikten varierar beroende på om musen är svensktypad (nättare), engelsktypad (tyngre) eller en blandning mellan olika typer.3

Längd

Mellan 20-30 cm lång från nosspets till svanstipp.3

Musens historia

De första skrifterna som talar om icke vildtypade tammöss i fångenskap leder tillbaka till 1100 före Kristus, i Kina.4 På 1600-talet började husmusen användas inom forskning och har sedan dess blivit vår mest använda modellorganism i djurvärlden vid studier av människans sjukdomar. På 1700-talet ökade intresset för tammusen som husdjur i Asien, aveln tog fart och man började experimentera mer för att få fram olika färger.4 Till Europa kom den först vid 1800-talets början.4

Musen som sällskapsdjur

Tammöss blir ofta väldigt trevliga sällskapsdjur som jämfört med många andra arter, inte kräver så jättemycket. De behöver så klart bra mat, sällskap av artsfränder (om möjligt) och en aktiverande bur som hålls ren och fin men för övrigt är det enkelt att hålla dem nöjda och glada. Hanar som sitter ensamma kan behöva lite extra berikning och aktivering. Många möss blir väldigt tama och visar uppskattning närhet. Även om de gärna umgås med och klättrar på sin ägare är det kanske inte så många som njuter av klappar och kel men det finns de som gör. Hur tam musen blir beror både på genetiska betingelser och miljön. När musen är riktigt ung kan den vara lite hoppig och ryckig, detta kallas för ”popcorn-åldern” och det brukar gå över när den är 4-8 veckor gammal. Vissa möss växer dessvärre aldrig riktigt ifrån det. Dessa blir ofta väldigt svåra (ibland omöjliga) att få tama. Vill man ha tama möss med goda förutsättningar att bli trevliga sällskapsdjur är det säkrast att vända sig till en uppfödare som avlar på bra temperament och som hanterar ungarna mycket. Längre ner på denna sidan finns länkar där du kan läsa mer om hur du hanterar nervösa och otama möss. Eftersom musen är bytesdjur i det vilda har den som instinkt att fly vid rädsla. Även en tam mus kan bli rädd och gömma sig av hastiga rörelser eller främmande ljud och dofter, för att strax därefter titta fram igen när den inser att faran är över. Husmusen är mest aktiv på kvällen och natten men tama möss anpassar sig delvis efter människorna i hemmet. Oftast kommer de fram när det vankas mat och aktivering. Vissa tar sina möss med sig på axeln när de går omkring i hemmet eller ut på utflykt.

Luktar möss?

Möss avger en speciell doft som vissa upplever otrevlig medans andra tycker att det doftar popcorn eller nykokt ris. Det är inte själva musen som luktar utan deras urin. Fertila hanar luktar mycket mer än honor men det varierar lite från individ till individ. Genom att vara noga med att hålla buren ren, tömma toalådan ofta och se till att buren är väl ventilerad kan du hålla lukten nere. Det går även bra att ställa små kärl utanför buren med ättika, vinäger eller vaniljpulver i.

Sinnen

För att förstå sitt husdjur kan det vara bra att känna till hur olika människan de faktiskt är. Hur tammössen uppfattar sin omgivning skiljer sig markant från människans.

Syn

Möss uppfattar färger annorlunda än vad människan gör. De kan se grönt och blått men har väldigt begränsad förmåga att uppfatta rött.7 Utöver grönt och blått kan de även uppfatta ultraviolett ljus, något som människans öga inte kan. Detta tros ha betydelse för mössens under gryning och skymning, då de är som mest aktiva.7,8 För övrigt ser de ganska dåligt och de flesta möss är känsliga för starkt ljus, rödögda möss är känsligare än andra.8 Eftersom de inte kan bedömma avståndet ner till marken med hjälp av synen har många möss har en inbygd försiktighet och kastar sig sällan ner över en kant. Detta gör det möjligt för en del musägare att ha så kallade ”öppna burar”. Vissa möss är mer äventyrs sökande än andra så öppna burar fungerar inte för alla. Mer om öppna burar kan du läsa under en länk längre ner på denna sidan.

Känsel

Genom att svepa fram och tillbaka med sina långa morrhår kan musen skapa sig en bild av omgivningen.12 För att undersöka främmande föremål känner musen runt det med vibrerande morrhår.12,13

Luktsinne

Möss kommunicerar främst med feromoner (dofter). 8,9,10 Feromonerna utsöndras dels genom urin men även specifika körtlar som finns i ansiktet och vid könsorganen.8 Hanarnas urin har en särskilt stark och distinkt doft som attraherar honor samt håller andra hanar på avstånd. 10

 

Hörsel

Möss kan höra ljud mellan 10-70 kHz medans människan uppfattar ljud mellan 0,2-16kHz. 8 Det betyder att möss kan höra ljud med en betydligt högre frekvens än vad vi kan men att vi hör lägre ljudfrekvenser än vad musen kan.8 Den största delen av vårat tal ligger till exempel under 6kHz och alltså utanför mössens hörselförmåga.8 De flesta av ljuden som möss avger är så högfrekventa att vi inte kan höra dem, de vi kan höra är långdistans-läten.8 Många saker i vår omgivning avger ljud som vi människor inte kan höra men som uppfattas stressande för möss, till exempel TV apparater och datorer.8,11

Länkar:

Nervösa möss, Hantering, Tamhet
http://gerodean.yolasite.com/tammusen.php#nerv%C5%A1s

Blyga möss
http://mus.ifokus.se/articles/4d716235b9cb462239072a92-blyga-moss

Öppna burar
http://mus.ifokus.se/discussions/4f16eae9d4ebea3c9d000440-oppna-burar-igen

Referenser:

1 http://animaldiversity.org/accounts/Mus_musculus/

2 Samtal med Svenska musuppfödare.

3 http://www.svemus.com/se/musen/

4 http://www.afrma.org/historymse.htm

5 A Handbook of Mouse Models of Cardiovascular Disease. Editor Qingbo Xu Full-Text available at: http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9780470028780_sample_386625.pdf

6 https://www.jax.org/genetics-and-healthcare/genetics-and-genomics/why-mouse-genetics

7 Mice made to see colours. Published online 22 March 2007. Available at: Nature http://www.nature.com/articles/srep12597

8 Monica Lawlor A home for a mouse. Available at: https://itp.nyu.edu/classes/germline-spring2013/files/2013/01/Lawlor-Home-for-a-Mouse.pdf

9 Chamero, Pablo; Marton, Tobias F.; Logan, Darren W.; Flanagan, Kelly; Cruz, Jason R.; Saghatelian, Alan; Cravatt, Benjamin F.; Stowers, Lisa (2007). “Identification of protein pheromones that promote aggressive behaviour”. Nature 450 (7171): 899–902.

10 Achiraman S1Archunan G. (2002) Characterization of urinary volatiles in Swiss male mice (Mus musculus): bioassay of identified compounds. J Biosci.  Dec;27(7):679-86.

11 http://www.alnmag.com/article/2010/01/noise-and-light-vivarium

12 Tony J. Prescott et al. (2011) Vibrissal behavior and function. Scholarpedia 6(10):6642. Full-text available at: http://www.scholarpedia.org/article/Vibrissal_behavior_and_function

13 Tony J. Prescott et al. (2011)Vibrissal behavior and function. Scholarpedia, 6(10):6642. Full-Text available at: http://www.scholarpedia.org/article/Vibrissal_behavior_and_function