Yta

Vid val av bur har både bottenytan stor betydelse. Exakt hur mycket yta gräsmöss behöver för att må bra kan variera mellan olika individer men större ytor ger lyckligare djur och mer plats för rolig inredning som håller mössen sysselsatta.
Enligt lag är minimum burmått för tre gräsmöss 0,09 kvm med en höjd på 20 cm. Detta är så litet att det skulle klassas som djurplågeri av de flesta inom smådjurshobbyn. Gräsmöss är aktiva djur som behöver kunna motionera och bete sig naturligt. Min egen rekommendation är att man har en bur som är minst tre gånger så stor i yta som lagen kräver och dubbelt så hög! Det vill säga en bottenyta på 40 cm x 70 cm och en höjd på minst 40 cm.

Belysning

Alla sällskapsdjur behöver en regelbunden dagsrytm. Gräsmöss kommer från en del i världen som har fler ljustimmar än vad vi har här i Sverige på vintern. Därför är det då viktigt att ha en liten lampa i rummet med timer satt på 10-12 h per dygn. Du kan även välja att installera svaga spotlights i burtaket. På natten bör all belysning undvikas. Gräsmöss är dagaktiva men trivs bäst i dunkelt ljus.

Buren

Terrarium, akvarium eller burskåp är det bästa till gräsmöss för att kunna hålla värmen uppe. Olika individer har olika behov och man kan därför behöva anpassa buren efter hand som man lär känna dem. De klättrar ofta upp så högt de kan och använder den övre delen av buren som utkiksplats och viloplats. De föredrar öppning i fronten framför öppning i taket. Genom att ha ett fast tak och täckta sidor skapas trygghet för dem. Se till att nyttja burens alla zoner för att ge dem ordentligt med alternativ för sysselsättning.

Klättring

Gräsmöss kan uppskatta att klättra lite grann men de är inte lika bra på det som vanliga möss. Stegar, klätterställningar, klättergrenar, hängbroar och andra saker brukar uppskattas. Se bara till att ta hänsyn till fallhöjden.

 

 

Temperatur och ventilering

Bra ventilering är viktigt och vid förvaring i akvarium krävs därför ett tak med nät eller galler.

Gräsmusen kommer från varma länder och mår bäst vid en dag-temperatur på 24-25 grader, därför kan det vara bra med en värmelampa eller värmematta som är påslagen dagtid, ca 10-12 timmar per dygn. Temperaturen får ALDRIG gå så lågt som till 16 grader, det har visats att så låga temperatur upplevs som mycket smärtsam för Gräsmöss. Det bästa är att se till att det finns en temperaturgradient i buren så att de själva kan välja om de vill vistas nära värmekällan eller ej. De ska även ha möjlighet att skapa ett mikroklimat i buren efter eget behag med hjälp av bomaterial och strö.

Bo och bomaterial

De bygger egna bo med strålikt material och är fantastiskt skickliga på det. Boet hålls rent och fint så om man vill kan man låta dem behålla det mellan städningarna. Gott om hö skall alltid finnas, då de både boar med det och äter det. Om man hänger upp snören och rep av sisal eller hampa så gnager de sönder dem och använder fibrerna till bomaterial. Mjukt papper river de också sönder och bäddar med. Utöver dessa bo brukar även trähus, finkbo, krukor och holkar uppskattas. Likaså hammockar av mjukt tyg.
Även tunnlar, rör och andra gömslen på marknivå används flitigt.

Hjul

Om man har dem i grupp och ger dem en stor och välinredd bur brukar inget motionshjul behövas. Har man oturen att få ensamsittandes individer kan ett motionshjul behövas, det bör då vara minst 28 cm.

Toalett

Om man sätter in en fyrkantig skål i ett hörn, med sand i så brukar de använda den som toalett. Sanden bör bytas ofta.

Bottensubstrat

Bottnen skall vara täckt av ett bra strömedel. Gräsmöss gräver inte så djupet är inte så viktigt men det ska vara tillräckligt för att kunna strömata i och på så vis trigga igång deras födosöks beteenden. Utöver denna funktion har bottensubstratet även en viktig roll att suga upp och kapsla in ammoniak som avges från djurens urin. Det är viktigt för djurens hälsa att hålla buren ren och luktfri. Det finns många olika sorters bottensubstrat varav vissa kan leda till hälsoproblem hos både dig och ditt djur. Några exempel på bra bottensubstrat är till Lättströ/ hampaströ, Alspån, Aspflis, Care Fresh och Chipsi Super. Vanligt kutterspån är skadligt för andningsvägarna.

Gnagmaterial

Vissa individer gnager mer än andra. Se till att de har olika gnag-vänliga material i buren så som grenar, träleksaker, papp, tidningsbitar.

Variera inredningen

Genom att byta ut delar av inredningen och möblera om lite var gång du städar får gräsmössen upptäcka och utforska sin omgivning. Detta är viktigt så att de inte blir uttråkade, då det annars lätt blir långtråkigt att bo i en bur jämfört med att leva ute i naturen.

Referenser

Catherine M Vogelweid, Kathleen A Zapien, Matthew J Honigford, Linghui Li, Hua Li, and Heather Marshall (2011) Effects of a 28-Day Cage-Change Interval on Intracage Ammonia Levels, Nasal Histology, and Perceived Welfare of CD1 Mice. J Am Assoc Lab Anim Sci. 2011 Nov; 50(6): 868–878. Full-text available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3228923/

Fawcett. A (2008) ARRP Guideline 22: Guidelines for the housing of mice in scientific institutions. Animal Research Review Panel. Full-Text available at: http://www.animalethics.org.au/__data/assets/pdf_file/0004/249898/Guideline-22-mouse-housing.pdf