Sebramöss är ganska ovanliga i Sverige. Det dyker upp någon enstaka uppfödare då och då men de flesta tröttnar fort på grund av svårigheterna att behålla harmonin i grupperna samt deras vilda, otama natur. De är lättast att få tag på vid olika reptilmässor i Tyskland eller Holland.