Ålder

De kan bli runt fem år gamla. Det vanligaste verkar dock vara en livslängd på runt 2-3 år.

Vikt

Ca 40 g i fångenskap.

Allmänt

  • Gräsmöss är näst intill luktfria. Urinen luktar lite men inte om man håller rent.
  • De skall hållas i grupp men gruppen är känslig för omställningar.
  • De är dagaktiva med mest aktivitet kring gryning och skymning.
  • De behöver tillskottsvärme under dagen.
  • De är väldigt svåra att få tama

Beteenden och hantering

Som alla andra exotiska möss, är Sebramusen känd för att vara ganska skygg av sig och många anser att de är ”titta på”- djur. Om man har en fungerande flock är de väldigt gulliga att titta på och för den som inte kräver mer än så av sina djur skulle jag säga att de passar perfekt! Om de får allt de behöver så som tillräckligt med yta och berikning, extra värme, färskt vatten, varierad kost och renhållning så sköter de sig själva i flocken. Du behöver bara pilla med dem om du vill att de ska bli tama så hur mycket tid de kräver beror helt klart på vad du vill ha ut av dem. Vill du få dem tama gäller det att börja när de är unga och lägga en stund varje dag till att pyssla med dem. Det krävs tid och tålamod. En rädd gräsmus kan lätt få panik och skada sig i flykten. Äldre Sebramöss kan vara mycket svåra att få tama. Det är lättare att tämja dem när de är väldigt unga men det är viktigt att låta mamman vara ifred med sina ungar de första två veckorna för att hon inte ska bli orolig.

 

Jag hade en hona som placerade sin andra kull precis vid glas-öppningen där jag dagligen stack in handen för att ge mat och pyssla. Varje gång jag sträckte in handen fick de känna min närhet och doft. Det bidrog till att jag kunde få hela gruppen tam, inklusive mamman och storasystern. Börjar man pilla med dem när de är riktigt unga kan man få dem ganska hanterbara men jämfört med vanliga möss är de väldigt otrygga och hoppiga av sig. Det är viktigt att vara försiktig så att de inte blir skrämda och kommer till skada. All hantering av dem bör av denna anledning ske i terrariet. De kan hoppa över en halvmeter högt och en meter långt. De är duktiga på att rymma och kan ta sig igenom hål större än 12 mm x 12 mm. Deras extrema snabbhet gör dem extra svåra att få tag på vid rymning. Det säkraste sättet att få in rymlingar utan att skada dem är att locka in dem i en låda med mat, alternativt försiktigt fånga dem med håv.

 

20151201_121530

Läten

Det går ibland att höra hur de kommunicerar med varandra i gruppen medans de umgås och födosöker tillsammans. Det låter som små ”tjiff tjiff” när de undersöker sin omgivning. Detta gör inte ensamma individerna. De har med säkerhet även läten som inte kan uppfattas av oss människor. De kommunicerar även med feromoner (dofter) och har ett väl utvecklat luktsinne.

Synen

Studier tyder på att Gräsmöss har betydligt bättre färgseende än Husmusen vilket kan förklaras av att de är dagaktiva och därför har mer användning av att kunna se färger.

 

Referenser

https://animaldiversity.org/accounts/Lemniscomys_barbarus/