Vanliga sjukdomar hos natalpälsråttor

Det finns inte mycket information tillgänglig om vilka sjukdomar våra domesticerade nataler drabbas av. Den information som finns är baserad på labbdjur utanför Europa. Hur anpassningsbar den är till natalerna vi har här är svårt att avgöra.

Vårtor/ Tumörer

Det absolut vanligaste hälsoproblemet hos våra nataler. Ett papillomavirus särskilt anpassat till just Mastomys natalensis (MnPV) orsakar vårtliknande tumörer. Viruset nedärvs inte men det smittas från modern till ungarna strax efter födseln. Alla våra nataler tros bära på det latent. Det är dock inte alla individer som utvecklar symptom. Symptom uppstår vanligtvis vid ett års ålder och syns först kring kön eller i ansikte. Dessa tumörer kan vara både godartade och elakartade. De sprids tyvärr ofta snabbt och även inre organ drabbas. Orsaken till att vårtorna plötsligt bryter ut brukar vara en försämring i immunförsvaret eller av yttre påverkan så som en skada. Det finns ingen lämplig känd behandling. På laboratorier har man sett positiva resultat av vaccin men det skulle troligtvis bli för dyrt att använda till sällskapsdjur och finns ej tillgängligt för allmänheten.

Även andra typer av inre och yttre cancertumörer kan drabba nataler, även om de inte uppkommer lika ofta som hos vanliga möss och råttor. Risken ökar med åldern.

Tänder

Framtänderna hos natalen växer hela livet och slipas ner genom att djuret tuggar och gnager. Därför är det viktigt att ge tillgång till mycket gnagmaterial så som grenar och papp. I vissa fall kan tandproblem bero på genetiska faktorer men det kan också orsakas av yttre trauma, till exempel av att bli tappad i golvet. Om tänderna inte slipas ner som de ska utan blir för långa, behöver de regelbundet klippas eller slipas ner av en veterinär.

Parasiter/ ohyra

Klåda, sår och gles päls kan vara tecken på yttre parasiter, sk ektoparasiter (kvalster, loppor och löss). Det brukar upptäckas genom att de kliar sig, får gles päls med rodnad hud och eventuellt sår kring huvud, nacke och bakom öronen. Vissa ektoparasiter kan även ses direkt med ögat om man särar på pälsen och tittar noggrant. Symptom som diarré, viktnedgång, aptitlöshet och uttorkning kan vara tecken på invärtes parasiter. Att nataler drabbas av parasiter i Sverige är det ingen tvekan om men det finns ingen information tillgänglig gällande vilka arter det rör sig om. Vid misstanke om parasitangrepp bör veterinär uppsökas för provtragning, diagnos och administrering av korrekt preparat. I Sverige är alla lämpliga medel mot ektoparasiter hos smådjur receptbelagda.

Åldersrelaterade åkommor

Risken för sköldkörtelproblem, artros och njurproblem ökar med åldern.

 

Referenser

Julia Nafz,  Anja Köhler,  Myriam Ohnesorge,  Ingo Nindl,  Eggert Stockfleth, Frank Rösl (2007) Persistence of Mastomys natalensis papillomavirus in multiple organs identifies novel targets for infection.  Journal of General Virology 88: 2670-2678

Aayushi Uberoi and Paul F. Lambert* (2017) Rodent Papillomaviruses. Viruses. Dec; 9(12): 362.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5744137/

Hermann Muller, Lutz Gissmann (1978) Mastomys natalensis Papilloma Virus (MnPV), the Causative Agent of Epithelial Proliferations: Characterization of the Virus Particle. Journal of General Virology 41(2):315 23
http://www.microbiologyresearch.org/docserver/fulltext/jgv/41/2/JV0410020315.pdf?expires=1542975154&id=id&accname=guest&checksum=45773E72F02C96FE8F5C01A31C429D0D

Sabrina E. Vinzón,  Ilona Braspenning-Wesch, Martin Müller, Edward K. Geissler, Ingo Nindl, Hermann-Josef Gröne, Kai Schäfer and Frank Rösl (2014) Protective Vaccination against Papillomavirus-Induced Skin Tumors under Immunocompetent and Immunosuppressive Conditions: A Preclinical Study Using a Natural Outbred Animal Model PLoS Pathog. 2014 Feb; 10(2) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3930562/

Lynn C. Anderson, Glen Otto, Kathleen R. Pritchett-Corning, Mark T. Whary. (2015) Laboratory Animal Medicine. Third edition.

Malocclusion in the Laboratory Mouse. JAX® NOTES Issue 489 (2003) Full-Text available at: https://www.research.uky.edu/dlar/documents/MalocclusionintheLaboratoryMouse.doc

Andre V. BOCHKOV and Alex FAIN (2003) New observations on mites of the family Myobiidae MEGNIN, 1877 (Acari: Prostigmata) with special reference to their host-parasite relationships by ENTOMOLOGlE, 73: 5-50 http://www.taxonomy.be/gti_course/taxonspecific/mites-taxonomy/literature-interest-1/paper-fain/fain-1101-1153/1148.pdf/download/en/1/1148.pdf