Yta

Enligt lag är minimum burmått för en grupp nataler 0,5 kvm med en meters höjd. Det vill säga 50 cm x 100 cm bottenyta. Många vet inte detta. Det kan tyckas överdrivet med så stora ytkrav till så små djur. Anledningen är att de varit ovanliga som sällskapsdjur och därför inte ingår i L80.

“Vad är deras faktiska behov då?” undrar många. Det är en svår fråga gällande de flesta djur. Olika individer har olika behov för att må bra. Jag kan självklart inte rekommendera mått som inte lever upp till lagen. Det jag kan berätta är att jag ibland hållit nyinköpta individer i ett akvarium i köket en kortare tid för socialisering och övervakning. Akvariet är 30 x60 x30 cm. Det jag märkt då är att natalerna efter ca två veckors tid i detta kar, visar tecken på frustration. De försöker desperat ta sig ut och gnager på tak-gallret. Detta trots massor av inredning och berikning. Dessa problem ser jag inte när de kommer till större burar som uppfyller lagens krav.

Belysning

Alla sällskapsdjur behöver en regelbunden dagsrytm. Natalen kommer från den del i världen som har fler ljustimmar än vad vi har här i Sverige på vintern. Därför är det då bäst att ha en liten lampa i rummet med timer satt på 10-12 h per dygn. På natten bör all belysning undvikas då svag nattbelysning visats ha negativ effekt på nattaktiva djurs hälsa. Nataler är ljuskänsliga och undviker oftast att visa sig vid starkt ljus.

Temperatur

Bra ventilering är viktigt och vid förvaring i akvarium eller plastbox krävs därför ett tak med nät eller galler.

I Sverige brukar nataler hållas i vanlig rumstemperatur runt 21 0C. Det bästa är att se till att djuret har möjlighet att skapa ett mikroklimat i buren efter eget behag med hjälp av bomaterial och strö.

Buren

Terrarium eller burskåp är det bästa till nataler för att kunna inreda korrekt och få dem att trivas samt förhindra att de gnager sig ut. Gallerbur och plastlåda med nätat tak kan funka till en del individer men inte till alla. Olika individer har olika behov och man kan därför behöva anpassa buren efter hand som man lär känna dem. De brukar generellt sett trivas bättre i burar som har en öppningsbar front än i burar som öppnas i taket. Höjden är mycket viktig för dem och de trivs bäst när de har flera olika hyllplan att vistas på. De klättrar upp så högt de kan och använder den övre delen av buren som utkiksplats och viloplats. Genom att ha ett fast tak och täckta sidor skapas trygghet för dem. Se till att nyttja burens alla zoner för att ge dem ordentligt med alternativ för sysselsättning.

Klättring

Precis som möss och råttor älskar natalen rep, stegar, klätterställningar, klättergrenar, hängbroar och andra saker de kan klättra på.

Bo och bomaterial

Nataler vill ha flera olika bon att välja på. Du kan använda allt möjligt. Finkbo, trähus, krukor, holkar mm. Hammockar av mjukt tyg är uppskattade, särskilt de dubbla. Bon som sitter högt upp i buren brukar favoriseras.

Även tunnlar, rör och andra gömslen på marknivå används flitigt. Flätbart bomaterial skall alltid finnas att bygga bo av. De använder gärna mjukt, rivet papper.

Hjul

Om man har en stor och välinredd bur brukar inget motionshjul behövas. Det finns dock individer med ovanligt mycket spring i benen som blir lite stressade om de inte få utlopp för sin aktivitet. I sådana fall kan ett motionshjul vara bra. Motionshjulet bör då vara minst 28 cm.

Bottensubstrat

Bottnen skall vara täckt av ett bra strömedel. De skall ha ordentligt med bottenmaterial som går att gräva i. Utöver funktionen att erbjuda grävmöjlighet har bottensubstratet även en viktig roll att suga upp och kapsla in ammoniak som avges från djurens urin. Det är viktigt för djurens hälsa att hålla buren ren och luktfri. Det finns många olika sorters bottensubstrat varav vissa kan leda till hälsoproblem hos både dig och ditt djur.

Några exempel på bra bottensubstrat är till Lättströ/ hampaströ, Alspån, Aspflis, Care Fresh och Chipsi Super. Vanligt kutterspån är skadligt för andningsvägarna.

Toalett

Om man sätter in en fyrkantig skål i ett hörn, med ett annat material i än det som finns på burens botten, brukar de använda den som toalett. Sand kissar de mer än gärna i men det börjar fort lukta illa. Det är bättre att använda något som absorberar fukt och kapslar in lukt väl.

Gnagmaterial

Vissa individer gnager mer än andra. Se till att de har olika gnag-vänliga material i buren så som grenar, träleksaker, papp, tidningsbitar.

Jag tycker mig se ett samband mellan överdrivet gnagande och frustration. Det kan uppstå när de inte är nöjda med sitt boende, till exempel för liten boyta, fel bur eller för lite inredning.

Variera inredningen

Genom att byta ut delar av inredningen och möblera om lite var gång du städar får natalerna upptäcka och utforska sin omgivning. Detta är viktigt så att den inte blir uttråkad, då det annars lätt blir långtråkigt att bo i en bur jämfört med att leva ute i naturen.

Referenser

Catherine M Vogelweid, Kathleen A Zapien, Matthew J Honigford, Linghui Li, Hua Li, and Heather Marshall (2011) Effects of a 28-Day Cage-Change Interval on Intracage Ammonia Levels, Nasal Histology, and Perceived Welfare of CD1 Mice. J Am Assoc Lab Anim Sci. 2011 Nov; 50(6): 868–878. Full-text available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3228923/

Fawcett. A (2008) ARRP Guideline 22: Guidelines for the housing of mice in scientific institutions. Animal Research Review Panel. Full-Text available at: http://www.animalethics.org.au/__data/assets/pdf_file/0004/249898/Guideline-22-mouse-housing.pdf