Uppfödare

Det är inte så lätt att hitta temperamentsavlade nataler som passar för sällskap. I dagsläget finns ett fåtal uppfödare i Sverige som avlar dem med fokus på trevligt temperament. Du kan hitta några av dem genom att kontakta Svemus eller söka i grupper på Facebook. (Jag är en av dem och du kan läsa mer om min uppfödning Tinyfeet, genom att följa länken längst ner på sidan). Du kan också testa att googla på internet. Seriösa uppfödare väljer sina avelsdjur med stor omsorg. De håller koll på djurens släktskap, temperament och eventuella hälsoproblem som uppkommit i generationer tillbaka. Dessutom har de ett stort intresse för djuren vilket innebär att de ofta får bra mat och blir hanterade väl. Många uppfödare erbjuder stöd och hjälp till köpare samt möjligheten att lämna tillbaka djuren under den första prövotiden om man ångrar köpet. Om ingen uppfödare finns i närheten kan man bli tvungen att åka en bit för att få hem sina djur men det är det värt!

Foderavel

Nataler föds upp av många reptilägare, som foder åt andra djur. Målet för många av dessa är att få fram många nataler så fort som möjligt. De lägger sällan tid på hantering och socialisering. De för heller ingen stambok för att hålla koll på släktskap och hälsa eftersom de ändå inte gör urval efter hälsa och livslängd. Många foderdjur bor trångt, är understimulerade och stressade.

Det finns några som föder upp nataler både till foder och sällskap och som avlar med fokus på trevligt temperament.

Djuraffärer

I vissa djuraffärer kan du ibland hitta nataler. Dessa är inköpta från grossister där djuren föds upp under fruktansvärda förhållanden. Grossisterna har som mål att få fram många djur fort för att tjäna pengar. Det är mycket vanligt att djur som köps från djuraffärer uppvisar icke önskvärda beteenden och snabbt blir sjuka. Många vill ”rädda” djur som säljs i djuraffärer, det är en naturlig reaktion att se ett djur som inte har det bra och vilja ta det därifrån. Det tragiska är dock att affären då kan ta in fler djur som hamnar i exakt samma sits som djuret du just köpte. Fler djur får alltså lida för att du räddade ett. En butik som inte säljer sina djur kan inte heller ta in fler. Tack och lov har denna information spridits allt mer på senare år och många i Sverige väljer att enbart köpa djur från seriösa uppfödare!