VARFÖR BERIKNING

När man skaffar sig djur som hålls i bur kan det vara bra att begrunda några saker först:
Våra husdjur må vara domesticerade under många års tid men de har fortfarande kvar behovet av att få utföra sina naturliga beteenden. Beteendebehov har visat sig kunna vara lika viktiga för djurets välmående som de basala behoven av att äta och sova.1 I det vilda är många arter anpassade till att röra sig över stora ytor, till exempel för att söka mat. Terrängen i naturen kan vara svår och kräva att djuret får springa, hoppa, klättra och gräva. Det är inte ovanligt att födosök upptar ca 50 % av deras vakna tid.2,3,4,5

Jämför det med ett tamdjur som dagligen får mat i en skål och aldrig behöver anstränga sig. Studier har visat att beteenden som leder fram till själva ätandet regleras av inre mekanismer och när djuret får utlopp för dessa triggas ett belöningssystem igång (där bla dopamin frigörs).6,7 Belöningen är alltså kopplad till förväntan och inte till själva ätandet.Att arbeta för maten stillar det inre beteendebehovet och kan därför klassas som något som djuren mår bra av att få göra.7 Vilda djur stöter på situationer dagligen som utmanar deras sinnen och mentala förmåga. Hur många nya föremål eller främmande dofter/smaker/ljud upplever ditt djur varje dag?

HUR

En tillräckligt stor bur med för arten anpassad inredning är alltid av stor vikt. Du kan läsa mer om vad som ska finnas i mössens bur under rubriken ”Miljö”. Det finns många roliga sätt att berika djurens vardag på! Här kommer några förslag på hur du kan göra.

Upptäcka och motion

Rasthage

En favorit för många husdjur är att få komma ut en stund och vistas utanför buren. Genom att skapa en rasthage med roliga saker som byts ut då och då, får natalerna klättra och undersöka. Höjden på hagen bör vara minst 45 cm för att de inte ska hoppa över kanten. Om hagen är stor nog för dig att sitta i, är detta ett ypperligt tillfälle att bonda med dina nataler. De lär sig fort att kliva upp i handen eller en låda, för att få åka med ut till den spännande lekhagen. Hagen bör vara icke genomskinlig och av solida plana ytor. Du kan lätt göra den själv med byggskivor eller kanalplastskivor som du sätter ihop likt ett dragspel. Då kan du även fälla ihop den vid behov.

Hjulet

Vissa individer har så mycket spring i benen att det kan vara svårt att tillgodose med hjälp av inredning i buren. En stunds daglig vistelse utanför buren räcker inte för alla individer och då kan motionshjulet vara mycket värt. Notera att det är långt ifrån alla som har detta behov. Om man vill ha hjul till dem är det bra att känna till vikten av rätt storlek och utformning. Den onaturliga kroppshållningen som djuret får om hjulet är för litet kan leda till deformerad nacke och svans, vilket ger ryggsmärtor.9  Slitskador på leder och hud kan även uppkomma om hjulet missbrukas och inte har en slät springyta. Metallhjul med spjälor bör undvikas då djuret kan fastna och skada sig. Springplattor eller så kallade Flying saucers funkar bra.

Nataler uppskattar samma berikningar som möss så (födosök, gräv, gnag, utforska etc). Läs under Tammöss – Aktivering och utmaning för att få lite tips. På Artikelsidan finns även artikeln “Berikningstips”. Där finner du många bilder på berikningar som funkar för olika arter.

Vad säger lagen? 8

Kaniner och gnagare ska hållas i en för sysselsättning berikad miljö.
En för sysselsättning berikad miljö bör innehålla material och anordningar att klättra på, hoppa upp på eller krypa under eller foderanordningar som stimulerar födosöksbeteende. Grävande djur bör ha grävmöjligheter och hamstrande djur möjligheter att samla foderförråd.

Referenser

Behavior and Behavioral Needs IAN J. H. DUNCAN. Full text available at: http://ps.oxfordjournals.org/content/77/12/1766.full.pdf

Ebensperger L A & José Hurtado M (2005) Seasonal changes in the time budget of degus, Octodon degus. Behaviour. 142 (1): 91-112

Luo Yang , Zhang Minghai , Ma Jianzhang , Wang Shuangxi , Zhang Shusen , Wu Ankang  (2005)Time budget of daily activity of francois’ langur (Trachypithecus francoisi francoisi) in Guizhou Province. Acta Theriologica Sinica , 25(2):156-162

Warwick R. Tarboton (1978) Hunting and the energy budget of the Black-shouldered Kite. The Condor, 80 (1):88-91

Natalia S. Martino, Roxana R. Zenuto, Cristina Busch (2007) Nutritional responses to different diet quality in the subterranean rodent Ctenomys talarium (tuco-tucos) Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology. Volume 147, Issue 4, Pages 974–982

Kent C. Berridge (2004) Motivation concepts in behavioral neuroscience. Physiology & Behavior 81: 179 – 209

Jones M A (2004) Social foraging in captive baboons: implications for enrichment. Full text available at: http://wiredspace.wits.ac.za/bitstream/handle/10539/215/Dissertation.pdf?sequence=1

SJVFS 2014:17 Saknr L 80 8 kap. 11 § Available at: https://www.jordbruksverket.se/download/18.37e9ac46144f41921cd16327/1401795414737/2014-017.pdf

9 Sophie Helene Richter1, Peter Gass1, and Johannes Fuss1 (2014) Resting Is Rusting: A Critical View on Rodent Wheel-Running Behavior. The Neuroscientist Vol. 20(4) 313 –325