Gerbiler är sociala djur som lever i familjegrupper och ska därför inte hållas ensamma.1,2 Gruppens storlek varierar men överstiger sällan 20 individer och den innehåller fler honor än hanar.1 Fältstudier har visat att varje familjegrupp består av ett föräldrarpar och deras icke reproducerande avkommor i olika åldrar3,4  Även i laboratorier har man upptäckt att avkommorna oftast har en fördröjd reproduktionsmognad då de bor tillsammans med sina reproducerande och mer dominanta föräldrar.4
Arten är mycket territoriell mot främmande individer,3 vilket kan göra en ny introduktion svår.

Aggression inom familjegruppen förekommer också ibland, särskilt vid konkurrens om ensamrätten att reproducera sig eller vid förändringar i familjestrukturen (till exempel om en förälder går bort).5 En familjegrupps territorium kan variera från 325-1550 kvadratmeter.1 Honor är ofta mer territoriella mot varandra än hanar. Det rekommenderas därför ofta att man inte bör ha mer än två honor tillsammans, särskilt om man är nybörjare eftersom det kan vara svårt att se subtila signaler på att gruppmedlemmarna inte trivs tillsammans. Hanar brukar vara lite lättare att ha flera av i grupp.

 

Introducera Gerbiler

Innan introducering är det bra om nya individer sätts i karantän. Detta för att eventuella dolda hälsoproblem ska hinna visa sig innan individerna träffas. Hur länge de bör hållas i karantän varierar mellan olika källor men forskare och svenska uppfödare brukar låta karantänen vara i minst 6 veckor.6,7  För uppfödare med många djur är detta extra viktigt då det kan bli förödande konsekvenser om en ny smitta kommer in i besättningen. I vissa fall kan bli tvungen att avstå från karantänen, till exempel om man vill föra samman dem medans de nyinskaffade gerbilerna är riktigt unga. Extra viktigt blir det då att djuren är köpta från en seriös uppfödare. Om man ska ha de nya i karantän kan det vara bra att införskaffa minst två från samma ställe så att de slipper sitta ensamma länge.

Könsmogna individer av samma kön är mycket svåra att få ihop, det kräver ofta en van ägare och stor försiktighet. Man bör även undvika att sätta in nya vuxna individer i en redan etablerad grupp eftersom det kan rubba hela gruppens hierarki och skapa bråk.8 Ju yngre de nya individerna är desto bättre.

 

Sammanföringen

Det finns olika metoder att introducera djur på men med gerbiler brukar avdelad bur vara den säkraste metoden eftersom risken för bråk är så stor i början. Genom att dela av en bur med galler eller metallnät med fina maskor kan individerna se, höra och nosa på varandra. Det finns fortfarande en risk att bitsår uppkommer på nos, tassar och svans men ju mindre maskor desto mindre blir riskerna. Gerbilerna kommer att markera sin omgivning med sin doft. De bör ha ca 5 cm djupt bottenströ, sandbad, utspridd mat, vatten och gnagmaterial på varje sida om gallret. Undvik en massa inredning. Målet är att de ska bli bekväma med att se varandra och då vill man inte att de ska gräva ner sig i djupt spån eller gömma sig bland inredningen. Två gånger varje dag byter man plats på gerbilerna, så att de får bekanta sig lite närmre med varandras dofter. Detta utförs dagligen tills de vistas avslappnat nära varandra (på vars en sida av gallret) utan att visa aggressivitet. Gallret kan då tas bort, det kan mycket väl bli slagsmål så det gäller att bevaka dem noga de närmaste timmarna och snabbt ingripa om det behövs. Om detta sker får man göra om hela processen igen med delad bur. Ibland kan man hinna avbryta ett anfall genom att känna till lite om gerbilernas kroppsspråk. Mer om detta finner du under länken nedan. Vid ett lyckat möte kan den undergivna gerbilen kvittra underlägset och slicka den dominanta (ofta äldre) gerbilen i mungiporna. Den dominanta gerbilen kan förfölja den undergivna lite, vartefter den brottar omkull och tvångsputsar den. Det gäller att kunna se skillnad på detta och slagsmål. Så länge de inte skadar varandra eller visar irritation finns ingen anledning att ingripa.

Aktuella länkar:

http://www.gerbilforeningen.se/pages/introduktion.html

Referenser

1 http://animaldiversity.org/accounts/Meriones_unguiculatus/

2 Batsaikhan, N. & Tsytsulina, K. 2008. Meriones unguiculatus. The IUCN Red List of Threatened Species 2008: e.T13171A3418036.http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T13171A3418036.en. Downloaded on 28 August 2016.

3 http://www.ivb.cz/folia_zoologica/archive/54_61-68.pdf

4 MERTICE M. CLARK & BENNETT G. GALEF, JR (2001) Socially induced infertility: familial effects on reproductive development of female Mongolian gerbils ANIMAL BEHAVIOUR, 62, 897–903 Full-Text: http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/1329369/17269388/1332456971157/animal+behaviour+62+897903.pdf?token=QR7bFTUbnxavPG0rk4FNJJhJXzM%3D

5 Elke ScheiblerR. WeinandyR. Gattermann (2005) Intra-family aggression and offspring expulsion in Mongolian gerbils (Meriones unguiculatus) under restricted environments Volume 70, Issue 3, , Pages 137–146 Full text available at: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1616504705000030

6 http://www.criver.com/products-services/basic-research/transgenic-colony-services/quarantine

7 https://www.einstein.yu.edu/administration/animal-studies/rodent-quarantine-faq.aspx

8 http://www.gerbilforeningen.se/