Geografi

Den mongiliska ökenråttan lever vilt i Mongoliet, Ryssland och norra Kina.1,2 

Habitat

Dess naturliga miljö består av torr stäpp, öken och halvöken.1,2 De trivs i sandig miljö med sparsam vegetation, på grässlätter eller odlingar.1,2 Där gräver de underjordiska tunnelsystem som kan bli uppemot 6 meter långa. Boet ligger beläget ca 45 till 150 cm under markytan, djupet varierar med årstiden.2 Ovanför markytan kan extrema temperaturer variera från minus 400 C på vintern till plus 500 C på sommaren.1 I gångsystemen under marken skapas dock ett mikroklimat där de årliga temperaturerna inte brukar variera mer än runt 10 grader.3

Referenser

1 http://animaldiversity.org/accounts/Meriones_unguiculatus/

2 Batsaikhan, N. & Tsytsulina, K. 2008. Meriones unguiculatus. The IUCN Red List of Threatened Species 2008: e.T13171A3418036.http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T13171A3418036.en.

3 I. Prakash,P.K. Ghosh. Rodents in Desert Environments
https://books.google.se/books?id=uwfwCAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=sv#v=onepage&q&f=false