Ålder

Den genomsnittliga livslängden för vilda gerbiler är ca 6 månader. Våra tama gerbiler blir vanligen 3-4 år gamla. 1,2 Det finns exemplar som blivit över 6 år.3

Vikt och längd

52-133g1

En kroppslängd på ca 12 cm plus en lika lång svans.1

Gerbilen som sällskapsdjur

Karaktäristiska drag hos gerbilen är nyfikenhet och full fart. De gnager, gräver, springer, klättrar och hoppar. Gerbilen gnager och gräver mycket mer än både hamster, mus och råtta. De flesta gerbiler vill hellre upptäcka och utforska än att sitta still i handen. De är vanligtvis inte intresserade av att kela och gosa men kan absolut visa uppskattning av mänsklig kontakt genom att klättra omkring på en både utanpå och innanför kläderna.

Hur tam en gerbil blir beror både på genetiska betingelser och miljön. Gerbiler från privata uppfödare är ofta väl hanterade, de brukar ha ett lugnare och tryggare temperament än de som köps i butik och är därför lätta att få tama. De som köps i butik kan ibland vara svårhanterade på grund av rädsla eller dåligt temperament. En viktig sak att tänka på är att hålla dem i par eller grupp.

Gerbiler är dagaktiva med extra hög aktivitet runt gryning och skymning.4

Om gerbilen bits

Det är ganska vanligt att gerbiler bits eller nafsar den första tiden i ett nytt hem. Unga gerbiler smakar ofta för att kolla om man är farlig. Vissa äldre gerbiler gör lika dant mot nya människor. Beteendet beror oftast på rädsla och otrygghet och i de flesta fall går det att träna bort genom att regelbundet handskas med den på rätt sätt. Det gäller att vinna gerbilen tillit. En del biter dessvärre riktigt hårt och slutar aldrig med det. Detta icke önskvärda beteende är dessvärre ofta resultatet av oseriös avel och är särskilt vanligt hos gerbiler som kommer från djuraffärer.
Om en gerbil plötsligt börjar bitas trots att den aldrig gjort det förut kan det bero på att den har ont.

Sinnen

För att förstå sitt husdjur kan det vara bra att känna till hur olika människan de faktiskt är. Hur gerbilen uppfattar sin omgivning skiljer sig ibland från människan.

Syn

Gerbilens syn är anpassad till ett dagaktivt levnadssätt.4 Till skillnad från många nattaktiva gnagare har gerbilen god förmåga att bedöma djup/avstånd med synen.5 De har dikromatisk syn med förmåga att uppfatta färger inom blått och grönt färgspektrum och till skillnad från oss människor kan de även uppfatta viss UV-strålning.4

Luktsinne

Gerbiler har ett utmärkt luktsinne och kommunicerar mycket med hjälp av feromoner (dofter).4 Doftsekret utsöndras genom specifika doftkörtlar på kroppens undersida.4 Honorna doftmarkerar sina ungar, gruppens medlemmar markerar varandra och sitt revir.4 Den dominanta hanen är den i gruppen som markerar mest revir.4

Hörsel

Vuxna gerbiler kan uppfatta ljud mellan 0,1-60 kHz medans människan uppfattar ljud mellan 0,031-17,6kHz.4 Det betyder att de kan höra ljud med en betydligt högre frekvens än vad vi kan (ultraljud). Många av ljuden som gerbilen avger är så högfrekventa att vi inte kan höra dem, till exempel ungarnas läten samt olika läten före, under och efter parning.4  En del saker i vår omgivning avger ljud som vi människor inte kan höra men som kan uppfattas stressande för en gerbil, till exempel TV apparater och datorer. 6

Känsel

Gerbiler har morrhår i ansiktet som de känner sig fram med, samt som används vid kommunikation.

Läten

Gerbiler producerar läten mellan 20-150kHz. De avger många läten som ligger utanför människans hörselförmågasamt några som vi kan uppfatta. Tjeff tjeff tjeff tyder på osämja och uppkommer ofta vid ihopsättningar. Smattrande tänder är ett tecken på ilska. Pipande tyder på rädsla eller smärta men kan även uppkomma vid parning. Kvittrande ljud kan uppstå under putsning eller annat mys. Stampande i marken är ganska vanligt förekommande och kan betyda olika saker: Det kan vara en varningssignal där den som stampar varnar flocken för fara men kan även förekomma vid uppvaktning eller brunst. 7,8

Kroppsvård

En gerbil skall aldrig badas i vatten (om inte veterinären ger order om det). Vanligen behöver inte klorna klippas heller utan de nöts ner på naturlig väg genom att gerbilen har ett bra underlag att gå på samt gräva i. Om klorna blir för långa böjer de sig i sidled. Då klipps de lätt med en nagelsax eller klosax av mindre modell men akta pulpan. Om du märker att det samlas mycket illaluktande sekret och smuts vid gerbilens doftkörtel på buken kan du fukta bomull eller en tobz med ljummet vatten och torka rent. Om du följer länken ”Om doftkörteln” här nedanför kan du läsa mer om hur doftkörteln ska se ut och vad du bör se upp för.

Aktuella länkar:

Om doftkörteln- http://gerbiler.ifokus.se/articles/4d715b3fb9cb46224406afc5-en-artikel-om-gerbilens-doftkortel

Referenser:

1 http://animaldiversity.org/accounts/Meriones_unguiculatus/

2 http://www.hamsterforeningen.se/v%C3%A5ra-arter/gerbil/allm%C3%A4n-fakta-2082386

3 Anthony D. Fredericks. Stackpole Books. How Long Things Live. Available at: https://books.google.se/books?id=3fJTjqowJqEC&printsec=frontcover&hl=sv#v=onepage&q&f=false

4 Robert C. Hubrecht,James Kirkwood. The UFAW Handbook on the Care and Management of Laboratory and Other Research animals. https://books.google.se/books?id=Wjr9u1AAht4C&printsec=frontcover&hl=sv#v=onepage&q&f=false

5 A. COLLINS, G. LINDZEY, and D. D. THIESSEN (1969) The regulation of cliff responses in the Mongolian gerbil (Meriones unguiculatus) by visual and tactual cues. Psychon. Sci. Vol. 16 (5) https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmqP-nvYzPAhUKFCwKHZZcBwIQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Flink.springer.com%2Fcontent%2Fpdf%2F10.3758%2FBF03332657.pdf&usg=AFQjCNEelpbRmPbJOzAZSFzPny75KvwZnw&sig2=vAh57zUOIXy_av4h1V2StQ

6 http://www.alnmag.com/article/2010/01/noise-and-light-vivarium

7 Kobayasi KI1Riquimaroux H (2012) Classification of vocalizations in the Mongolian gerbil, Meriones unguiculatus.J Acoust Soc Am. 131(2):1622-31.

8 http://gerbiler.ifokus.se/articles/4d712ec5b9cb46221d044ecc-gerbilernas-sprak