REPRODUKTION

Reproduktion och avel: Chinchillan blir oftast könsmogen vid 3-5 månaders ålder.[1],[2],[3]En lagom ålder att låta honan bli parad första gången är när hon är 9 månader gammal, en hona som är för ung då hon får sin första kull är varken fysiskt eller psykiskt mogen att ta hand om kullen.1,3 Honan har en period på ca 25-50 dagar då hon brunstar upprepande gånger med några dagars mellanrum.2,3 Perioden sammanfaller ofta med vintern och våren men även oregelbundna brunstcykler är vanligt.3 När hon brunstar uppvaktar hanen henne genom putsning och försöker bestiga henne. Ibland visar honorna agressivitet mot uppvaktande hanar, det är bra att hålla ett vakande öga för att snabbt kunna ingripa om det blir slagsmål.[4] Dräktigheten varar i 111 (+ – 3) dagar.2,3,4

Kullstorleken är vanligtvis 1-3 ungar men ibland blir det fler och då kan de behöva stödmatas.[5] Honan blir mottaglig igen direkt efter att ungarna fötts,2,3,4,5 om man bara vill ha en kull bör hanen separeras från honan innan nedkomsten för att undvika flera kullar efter varandra. För många kullar efter varandra kan bli väldigt påfrestande för mamman.[6] Efter nedkomsten brunstar honan i ca 7 dagar. Vissa sätter tillbaka hanen till honan efter att denna brunst är över men det är alltid ett risktagande om man inte vill ha fler kullar.5 Hanen hjälper ofta till med att ta hand om ungarna men det kan uppstå agressivitet efter att ungarna fötts och då måste man ha möjligheten att snabbt skilja dem åt.4 Ungarna föds med päls och öppna ögon, de är redo att skutta runt för att utforska sin omgivning ganska direkt.3,4,5 Efter en vecka börjar de äta fast föda men de fortsätter att vara beroende av mammans mjölk tills de är redo att lämna mamman vid  8 veckors ålder,4 hanar kan bli fertila vid denna ålder och måste därför separeras från sin mamma för att undvika inavel. Honor har tätt mellan kön och anal, hanen har längre avstånd och penisen ser ut som en liten bula eller spets.4

Att tänka på vid avel

Vecka innan förväntad förlossning bör sandbadet tas bort.3
Det är viktigt att veta vad föräldrarna bär på för färganlag eftersom vissa färganlag inte bör blandas. Black velvet plus Black velvet  samt vit plus vit kan till exempel ge problem med fostrets utveckling vilket resulterar i att några av ungarna dör.[7]

Vad säger lagen? 6

En hona bör inte hållas kontinuerligt tillsammans med en könsmogen okastrerad hane om det innebär att honan utsätts för hälsostörningar på grund av upprepade betäckningar och födslar. Ungar av kanin och gnagare ska hållas tillsammans med modern, eller en likvärdig ersättare för henne, så länge de behöver hennes mjölk och omvårdnad.
Ungar av kaniner och gnagare bör efter födseln hållas tillsammans med modern, eller hennes ersättare, enligt följande:

kanin     minst 6 veckor
marsvin     minst 4 veckor
guldhamster   minst 3 veckor
dvärghamstrar    minst 3 veckor
gerbil     minst 3 veckor
brunråtta     minst 3 veckor
husmus, gräsmus, taggmus  minst 3 veckor
chinchilla    minst 7 veckor
degusråtta    minst 5 veckor

Referenser:

[1] http://www.chinchilla.se/index.php/2012-03-18-17-45-28/att-taenka-pa-vid-koep Downloaded on 08 February 2016

[2] http://www.evidensia.se/djurkliniken-roslagstull/skotselrad/kaniner-och-gnagare/skotsel-av-chinchilla Downloaded on 08 February 2016

[3] http://www.veterinaren.nu/gnagare/bra-att-veta/skotsel/skotselrad-chinchilla Downloaded on 08 February 2016

[4] http://chinchillacare.org/breeding-babies/

[5] http://heroicchinchillas.hemsida24.se/se/om-chinchillan/avel-16359289

[6] SJVFS 2014:17 Saknr L 80 8 kap. 1 §, 5 §. Available at: https://www.jordbruksverket.se/download/18.37e9ac46144f41921cd16327/1401795414737/2014-017.pdf

[7] http://www.chinchillachronicles.com/chinchilla_genetics.html Downloaded on 08 February 2016