Välkommen till kunskapsbanken om sällskapsdjur!

Här kan du läsa om olika arter. Syftet med kunskapsbanken är att sprida kunskap och öka djurs välfärd.
Information om fler arter kommer att fyllas på efter hand.

Tammus